Bondswedstrijden/NK’s voor Meisjes(I)

Op 18 augustus 1984 heeft Dronrijp de primeur met het organiseren van de Bondswedstrijd voor Meisjes. Op de deelnemerslijst prijken 22 parturen waaronder een partuur uit St.-Annaparochie, dat bestaat uit Paulien Tanja, Lena Dijkstra en Tineke Keizer. Ze hebben nr. 19 op de lijst en moeten het in de eerste omloop opnemen tegen Weidum. Dit is geen onoverkomelijke hindernis gezien de 5-3 en 6-4 overwinning. Daarna volgt Engelum, waartegen wordt verloren. Ook in de eerstvolgende jaren is de Kaatsvereniging ‘Sjirk de Wal’  te  Dronrijp de organiserende vereniging. In 1985 bestaat het partuur uit Jokelyn Tienstra, opnieuw Lena Dijkstra en Metha de Bruin. Evenals in 1984 moet in de eerste omloop worden aangetreden tegen Weidum, dat nu met 3-5 en 2-6  revanche neemt.

In 1986 worden er spijkers met koppen geslagen door Lena Dijkstra, Metha de Bruin en Jokelyn Tienstra. Uit een lijst van 20 parturen rekenen zij achtereenvolgens af met Wommels, Irnsum, Franeker en in de halve finale met Jorwerd. In de finale moet de strijd worden aangebonden met Makkum. Van enige tegenstand is echter geen sprake, want St.-Annaparochie is oppermachtig en wint met 5-1 en 6-0. Dus een geweldig resultaat voor genoemd drietal. Jokelyn Tienstra en Metha de Bruin zijn  in 1987 wederom van de partij en worden gesteund door Wendy van der Veen.  St.-Jacobiparochie is in de eerste omloop de te kloppen tegenstander, maar dat zit er helaas niet in want ‘westerbuur’ trekt met 4-5 en 2-6 aan het langste eind. In 1988 staan drie nieuwe namen op de deelnemerslijst namelijk Inge Reitsma, Aukje Faber en Klaske Tienstra. Aangetreden wordt tegen Stiens en dit wordt een spannende strijd met tenslotte alle hout aan de telegraaf.  Op die stand komt Stiens als sterkste uit de bus.

De Bondswedstrijd in 1989 te Dronrijp zal in eerste instantie op 1 juli worden gehouden en dit is ook gedeeltelijk waar. De eerste omloop verloopt voor Klaske Tienstra, Christien Sijtsma en Aukje Faber voortreffelijk, want Easterein wordt verslagen. Pluvius doet zich vervolgens gelden en door de hevige regenval wordt de wedstrijd gestaakt en  uitgesteld naar 28 augustus. Helaas is Klaske Tienstra nu geblesseerd en wordt ze vervangen door Wendy van der Veen. Gelukkig is dit niet van invloed op de prestatie in de tweede omloop, gezien de zege op Warga. In de derde omloop hoeft St.-Annaparochie niet in actie te komen met een staand nummer en in de halve finale is St.-Jacobiparochie de tegenstander. Tegen Cobi Westra, Mariska Stienstra en Nynke de Weert hebben de meisjes uit St.-Annaparochie geen schijn van kans, 2-5 en 4-6. Een mooie derde prijs is het eindresultaat. St.-Jacobiparochie gaat in de finale met de eerste prijs aan de haal door Arum te verslaan.

In 1990 zijn het Klaske Tienstra, Christien Sijtsma en Hessie Westra die St.-Annaparochie vertegenwoordigen op de Bondswedstrijd, maar helaas zonder succes. Wijnaldum, de latere winnaar, is net iets sterker in de eerste omloop, 5-5 en 4-6. Kitty  van der Veen, Christien Sijtsma en Hessie Westra bereiken in 1991 de derde omloop, waarin Tzummarum de meerdere is. Ook in 1992 is Hessie Westra van de partij en samen met Tineke van Dijk en Wijke Kuiken bereikt zij opnieuw de derde omloop, waarin Wirdum/Wijtgaard oppermachtig is, 0-5 en 6-6. In 1993 en nog steeds te Dronrijp is Wommels in de tweede omloop te sterk voor Hessie Westra, Baukje Leeuwen en Patricia Vonk. De Bondswedstrijd verhuist nu voor drie jaar naar Irnsum en dat betekent in 1994 voor Karin Beimers, Patricia Vonk en Emmanuelle Terpstra en in 1995 voor Romy van der Veen, Patricia Vonk en Hendrika Vrij na de eerste omloop het eindstation.

Willem Hiemstra.