Kaatsers van St.-Annaparochie op de Jong-Nederlandpartij (I)

Foto www.kaatshistiorie.nl

De eerste Jong-Nederlandpartij, later het Nederlands Kampioenschap voor Junioren, wordt op 7 augustus 1910 te Franeker gehouden. Er staan 35 parturen op de lijst en voor  St.-Annaparochie vertegenwoordigen  Willem O. Koning, W. Kuiken en M. van Dijk  hun afdeling. De wedstrijd duurt voor dit trio niet lang, want in de eerste omloop is Beetgum de te sterke tegenstander. In 1911, nu te Achlum, is Willem O. Koning opnieuw van de partij en nu vormt hij een partuur met Auke K. Hoekstra en Piet D. Keizer. Uit een lijst met 33 parturen doen zij het bepaald niet slecht, want via overwinningen op Witmarsum en Ried bereiken zij de derde omloop. Hierin is Arum, en later de tweede prijs winnende vereniging, die aan het langste eind trekt.

In 1912 ontbreekt St.-Annaparochie op de lijst en dat zal tot het begin van de Tweede Wereldoorlog nog dertien keer het geval zijn. In 1914, 1943 en 1944 is er, vanwege dreigende en werkelijke oorlogsomstandigheden, geen Jong-Nederlandpartij.  In 1913, 1916 en 1919 wordt St.-Annaparochie steeds vroegtijdig van de lijst afgevoerd. In 1920, te Berlikum, bereiken Johannes Schat, Sijbren de Koe en Rinze Kuiken de  derde omloop, naar hierin is Dokkum de bovenliggende partij. In 1921,  1922, 1924 en 1925  is de eerste omloop steeds het eindstation en in 1923 wordt de voorronde te Oudebildtzijl tegen Metslawier niet overleefd. Dan komt 29 augustus 1926. Te St.-Jacobiparochie staan 35 parturen op de lijst, waaronder het partuur van St.-Annaparochie met Dirk Keizer, Pijlger Hagedoorn en Nico Bijlsma. Via vrij eenvoudige zeges op Ried (6-2), Mantgum (6-1) en Menaldum (6-2) bereikt dit drietal de vierde omloop. Dokkum is hierin de tegenstander en het verlies met 0-6  laat zien dat deze kaatsers uit St.-Annaparochie het lang niet kunnen bolwerken. Dokkum zou uiteindelijk ook  de kransen mee naar huis nemen.  De  4e prijs is evenwel  een voortreffelijk resultaat.

Daarna is het voorlopig over met het winnen van prijzen, want tot en met 1942 valt er geen eer te behalen, ook al omdat St.-Annaparochie vaak schittert door afwezigheid.  In 1933 weten Dirk H. Keizer, Jan Bijlsma en Gerrit Groen nog wel de derde omloop te bereiken, in 1936 evenaren opnieuw Dirk H. Keizer en Gerrit Groen, nu met Jan Brouwer, deze prestatie en in 1942 komen  Jan Glotzbach, Jaap Slim en Jippe Faber tot hetzelfde resultaat op 2 augustus te St.-Jacobiparochie.

De eerste Jong-Nederlandpartij na de Tweede Wereldoorlog wordt op 29 juli te Franeker gehouden en 26 drietallen vullen de deelnemerslijst. Ook St.-Annaparochie is van de partij en hebben nr. 26. Wier is de opponent van Sjoerd Louwenaar, Gerrit Keizer en Adolf Kuiken. Deze tegenstander is in de eerste omloop te sterk. In 1946 en 1947 kunnen Germ Dijkstra, Piet Keizer en Gerrit D. de Jong geen vuist maken tegen respectievelijk Akkerwoude en Harlingen en is de eerste omloop het eindstation.

Verslag Leeuwarder Courant over de Jong-Nederlandpartij 1948

In 1948 tappen de kaatsers van St.-Annaparochie uit en ander vaatje. Germ Dijkstra, Piet Keizer en Frans Boonstra rekenen achtereenvolgens af met Schingen/Slappeterp en Tzummarum en hebben in de derde omloop vrij. In de halve finale wacht Witmarsum. Dit is blijkbaar een veel te zware opgave gezien de 1-6 nederlaag. Doch de  4e prijs gaat na afloop mee naar St.-Annaparochie. Hierna doen in  de volgende jaren o.a. Henk Tulner, Jan Dragstra, Arjen Dijkstra, Taeke Krap, Kees Kuiken, Harm Miedema, Kees Brouwer, Klaas Kuiken, Sipke Klok, Gerrit W. de Jong, Klaas A. Bouma, Piet Westra en Tjeerd van der Veen vergeefse greep naar de prijzen, want zij komen niet verder dan de eerste of tweede omloop.

Willem Hiemstra.