Bondswedstrijd/NK voor Schooljongens (I)

De Bondswedstrijd voor Schooljongens is de oudste Bondspartij voor de jeugd. De start is op 17 augustus 1957 te Oosterlittens en er staan 31 parturen op de deelnemerslijst, waaronder Daan G. Groen, Dirk de Jong en Jan de Jong voor St.-Annaparochie.

Zij kunnen niet voor een verrassing zorgen en worden in de eerste omloop door Leeuwarden op de stand 3-5 en 2-6 naar de kleedkamers verwezen. In 1958 gaat het al veel beter. Piet de Jong, Gerrit de Jong en Jelle Feenstra verslaan achtereenvolgens Kimswerd, Sexbierum/Pietersbierum, Tzummarum (nipt 5-5 en 6-4) en in de vierde omloop Herbaijum. In de halve finale is de organisator van deze Bondswedstrijd, Menaldum,  de te sterke tegenstander, 3-5 en 4-6, maar de derde prijs is een voortreffelijk resultaat. Ook in 1959, te Dronrijp, kaatst St.-Annaparochie zich in de prijzen, namelijk de vierde prijs. Jurjen Tiesnitsch, opnieuw Gerrit de Jong en Jan Andringa weten in de eerste omloop Welsrijp gemakkelijk te verslaan. Wirdum kost vervolgens wat meer moeite en Peins most in de derde omloop met de helft genoegen nemen. In de vierde omloop is Stiens de tegenstander en daarvan wordt nipt verloren, 4-5 en 6-6. Een jaar later verdedigen Flip Soolsma, Bote G. Groen en Simon van Dijk de kleuren van St.-Annaparochie. Roordahuizum trekt in de eerste omloop met 4-5 en 6-6 aan het langste eind. In 1961 doen Bote G. Groen, Piet D. Keizer en Flip Soolsma een greep naar de prijzen te Wommels en met succes. Via eenvoudige zeges op Sexbierum/Pietersbierum, Makkum, Roordahuizum en St.-Jacobiparochie met o.a. Henk Leeuwen en Wilco Kolthof, bereikt genoemd trio de finale, waarin Leeuwarden de tegenstander is. Henk Volbeda, Gerard Roosjen en Cor Schaalje gunnen St.-Annaparochie drie eersten en meer dan de premie zit er dus niet in. In 1962 vormen Simon van Dijk, Rin Westra en Henk Postma het afdelingspartuur voor St.-Annaparochie. Verder dan de tweede omloop komen ze niet.

En ditzelfde geldt voor Atte J. Keizer, Piet D. Keizer en Klaas van der Wal in 1963. Atte J.Keizer is in 1964 te Bolsward opnieuw van de partij, nu doet hij een gooi naar de prijzen met Meino Faber en Jelle H. Groen en dit slaagt wonderwel. Eerst wordt afgerekend met Tzummarum, vervolgens met Tzum, in de derde omloop hoeven ze niet in actie te komen en in vierde omloop is Stiens de te sterke opponent. St.-Annaparochie komt tot drie eerste en de vijfde prijs. In 1965 staan Meino Faber, Dirk J. Keizer en Dirk G. de Jong aan de start en zij moet als nr. 1 op de lijst direct aantreden tegen Arum. Dit is geen enkel probleem, evenals Huizum in de tweede omloop. Daarna is Marssum een maatje te groot.

In 1967 wordt deze Bondswedstrijd te Leeuwarden gehouden en op de deelnemerslijst voor St.-Annaparochie prijken Dirk G. de Jong, Dirk J. Keizer en Lou D. Keizer. Dit blijkt een gouden greep te zijn, want via overwinningen op Tzummarum, Berlikum (5-5 en 6-4), Zweins en Franeker komen ze in de finale Herbaijum tegen. Het wordt een 5-4 en 6-2 victorie en de eerste prijs, de kransen en de wisselbeker gaan mee naar St.-Annaparochie, een voortreffelijke prestatie. Gerard Tanja, Jan Bergsma en Frans G. Groen hebben het in de eerste omloop in 1968 wel heel gemakkelijk in de eerste omloop doordat Oosterend niet komt opdagen. Het nietige Huins is in de tweede omloop een veel te groot obstakel, 1-5 en 6-6. In  1969 maken Ytzen Hiemstra en Johan Korf, samen met Gerard Tanja, hun opwachting op de Bondswedstrijd en dat wordt geen succes, de tweede omloop is namelijk het eindstation. Ditzelfde geldt voor Marty Slager, Gerard Tanja en Ytzen Hiemstra in 1970. In 1971 is Oosterlittens gastheer en dit is voor Fré Vellinga, Marty Slager en Ytzen Hiemstra de gelegenheid om eens fel van leer te trekken. Marssum vormt in de eerste omloop geen enkel probleem, Jorwerd daarentegen in de tweede omloop wel. Het wordt een enerverende partij, waarbij tenslotte alle hout aan de telegraaf komt. Op die stand trekt St.-Annaparochie aan het langste eind. In de derde omloop is Wommels volkomen kansloos, het krijgt niet eens een bordje aan de hang, en ook levert Tzummarum in de vierde omloop geen enkel probleem op. De finale is bereikt en Winsum is de tegenstander. St.-Annaparochie is hiervan niet onder de indruk en wint vrij simpel met 5-3 en 6-4. Evenals in 1967 gaat de eerste prijs naar St.-Annaparochie.

Willem Hiemstra.