Ereleden

De onderstaande leden benoemd tot Erelid of Lid van verdienste.

Ereleden
Teun de Jong
Jaap Tanja

Leden van verdienste
Jan Pieter Bennema
Froukje de Bruin
Willem Hiemstra
Sietse Hiemstra
Wim Koopmans
Dirk Kuik
Dirk Keizer
Menno Hoekstra
Atte Keizer
Mina Dijkstra
Elza Dijkstra