Jong Fammepartij

De Jong Famme Partij ziet het levenslicht op 10 juli 2004 te Mantgum. Het betreft hier een afdelingskaatswedstrijd voor meisjes/dames in de leeftijdscategorie van 17 tot 20 jaar. De eerste keer staan er zestien parturen op de lijst, maar St.-Annaparochie ontbreekt hierop evenals in 2005. In 2006 is deze afdeling wel van de partij en Jessica Huizinga, Annemiek Korf en Gérieke de Groot doen het voortreffelijk. Hallum en Minnertsga zijn in de eerste en tweede omloop geen probleem, maar in de derde omloop wacht het sterke Ee. Genoemd drietal verliest daarin dan ook kansloos, 1-5 en 4-6. Ee maakt haar favorietenrol waar door met de eerste prijs huiswaarts te keren. In 2007 zijn Annemiek en Gérieke opnieuw van de partij en ze worden bijgestaan door Lisette Wagenaar.

Na winst op Leeuwarden in de eerste omloop wacht in de tweede omloop de winnaar van 2006, het favoriete Ee  en opnieuw bijt St.-Annaparochie in het zand, 2-5 en 6-6, en Ee wordt wederom winnaar van deze partij.  In 2008 komt voor St.-Annaparochie ditzelfde trio in de Mantgumer kaatsarena uit en in de eerste omloop is de organiserende vereniging de tegenstander. Het wordt een uitermate spannende partij, waarbij St.-Annaparochie een 4-0 voorsprong uit handen geeft. Tenslotte siert  alle hout de telegraaf en op die stand trekken de Bildtkers aan het kortste eind. Mantgum wordt in de eindrangschikking uiteindelijk tweede, want zij moeten de eer aan Bolsward laten. In 2009 staan Lisette Wagenaar, Margit de Groot en Gérieke de Groot op de lijst, waarop zeventien parturen staan. St.-Annaparochie heeft nummer 11 en moet in de eerste omloop tegen Easterein. Dit vormt geen probleem, 5-2 en 6-2, en ook Dronrijp wordt vervolgens met iets meer tegenstand, 5-4 en 6-0, verslagen. Daarmee is de halve eindstrijd bereikt en in de derde omloop is een staand nummer van harte welkom. In de halve finale is Franeker de opponent. Het wordt een spannende strijd met wederzijdse kansen op de zege. Op de stand 5-5 en 4-6 wint het tweetal van de kaatsvereniging ‘Jan Bogtstra’  deze partij en verslaat in de finale het tweetal uit Pingjum.

In 2010 moet St.-Annaparochie opnieuw genoegen nemen met de derde prijs. Na vrij eenvoudige zeges in de eerste twee omlopen op Franeker en Dronrijp zijn Esther en Lisette Wagenaar en Margit de Groot volkomen kansloos tegen Boazum met o.a. de gezusters Sijbrandij in de gelederen.  In 2011 wordt ditzelfde partuur in de eerste omloop nipt verslag door Deinum, 5-5 en 4-6, en in 2012 is derde omloop het eindstation van Esther en Lisette Wagenaar, nu met Lilijan Kingma. Na eenvoudige overwinningen op Minnertsga en Grou is Boazum in de derde omloop opnieuw te sterk, 2-5 en 6-6.  Op de tiende Jong Famme Partij in 2013 doen Esther en Lisette Wagenaar en Lilijan Kingma het beter. In de eerste omloop wordt Hijum/Finkum met 5-1 en 6-0 verslagen, vervolgens is ook Beetgum kansloos, 5-1 en 6-2, en in de derde omloop moet worden opgetornd tegen Dronrijp, een gelijkwaardige tegenstander. Met wisselende kansen komt tenslotte alle hout aan de telegraaf en op die stand trekt St.-Annaparochie op deze jubileumpartij aan het langste eind. In de halve finale is Sexbierum /Pietersbierum de tegenstander en daar hebben Esther, Lisette en Lilijan geen moeite mee gezien de 5-2 en 6-4 overwinning. De eerste prijs zit er evenwel niet in, want Franeker is in de finale oppermachtig. St.-Annaparochie moet met één eerst aan de hang en  een  eervolle tweede prijs genoegen nemen, een uitstekende prestatie. Daarmee komt voorlopig tevens een einde aan successen  op de Jong Famme Partij. In 2014 en 2015 bereiken Natasja Braaksma, Esther Wagenaar en Lilijan Kingma nog wel de tweede omloop, maar verder komt dit trio niet. In de vijf daarop volgende jaren laat St.-Annaparochie zelfs verstek gaan op deze partij.

St.-Annaparochie wint dus in 2013 de tweede en in 2009 en 2010 de derde prijs, wordt twee keer in de eerste omloop uitgeschakeld,   drie keer in de tweede omloop en twee keer in de derde omloop en is zeven keer niet van de partij.

Willem Hiemstra.