Ald-Meiers Partij te Hitzum (I)

De Ald-Meiers Partij wordt voor het eerste gehouden op 5 augustus 2000 te Hitzum en er staan 24 parturen op de lijst. Op deze ‘Freulepartij voor meisjes’ in de leeftijdsgroep van 14 tot 16 jaar, is St.-Annaparochie ook aanwezig en het partuur bestaat uit Dorina Aukje de Haan, Miranda Huizinga en Sanne Vlaskamp.

Zij hebben nr. 9 op de lijst en moeten direct aantreden tegen Bolsward met de getalenteerde kaatsters en zusters Leonie en Fenna Zeinstra. Een derde partuurmaat ontbreekt. Het wordt een eenzijdig treffen, waarbij St.-Annaparochie op de stand 0-5 en 6-6 diep het hoofd buigt voor, na wat later blijkt, de winnaressen van de eerste prijs. In 2001 staan Miranda Huizinga en Dorina Aukje de Haan opnieuw op de lijst, zij worden nu bijgestaan door Baukje van der Berg. Hallum is in de eerste omloop de veel te sterke tegenstander, gezien de 1-5 en 2-6 nederlaag. Hallum zal bij de prijsuitreiking de gouden horloges als eerste prijs in ontvangst mogen nemen.

In 2002 probeert Baukje van der Berg het opnieuw, nu met Jessica Huiznga en Gérieke de Groot. Oosterend wordt in de eerste omloop kansloos met 5-1 en 6-2 naar de kleedkamers verwezen en Scharnegoutum vormt vervolgens evenmin een probleem, 5-0 en 6-4. Om in de prijzen te komen moet in de derde omloop Reahûs/Tirns worden verslagen. Het wordt een zeer spannende partij, waarbij bijna alle hout aan de telegraaf komt. Helaas trekt St.-Annaparochie op de stand 5-5 en 4-6 aan het kortste eind. De uitstekend opgeslagen bal op die stand is achterinse Jessica Huizinga te machtig.

In 2003 is het wel raak. Jessica Huizinga en Gérieke de Groot treden gezamenlijk aan en het gemis van een derde partuurmaat is in de eerste drie omlopen niet van invloed op de prestaties. Het thuisspelende trio van Hitzum krijgt geen eerst aan de hang, een ietsje beter vergaat het Tzummarum, 5-2 en 6-4, en in de derde omloop is Bolsward een ‘makkie’ gezien de 5-1 en 6-4 zege. In de halve finale komt het tweetal uit St.-Annaparochie het sterke Ee tegen. Het wordt een spannende partij, waarbij Gérieke en Jessica op de stand 4-5 en 6-6 eervol worden uitgeschakeld door de latere winnaressen van de eerste prijs.

In 2004 zijn Gérieke de Groot en Jessica Huizinga opnieuw op het speelveld te bewonderen en zij worden bijgestaan door Annemiek Korf. De start is voortreffelijk, want Minnertsga en Oudebildtzijl worden moeiteloos verslagen en in de derde omloop is Holwerd de volgende tegenstander.  St.-Annaparochie, kanshebber voor de prijzen, verliest nipt en verrassend met 5-5 en 0-6. In 2005 bestaat het partuur van St.-Annaparochie uit Jilian van Straten, Jessica Huizinga en Annemiek Korf. In de eerste omloop is de tegenstand van Beetgum te verwaarlozen, 5-1 en 6-2, maar vervolgens krijgt genoemd drietal geen voet aan de grond tegen Mantgum, 1-5 en 4-6.

In 2006 staan er 18 parturen op de lijst en St.-Annaparochie met Margit de Groot, Annemiek Korf en Lisette Wagenaar hebben nr. 17 op de lijst, op zich een prima uitgangspositie. Ze moeten aantreden tegen Goënga en dat is een te moeilijke opgave gezien de uitslag, 3-5 en 6-6. In 2007 zijn Lisette Wagenaar en Margit de Groot opnieuw van de partij en Mariam Haye is de partuurmaat van de beide dames. Het gaat de eerste twee omlopen voortreffelijk, want zowel Hallum als Dronrijp worden aan de zegekar gebonden, al spartelt Dronrijp behoorlijk tegen, 5-5 en 6-4. In de derde omloop wordt aangetreden tegen Bolsward, een tegenstander van formaat. St.-Annaparochie delft op 3-5 en 4-6 het onderspit.

Willem Hiemstra.