Lidmaatschap

Een nieuw lid (individueel of in gezinsverband) kan zich gedurende het gehele jaar aanmelden als lid van de kaatsvereniging. Het bestuur besluit tot aanname van het definitieve lidmaatschap van dit nieuwe lid. Nieuwe leden zijn voor het gehele jaar contributie verschuldigd.

Een lid dat wil bedanken voor het lidmaatschap van de kaatsvereniging dient dit minimaal 2 maanden voor het einde van het boekjaar te doen. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. Indien het lid te laat is met de afmelding aan de secretaris dan dient nog wel de volledige contributie te worden betaald. Het lidmaatschap vervalt dan het jaar daarop.

Daarnaast vragen wij u om adreswijzigingen en andere mutaties op tijd aan onze secretaris door te geven. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat alle informatie op het juiste adres wordt bezorgd.

Voor bovenstaande zaken kunt u terecht bij secretaris van de onze vereniging (secretaris@kfstannedriespulisut.nl)

Contributie

De hierna genoemde bijdragen zijn inclusief de afdracht aan de KNKB.

Senioren€ 31,- per jaar
Junioren€ 31,- per jaar
Donateur
€ 12,50,- per jaar
JeugdBasis (verplicht)
€ 19,- per jaar
PakkettenInhoudPrijs
Basis (verplicht)Lidmaatschap€ 19,00
BasisKaatsskoal shirt in bruikleenGratis
BasisLedenpartijenGratis
Pakket 1Wintertraining€ 10,00
Pakket 2Zondag training€ 5,00
Pakket 3Zomertraining 1X€ 10,00
Pakket 4Zomertraining 2X€ 20,00
Pakket 5VakantietrainingGratis
Pakket 6Trainingspak in bruikleen€ 10,00
Pakket 7KNKB d.e.l. shirt (eigendom)€ 10,00

Vrijwilligers

Binnen de K.F. St.-Anne/Drie Spul Is Ut is er altijd vraag naar vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn glasophalen op zaterdagochtend, keurmeester bij de KNKB wedstrijden en kantinedienst draaien.

Mocht u belangstelling hebben voor één van bovenstaande werkzaamheden dan kunt u zich opgeven bij de volgende bestuursleden:

KantineElza Dijkstra
Glas OphalenElza Dijkstra
KeurmeestersAndré Iedema