Bondswedstrijd/NK voor Schoolmeisjes (II)

In 1997 wordt de Bondswedstrijd in Midlum gehouden en St.-Annaparochie wordt vertegenwoordigd door Elizabeth Riemersma, Sanne Vlaskamp en Miranda Huizinga. Winst is er in de eerste omloop tegen Menaldum, maar Ferwerd is in de tweede omloop de meerdere. Sanne Vlaskamp en Miranda Huizinga proberen het in 1998 te Achlum opnieuw, nu met Baukje van der Berg en wederom eindigt de deelname in de twee omloop, nu tegen Scharnegoutum. In 1999 doen Sanne Vlaskamp en Miranda Huizinga voor de derde en laatste keer mee en nu is Gérieke de Groot hun derde partuurmaat.  Bolsward is in de tweede omloop met 3-5 en 4-6 de bovenliggende partij.

In 2000 is de beurt aan Wirdum/Wijtgaard om de wedstrijd te organiseren en er staan niet minder dan dertig parturen op de lijst, waaronder St.-Annaparochie met Gérieke de Groot, Annechien Dreijer en Jessica Huizinga. St.-Jacobiparochie is in de eerste omloop een gemakkelijke tegenstander, 5-1 en 6-2, Goënga biedt in de tweede omloop meer weerstand, 5-4 en 6-2, en Akkrum weet vervolgens een eerst te bemachtigen. In de halve finale is Bolsward, met o.a. Fenna Zeinstra, de te sterke opponent, 1-5 en 2-6. De derde prijs gaat evenwel mee naar St.-Annaparochie. Ook in 2001 wordt in Grou de derde prijs veroverd. Na zeges op Goënga, Scharnegoutum en Menaldum is Bolsward, de winnaar in 2000, opnieuw in de halve finale de tegenstander en ook nu is St.-Annaparochie, met Annemiek Korf, Jessica Huizinga en Gérieke de Groot, de eenvoudig te kloppen tegenstander, 1-5 en 4-6 en ook in dit jaar gaat de eerste prijs naar Bolsward.

In 2002 staan Jessica Huizinga, Kim Dekker en Annemiek Korf op de deelnemerslijst. Achlum is de tegenstander en met een 1-5 en 6-6 nederlaag in de eerste omloop moet dit drietal genoegen nemen. Lisette Wagenaar, Margit de Groot en Annemiek Korf bijten veel beter van zich af in 2003 te Dronrijp. Na winst op Irnsum, Leeuwarden, Berlikum en Tzummarum bereiken zij de finale, waarin Mantgum de tegenstander is. Het wordt een gelijk opgaande partij, waarbij St.-Annaparochie op de stand 5-5 en 4-6 helaas aan het kortste eind trekt. De tweede prijs is evenwel een voortreffelijk resultaat. In 2004 bereiken Lisette Wagenaar, Margit de Groot en Frieda Visbeek de tweede omloop en in 2005 treedt ditzelfde trio aan in Pingjum. IJsbrechtum wordt is de eerste omloop onder de voet gelopen, 5-0 en 6-0, en vervolgens ondergaat Damwoude hetzelfde lot, 5-0 en 6-2. Welkom is een staand nummer in de derde omloop, waardoor de vierde omloop wordt bereikt. St.-Annaparochie moet  met de vierde prijs genoegen nemen, want Sexbierum/Pietersbierum wint nipt met 5-5 en 2-6. In 2006 is St.-Annaparochie afwezig en in 2007, te St.-Annaparochie,  verliest het tweetal Lydia van Loon en Lilijan Kingma in de eerste omloop met alle hout aan de telegraaf van Engelum. Ook in 2008 weten Esther Wagenaar, Eline Hiemstra en Ilse Lijzenga zich niet in de prijzen te kaatsen.

Dit is wel het geval in 2009 te Weidum. Op de lijst staan 22 parturen en Lilijan Kingma, Ilse Lijzenga en Esther Wagenaar hebben nr. 19. Winst is er achtereenvolgens op Sexbierum/Pietersbierum, op Folsgare en op Franeker en in de vierde omloop is er een staand nummer. In de finale wacht Stiens, een geduchte tegenstander. En dit blijkt ook wel uit de eindstand 5-5 en 6-4. De eerste prijs en de kransen gaan mee naar St.-Annaparochie.  En dit blijkt achteraf voorlopig de laatste prijs te zijn die wordt gewonnen. In 2010 opnieuw een duo voor St.-Annaparochie, namelijk Lilijan Kingma en Esmee van der Vies. Zij worden is de tweede omloop door Wolsum uitgeschakeld. In 2011 en 2012 is St.-Annaparochie niet van de partij. In 2013 proberen Tess Schipper, Anouk Bierma en Mariet Kaper een goed resultaat te bereiken, doch dit gelukt niet, evenals in 2014, waar Nienke en Annet de Haan en Silke Heinsma eveneens na de eerste omloop naar de kleedkamers worden verwezen. Vervolgens is St.-Annaparochie in 2015 niet aanwezig en in 2016 verliezen Nienke de Haan, Ilse Iedema en Silke Heinsma in de eerste omloop. In 2017 te Niawier bestaat het partuur van St.-Annaparochie opnieuw uit een duo, namelijk de gezusters Dido en Ilse Iedema. Zij weten de twee omloop te bereiken, maar daarin is Berlikum te sterk, 1-5 en 4-6.

Na geen deelname is 2018 is Dido Iedema in 2019 opnieuw van de partij, nu met Noëlle Hiddinga en Sophie Kroondijk. Dit drietal is in de eerste omloop niet opgewassen tegen Tzum, 4-5 en 2-6. In 2020 zal de Bondswedstrijd niet worden gehouden vanwege het corona-virus. In 2021 is St.-Annaparochie vertegenwoordigt met twee drietallen. Het tweede partuur met Lisan Kaper, Fenna Hoekstra en Nina-Claire Wijning verliest in de eerste omloop van Menaldum. Het eerste partuur met Dido Iedema, Noëlle Hiddinga en Sophie Kroondijk, toch wel favoriet voor een prijs, heeft in de eerste omloop geen kind aan Mantgum, 5-0 en 6-0, maar is in de tweede omloop kansloos tegen de latere winnaar, Niawier/Metslawier/ Oosternijkerk, eindstand 3-5 en 2-6.

Tenslotte nog even een samenvatting. De Bondswedstrijd/NK voor Schoolmeisjes wordt 37 maal gehouden (niet in 2020). St.-Annaparochie doet 5 maal niet mee, wordt 11 maal in de eerste omloop uitgeschakeld, 10 maal in de tweede omloop en 1 maal in de derde omloop. Het wint 4 maal de eerste prijs (1984, 1986, 1989, 2009), 1 maal de tweede prijs (2003), 3 maal de derde prijs (1987, 2000, 2001) en 2 maal de vierde prijs (1994, 2005).

Willem Hiemstra.