KNKB Kaatsen

Op de website van de KNKB staat de wedstrijdagenda voor zowel de senioren als de jeugd.

Opgave wedstrijd:

Ieder lid van een vereniging, die mee wil doen aan een KNKB wedstrijd, heeft een bondsnummer en weet zijn/haar geboortedatum. Deze twee gegevens zijn voldoende om je via de KNKB-site op te geven voor de wedstrijd. Dit kan tot maandagavond 19.00 uur voor de te spelen wedstrijd van vrijdag tot en met maandag. Voor wedstrijden op dinsdag, woensdag en donderdag sluit de aangifte op zaterdag om 19.00 uur. Het hoofdbestuur kan afwijking van deze termijn toestaan. Zodra je bent aangemeld, kun je dit controleren via de aanmeldlijst. Voor de opgave aan jeugdwedstrijden t.e.m. de schooljongens en schoolmeisjes geldt, dat een partuur uit twee personen bestaat. Voor afdelingswedstrijden kan/mag ook bij deze wedstrijden in drietallen gespeeld worden.

Zodra de lotingploeg heeft geloot, wordt aan minimaal 2 bestuursleden(doorgaans voorzitter en secretaris) een brief gezonden met de nodige gegevens omtrent de te organiseren wedstrijd. De wedstrijdlijsten van de HK Heren en Dames staan woensdag 18.00 op de KNKB site Vanaf donderdag 18.00 uur staan de andere wedstrijdlijsten op de KNKB site. De loting van de wedstrijden op dinsdag, woensdag en donderdag staan zondagavond om 18.00 uur op de site www.knkb.nl

Voor de KNKB wedstrijden gelden wel strengere eisen t.a.v. de opslagafstanden.

KNKB wedstrijden

Op de website van de KNKB staat de wedstrijdagenda voor alle jeugdcategorieën.

Voor de KNKB wedstrijden gelden regels t.a.v. de opslagafstanden en de te dragen kleding. De inleg voor een KNKB wedstrijd is € 4,-. Dit betaal je op de wedstrijddag, op het kaatsveld (meestal contant). 

Het is bij KNKB wedstrijden verplicht om een zwart broekje en wit shirt te dragen, bij voorkeur het sponsorshirt welke je bij je eigen vereniging kan bestellen. Dankzij van Loon bedrijfsadvies kun je dit shirt voor slechts € 10,- bestellen via email: kleding@kfstannedriespulisut.nl

Aanmelden doe je via de wedstrijdagenda op de KNKB website. Dit kan tot maandagavond 19.00 uur. Let op > te laat=te laat! Hierbij gebruik je je bondsnummer. Als je dit nummer niet weet of je hebt nog geen bondsnummer, vraag deze dan aan bij onze ledenadministratie leden-adm@kfstannedriespulisut.nl Vraag je bondsnummer op tijd aan, minimaal 5 werkdagen voor de opgavedatum van een wedstrijd. 

Opgave knkb wedstrijd:

 • Ga naar de site www.knkb.nl
 • Ga naar wedstrijdagenda (button “Geef je op”) 
 • Sport > selecteer “Kaatsen”
 • Niveau > Selecteer “KNKB” 
 • Regio > deze laat je leeg 
 • Categorie > selecteer de gewenste categorie waaraan je wil deelnemen
 • Soort > deze laat je leeg
 • Klik vervolgens op de button “Zoeken” 
 • Scroll naar beneden en selecteer de gewenste wedstrijd
 • Klik op de button “Aanmelden”
 • Voer je bondsnummer en geboortedatum in
 • Voer je emailadres in
 • Klik op “Aanmelden”
 • Controleer of je op de aanmeldlijst staat door te klikken op “Aanmeldlijst” 
 • Je krijgt de aanmelding in ook in je email.

Afdelingswedstrijden

Behalve d.e.l. wedstrijden zijn er ook afdelingswedstrijden (Federatie & KNKB), je neemt deel in een partuur van de vereniging. Je kaatst dan in het afdelingsshirt met de kleuren van onze vereniging. Voor deze wedstrijden wordt je gevraagd door de vereniging. Belangrijkste afdeling wedstrijden zijn de Nederlandse Kampioenschappen en uiteraard de Freule (Wommels) en Ald Meiers (Hitzum).

CategorieLeeftijdOpslagafstand KNKBOpslagafstand Regio
Kabouters1 januari 8 jaar of jongernieuwe wedstrijdvorm
Welpen jongens1 januari 10 jaar of jonger14 meter11 meter
Welpen meisjes1 januari 10 jaar of jonger12 meter9 meter
Pupillen jongens1 januari 11 of 12 jaar18 meter15 meter
Pupillen meisjes1 januari 11 of 12 jaar15 meter15 meter
Schooljongens1 januari 13 of 14 jaar22 meter19 meter
Schoolmeisjes1 januari 13 of 14 jaar19meter16 meter
Jongens1 januari 15, 16, 17 jaar24 meter21 meter
Meisjes1 januari 15, 16, 17 jaar21 meter18 meter

Bij de KNKB wedstrijden is het verplicht om een zwart broekje en wit shirt te dragen, bij voorkeur het verenigingsshirt met de sponsor erop. Voor informatie over het bestellen van zo’n shirt zie elders deze site > Jeugd > kledingverkoop.