Welpen meisjes en jongens

Zondag 21 juli was de categorie Welpen te gast bij ons op Sportpark De Waaie in St.-Anne. Omdat er momenteel niet zoveel meisjes welpen zijn, kaatsten zij in één klasse. Voor alle meisjes die in deze leeftijdscategorie zitten zou ik zeggen, geef je ook een keer op. Ik heb vandaag gezien dat het heel leuk, sportief en gezellig is om met en tegen deze meiden te kaatsen. 

Bij de jongens kon er wel in twee klassen gekaatst worden. In de A klasse waren vier tweetallen en die kaatsten een poule. Na drie keer kaatsen hadden Joachim Schaaf uit Bitgummole en Allart van der Meer uit Dronryp 21 punten en dus de krans. Nummer twee waren Melle Talsma uit Achlum en Pieter Hoogland uit Blije. 

In de B klasse stonden negen tweetallen op de lijst. Zij kaatsen een volledige lijst met herkansing. In de herkansing was er één prijs te winnen en die ging naar Rinse Folkert Dijkstra uit Zweins en Pieter Douma uit Menaam. Bij de winnaars was de derde prijs voor Frank Kroon uit Dronryp en Jurre Duizenstra uit Raerd. De verliezend finalist waren Jelmer Pieter Allema uit Niawier en Pieter Veldema uit Blije. En de eerste prijswinnaars van vandaag waren Ale Reitsma uit Baerd en Roan Luimstra uit Bitgum. 

Zoals eerder genoemd kaatsten de meisjes in één klasse. Echter wel met een herkansing.En de winnaars van die herkansing waren Lieke Triemstra uit St.-Jabik en Froukje Westgeest uit Witmarsum.   In de winnaarsronde waren twee prijzen te winnen. De eerste prijs was voor Anna Lotte van Beem uit Dronryp en (haar klasgenootje)  Silke Hofstra uit Dronryp. De tweede prijs is gewonnen door Lotte-Ytsje Hoekstra uit Stiens en Idwer Vis ook uit Stiens. 

   

       

     

Geplaatst in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.