St.-Annabuurtsters op de Freulepartij te Wommels (deel III)

Op 8 augustus 1973 doen Ytzen Hiemstra, Marty Slager en Gerard Tanja opnieuw een gooi naar de hoogste eer op de Freulepartij te Wommels. Uit de lijst van 38 parturen treffen ze achtereenvolgens Wijnaldum, Franeker, Stiens en Zweins, en deze parturen worden moeiteloos aan de kant gezet. In de halve finale is er een vrijstaand nummer en in de finale zijn de ‘ouwe seunen’ uit Harlingen de tegenstander. Dit partuur bestaat uit Jurjen van der Molen, Geert Teakema en Johnny Nota. St.-Annaparochie neemt een 5-4 en 6-0 voorsprong en de gouden klokjes liggen binnen handbereik. Harlingen geeft niet op en als Ytzen Hiemstra op 5-4 en 6-6   zijn opslag te kort richt is de stand weer in evenwicht, 5-5. In het laatste eerst is Johnny Nota de grote man bij de Harlingers. Hij slaat de bal driemaal boven en op de stand 5-5 en 0-6  kan Gerard Tanja de kaats niet passeren. Een enorme teleurstelling bij de kaatsers en toeschouwers uit St.-Annaparochie.

Vervolgens blijft St.-Annaparochie enkele jaren van succes verstoken, al bereiken Mink Lammert Bijlsma, Wim G. de Jong en Kor Wijmenga in 1977 wel de derde omloop, evenals Kor Wijmenga, Anne Spijkstra en Johan Hiemstra in 1978. In 1979 timmeren de Bildtkerts weer aan de weg. Tjalling Zandringa, Johan Hiemstra en Anne Spijkstra weten via zeges op Bozum, Marssum, Deinum en Dokkum de vijfde omloop te bereiken. Daarin is Franeker met Febo Roosenburg, Harry van der Zee en Tunno Schurer veel te sterk, gezien de 0-5 en 2-6 uitslag. In 1980 doen dezelfde spelers mee en ze zullen proberen het resultaat van vorig jaar te evenaren of zelfs te verbeteren. Na vier omlopen ziet dat er gunstig uit, want achtereenvolgens worden Warga, Leeuwarden, Dokkum en Franeker vrij eenvoudig verslagen en in de halve finale wacht Arum met o.a. Hotze Rusticus in de gelederen.

St.-Annaparochie heeft geen schijn van kans gezien de 1-5 en 6-6 einduitslag en opnieuw kunnen de nikkelen horloges mee naar huis worden meegenomen.  In 1981, 1982 en 1983 worden de kaatsers uit St.-Annaparochie vroegtijdig uitgeschakeld, in 1984 ligt dat even anders. De lijst bevat niet minder dan 55 parturen en St.-Annaparochie heeft nr. 28. Zij treffen direct al een geduchte tegenstander, namelijk Tzummarum. De eindstand, 5-5 en 6-4 in het voordeel van St.-Annaparochie, is dus zwaarbevochten. Ook in de tweede omloop geeft Menaldum uitstekend partij, 5-4 en 6-4, en daarna komen Huizum en Makkum er niet aan te pas. Midlum is in de halve finale ook een tegenstander van importantie, gezien de 5-5 en 6-2 uitslag. In de finale is Arum de tegenstander van St.-Annaparochie met de spelers  Gerrit Cornelis Bijlsma, Hendrik Elings en Pieter Tienstra. Arum treedt aan met Auke van der Meer, Johan van IJs en Gerben Okkinga. Het wordt een strijd, waar de vonken afvliegen. St.-Annaparochie neemt een 2-0 voorsprong, komt met 2-4 en later met 4-5 achter, maar het wordt tenslotte 5-5. In het beslissende eerst nemen de Bildtkerts een 6-2 voorsprong en op die stand kan Hendrik Elings vanaf de boven tot voor de kaats retourneren, maar hij faalt. Het wordt uiteindelijk 5-5 en 6-6 en op die stand mist Pieter Tienstra helaas het perk. Zilveren klokjes resteren, terwijl het goud zo dichtbij is.

Na deze Freulepartij wordt er in de eerste vijf jaren geen succes meer geboekt, al waren Rick Sjoerdsma, Gerrit Cornelis Bijlsma en Arwin Schipper in 1985 met het bereiken van de derde omloop er dicht bij. Ook in 1989 bereiken Jarco de Boer, Jan de Vries en Rudy Fopma de derde omloop. In 1990 eindelijk weer een prijsje. Frank van Loon, Rudy Fopma en Jan de Vries winnen de zesde prijs, door achtereenvolgens Witmarsum, Akkrum en Harlingen te verslaan. In de vierde omloop is Tzummarum net iets te sterk (5-5 en 0-6). Ook in 1991 wordt de zesde prijs in de wacht gesleept, nu door Jarco de Boer, Marco ten Hoeve en Rudy Fopma. Nu is Franeker in de vierde omloop te sterk, al is er wel sprake van een spannende partij, 4-5 en 6-6. Vervolgens komen er vijftien succesloze jaren aan,  waarbij St.-Annaparochie in 1996 in het geheel niet van de partij is. Wel wordt de derde omloop bereikt in 1994 door Geert Hamstra, Richard Vonk en Peter Kampen, in 2002 door Renze Pieter Hiemstra, Theo Valk en Wytze Roskam en in 2006 door Pieter Jan Plat, Geertjan de Jong en Frank Oosterhaven.

Willem Hiemstra.