Wie Kaatst kan St.Anna verwachten (305)

Aisha Mahmoud 1e prijs herkansing

Op de kermiszondag ging onze KNKB jeugd er nog op uit, deze keer helaas niet met veel succes. Het was alleen Aisha Mahmoud die in Stiens een 1e prijs wist te pakken in de herkansing bij de pupillen meisjes. Verder was het wel mooi om te zien dat onze eigen jeugdkaatsers actief waren bij de hoofdklaspartij als aanmerker of telegrafist.

door Jan de Groot

Pupillen meisjes

Aisha Mahmoud ontwikkelt zich goed als kaatster en dat is mooi om te zien. Zaterdag wist ze als enige meisjes tussen de jongens de 1e prijs te winnen op de dorpspartij en ook zondag kaatste ze zich in de prijzen. In de 1e omloop lukte het nog niet, maar daarna in de herkansing liep het als een trein. Samen met Mare Zijlstra. Met 5-2 en 5-1 kwamen ze in de finale van de herkansing en ook daarin namen ze vlot een 5-1 voorsprong. Toen stokte de trein toch even, maar gelukkig op 5-4 6-0 pakten ze de wint.

Aanmerken/telegraaf

Maar liefst 9 jeugdkaatsers waren bereid om mee te helpen bij de hoofdklaspartij als aanmerker of telegrafist. Wytse, Stijn, Jurjen, Alpha, Lotte, Zainab, Edwer, Alrik, Robin deden het geweldig en dat is beslits een compliment waard. Ze renden zich de hele dag het vuur uit de sloffen en het was ook mooi om te zien dat scheidsrechter Hendrik Sweering ze daarin ook ondersteunde. Hij kende ze allemaal bij naam en coachte ze waar nodig. Dus ook voor jou een compliment Hendrik.

Schoolkampioenschap Waadhoeke

Rimar Kaper, Jorrit Kroondijk en Wytse Hamstra zijn vandaag in Winsum tweede geworden tijdens de voorronde van het schoolkampioenschap van de gemeente Waadhoeke.

Er werd verloren van Dronryp (Thomas Zeinstra, Allart van der Meer en Rinse Dijkstra)

De 1e partij werd met 5-0 6-6 gewonnen tegen Beetgum. inde 2e partij tegen Menaam werd het 5-2 6-4.
In de finale partij werd verloren met 5-0 6-2 tegen Dronrijp. Die waren net wat beter. Maar desondanks dus toch door naar de finales op  Sjûkelan in Franeker.  💪

Kaatsprogramma komende week!

We zijn weer ‘los’ met kaatsen. Wil jij het programma van de partijen van de komende week zien. Dit kan voor KNKB en regio wedstrijden op de website van de Kaatsbond

Klik hier om naar de wedstrijdagenda te gaan. Kies vervolgens tussen KNKB of regio wedstrijden

Wie Kaatst kan St.Anna verwachten 304

Noëlle Hiddinga wint krans in Arum

Zondag 8 mei kon de jeugd weer volop aan de bak en het was ook nog mooi kaatsweer voor de toeschouwers en dat is ook altijd mooi meegenomen.

Het was Noëlle Hiddinga die na spannende partijen een krans won in Arum bij de schoolmeisjes. Dido Iedema wist een prima 2e prijs te winnen in Bolsward bij de meisjes en Iwan Hiddinga won ook een 2e prijs in Niawier bij de jongens categorie.

 

door Jan de Groot

 

Schoolmeisjes

De schoolmeisjes hadden een afdelingspartij in Arum en voor St.Anna deden mee Sophie Kroondijk, Lisan Kaper en Noëlle Hiddinga. ze kaatsten een spannende partij tegen Arum die ze op 5-4 6-4 verloren en dat betekende dat ze verder mochten in de opstap.

In die opstap was het Noëlle die met hele spannende partijen omloop na omloop doorkwam.

Noëlle was geloot bij Marije Keegstra uit Niawier.

Er waren 15 parturen en ze hadden eerst een staand nummer. Daarna was het 5-5 6-2. In de halve finale 5-5 6-4 en ook in de finale 5-5 6-4. Heel spannend maar wel met de krans naar huis dat is toch prachtig.

Meisjes

Dido Iedema was in Bolsward en ze was geloot bij Marscha Boersma uit Stiens en Janneke Posthumus uit Ried en er waren 11 partuur. Dido stond achterin en sloeg voorbest op en dat ging deze dag beide goed. Weinig fouten, degelijk kaatsen en daar kom je ver mee.

 

 

 

Ze bleven de 1e omloop staan. De 2e omloop werd met 5-3 gewonnen en dat betekende al een plek in de halve finale. Die partij was erg spannend en werd pas op 5-5 beslist maar ze wonnen wel. In de finale troffen ze een tegenstander die net iets sterker was en verloren ze op 5-2. Een mooie 2e prijs Dido.

 

 

 

 

 

 

 

Jongens

Iwan Hiddinga was als 1e jaars jongen in Niawier en hij was geloot bij Harmen Zuidema uit Leeuwarden en Jaimy Koel uit Harlingen. Er waren 14 partuur. Iwan stond achterin en sloeg voorminst op en deed dat goed. Ze kaatsten alle drie goed en wonnen met een mooie regelmaat hun partijen. 5-2 in de 1e omloop, 5-2 in de 2e omloop en 5-2 in de halve finale. In de finale waren er ook zeker kansen en kwamen ze met 3-1 voor, met 5-3 achter en werd het 5-5 en toen was het op 6-4 de tegenpartij die fraai bovensloeg. Toch een mooi resultaat Iwan de 2e prijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poiesz actie levert meer dan 1000 euro op!

