KNKB Kaatsen

Opgave wedstrijd: Ieder lid van een vereniging, die mee wil doen aan een KNKB wedstrijd, heeft een bondsnummer en weet zijn/haar geboortedatum. Deze twee gegevens zijn voldoende om je via de KNKB-site op te geven voor de wedstrijd. Dit kan tot maandagavond 19.00 uur voor de te spelen wedstrijd van vrijdag tot en met maandag. Voor wedstrijden op dinsdag, woensdag en donderdag sluit de aangifte op zaterdag om 19.00 uur. Het hoofdbestuur kan afwijking van deze termijn toestaan. Zodra je bent aangemeld, kun je dit controleren via de aanmeldlijst. Voor de opgave aan jeugdwedstrijden t.e.m. de schooljongens en schoolmeisjes geldt, dat een partuur uit twee personen bestaat. Voor afdelingswedstrijden kan/mag ook bij deze wedstrijden in drietallen gespeeld worden.

Zodra de lotingploeg heeft geloot, wordt aan minimaal 2 bestuursleden(doorgaans voorzitter en secretaris) een brief gezonden met de nodige gegevens omtrent de te organiseren wedstrijd. De wedstrijdlijsten van de HK Heren en Dames staan woensdag 18.00 op de KNKB site Vanaf donderdag 18.00 uur staan de andere wedstrijdlijsten op de KNKB site. De loting van de wedstrijden op dinsdag, woensdag en donderdag staan zondagavond om 18.00 uur op de site www.knkb.nl