Ereleden

De onderstaande leden benoemd tot Erelid of Lid van verdienste.

De “Ereleden” zijn benoemd voor de fusie van de kaatsverenigingen St. Anne en Drie spul is út in 1993. Vanaf 1994 zijn er alleen nog Leden van verdienste benoemd conform de statuten van K.F. St-Anne/Drie spul is út.

Ereleden
Jaap Tanja

Leden van verdienste
Jan Pieter Bennema
Froukje de Bruin
Willem Hiemstra
Sietse Hiemstra
Wim Koopmans
Dirk Kuik
Dirk Keizer
Menno Hoekstra
Atte Keizer
Mina Dijkstra
Elza Dijkstra

close