De afgelopen maanden hebben we jou als aanhanger van KF St.-Anne / Drie Spul Is Út gevraagd om munten in de wel bekende koker te deponeren bij de Poiesz.

Dit is massaal gedaan en het levert ons maar liefst 1.070,- euro op en daar zijn wij heel blij mee. Dank voor de steun en de munten. Afgelopen week hebben Zainab en Rimar de cheque in ontvangst genomen. Van het ontvangen geld  gaan we investeren in trainingsmaterialen en nieuwe kaatsballen voor onze jeugdkaatsers.

Poiesz heel erg bedankt voor de actie en de cheque.

Schooljongens en Pupillenmeisjes in het zonnetje gezet

Met een kleine 50 aanwezigen kregen onze schooljongens waar ze recht op hadden. De huldiging voor het winnen van het NK schooljongens vorig jaar in Wommels.

De organisatie was in handen van de ‘memmen’ (Mariska, Corien en Alnita) met bestuurslid Brenda Boonstra. De dames hadden het tip top voor elkaar. De kantine was met winnaars- en sponsorborden, ballonnen feestelijk aangekleed. Adriënne de Jong en Alfred Miedema hielden zich bezig met de inwendige van de mens en voorzitter Murk de Jong was de ceremoniemeester en deed dat voor de eerste keer. Spannend en het vuurdoop voor onze voorzitter. Het ging hem goed af. Richard Miedema had van alle verzamelde foto’s een dia presentatie gemaakt.

Iwan Hiddinga werd als eerste gehuldigd voor het feit dat hij winnaar was van het Willem Hiemstra klassement. Iwan was in 2021 de kaatser met het meeste aantal KNKB prijzen/punten en daar is de Willem Hiemstra prijs voor. Vervolgens werden de pupillenmeisjes (Lisan Kaper, Noëlle Hiddinga en Aisha Mahmoud) in het zonnetje gezet voor de 3e prijs op het NK. Kristiaan Kaper, leider, sprak de meiden toe.

Na een korte pauze kwam het hoofdgerecht. De huldiging van de schooljongens. Uiteraard eerst met de felicitaties aan de 2e prijswinnaars. De schooljongens uit Sexbierum. Romy van der Veen, oud St.-Annabuurster en menig prijs gewonnen op de verschillende NK’s voor onze club, is nu voorzitter van Sexbierum. Ze sprak ‘haar’ jongens op een eigen persoonlijke manier toe. Ook voor Romy was het als voorzitter de eerste grote speech. Ze deed het geweldig. En toen kwam toch het klapstuk van de avond met een optreden van Jan en Yntskje Dijkstra. Op een humoristische manier kwamen de anekdotes boven water. Jan en Jelvin, beiden Heerenveen supporters, altijd voorin. Iwan en Hjalmar, bieden Cambuur supporters, altijd achterin. Jan hoopte dat het zondag een gelijkspel zou worden tussen beiden friese clubs en hij heeft gelijk gekregen. De anekdotes gingen van vergeten schoenen tot lampen van de auto laten branden en altijd wel dat de ouders behulpzaam waren.

Nu we bij de ouders zijn. Yntskje bracht een prachtige voordracht over ‘de memmen achter het perk’. Uiteraard ging dit over de memmen van de jongens, Corien, Alnita en Mariska. Als beloning kregen ‘de memmen’ een prachtig bos bloemen van de eigen zonen.

Na het officiele gedeelte was er nog tijd om informeel bij te praten over de prestaties van inmiddels jongens, KF en alles wat maar met kaatsen te maken heeft. Achteraf kunnen we stellen dat een huldiging een mooie start van het nieuwe kaatsseizoen is en dat degene die niet aanwezig is heel wat gemist heeft. We hopen ook dit jaar weer op vele successen voor onze kaats(t)ers.

Klik hier voor het foto album

Wie Kaatst kan St.Anna verwachten 303

Het kaatsseizoen 2022 is begonnen en onze jeugdkaatsers zullen ook dit jaar weer veelvuldig meedoen aan de KNKB wedstrijden.

Aisha Mahmoud 2e bij de pupillen meisjes

Sophie Kroondijk 2e bij de schoolmeisjes

Na 2 corona jaren is het mooi dat we nu direct kunnen starten. De eerste successen waren voor Sophie Kroondijk die in Hallum de 2e prijs won bij de schoolmeisjes en Aisha Mahmoud die in Jelsum Cornjum de 2e prijs won bij de pupillen meisjes.

door Jan de Groot

Schoolmeisjes

Sophie Kroondijk, Noëlle Hiddinga, Fenna Hoekstra en jildou Sterk waren in Hallum voor een d.e.l.wedstrijd en er waren 17 parturen.

Het was deze keer alleen Sophie die zich in de prijzen kaatste. Samen met haar maat Doutsen Veendorp uit Ee moest ze 5 omlopen kaatsen en dat is voorbest op en achterin direct pittig op de 1e dag.

Ze wonnen eerst met 5-1 en daarna met 5-0 en hadden toen een staand nummer. In de halve finale was er een zware partij die ze op 5-5 6-4 nog over de streep trokken, maar in de finale lukte het net niet. Ze gaven goed partij en het werd 5-4 6-4. Sophie was vooral heel tevreden over haar opslag die de hele dag heel goed liep. Een prima start Sophie.

 

Pupillen meisjes

Aisha Mahmoud was in Jelsum Cornjum en er deden 10 parturen mee. Ze was geloot bij Anna Miedema uit Stiens. Aisha sloeg voorbest op en stond achterin. De eerste omloop ging vlot met 5-0 en omdat ze toen een staand nummer hadden zaten ze ook al in de prijzen. In de halve finale was de tegenstander te sterk en ze verloren op 5-1. Toch een mooie start met een 3e prijs Aisha.