Bondswedstrijd/NK voor Schoolmeisjes (I)

De eerste Bondswedstrijd voor Schoolmeisjes vindt plaats op 18 augustus 1984 te Dronrijp en op de deelnemerslijst wordt St.-Annaparochie vertegenwoordigd door Atie Mennenga, Metha de Bruin en Jokelyn Tienstra, een ijzersterk partuur en dit zal in de loop van de dag ook blijken.

Als nummer veertien op de lijst is eerst Dronrijp de tegenstander, maar de thuisspelende vereniging krijgt geen voet aan de grond en ditzelfde geldt voor Marssum in de tweede omloop en Buitenpost in de derde omloop. In de halve finale heeft genoemd drietal een staand nummer en in de finale is Wommels de tegenstander. Ook tegen dit partuur kent St.-Annaparochie geen medelijden gezien de 5-2 en 6-4 winst. De eerste prijs is een uitstekende prestatie op de eerste Bondswedstrijd voor Schoolmeisjes.

 

In 1985 proberen Klaske Tienstra, Wendy van der Veen en Aukje Faber deze overwinning een vervolg te geven, maar daarin slagen zij niet, want in de tweede omloop krijgen ze tegen Irnsum geen enkel bordje aan de hang. Aukje Faber en Klaske Tienstra proberen het met Cobi Westra in 1986 opnieuw en nu wel met succes. Via winst op achtereenvolgens op Engelum, Wijnaldum en Rauwerd wordt de finale bereikt en is Stiens de tegenstander. Van enige tegenstand is geen sprake, want St.-Annaparochie wint met de alleszeggende cijfers 5-0 en 6-0. Dus opnieuw de eerste prijs voor genoemd Bildtdorp. In 1987 en wederom in Dronrijp doen Aukje Faber, Klaske Tienstra en Christien Sijtsma weer goede zaken. Met  20 parturen op de lijst wordt eerst Irnsum kansloos met 5-0 en 6-6 verslagen, Winsum vormt is de tweede omloop evenmin een probleem, 5-2 en 6-2, en in de derde omloop hoeft genoemd trio niet in actie te komen. In de halve finale wacht Arum en dat is een te groot probleem. Arum, uiteindelijk winnaar van de tweede prijs, wint met 3-5 en 4-6. Rest voor St.-Annaparochie niettemin de derde prijs.

 

In 1988 weten Nynke Kuijper, Hessie Westra en Christien Sijtsma de derde omloop te bereiken, waarin Tzummarum met 3-5 en 4-6 aan het langste eind trekt. In 1989 wordt de Bondswedstrijd wederom in Dronrijp gespeeld en de eerste omloop wordt op 1 juli gehouden. Hessie Westra, Kitty van der Veen en Nynke Kuijper verslaan in de eerste omloop Akkrum, maar daarna wordt de wedstrijd, vanwege overvloedige regenval gestaakt en verschoven naar 26 augustus. Dit deert  St.-Annaparochie allerminst, want na een nipte zege op Huizum, 5-5 en 6-4, wordt Berlikum in de derde omloop kansloos afgevoerd en in de vierde omloop wacht een staand nummer. In de finale is Warga met Riska Hazenberg is de gelederen de tegenstander. St.-Annaparochie keert opnieuw met de eerste prijs en de kransen huiswaarts, want het wint de eindstrijd met 5-3 en 6-6. Daarna is het winnen van prijzen een paar jaren over.

 

In 1990 geen prijs voor Anke Hiemstra, Wijke Kuiken en Grietje van der Ploeg, evenmin in 1991 voor Wijke Kuiken, Tineke van Dijk en Anja Mulder, in 1992 niet voor Romy van der Veen, Brenda van Loon en Emmanuella Terpstra en in 1993 voor dezelfde speelsters. In 1994 wordt de Bondswedstrijd in Ternaard gehouden en Hendrika Vrij, Michelle Vonk en Romy van der Veen doen het prima. Warga is in de eerste omloop allerminst een gemakkelijke tegenstander, 5-5 en 6-4 winst, Stiens krijgt in de tweede omloop een spel aan de telegraaf, in de derde omloop behoeft genoemd drietal vanwege een staand nummer niet in actie te komen en in de vierde omloop moet een ongelijke strijd worden gestreden tegen Franeker, verlies 0-5 en 2-6. Toch is de vierde prijs een voortreffelijk resultaat. In 1995 en 1996 brengt Ternaard geen succes voor respectievelijk Gerbrich Hoekstra, Marrit Vlaskamp en Michelle Vonk en voor Michelle Vonk, Gerbrich Hoekstra en Elizabeth Riemersma.

Willem Hiemstra.