Bestuur

Bestuur en coördinatoren

NaamFunctieTelefoonnummerEmailadres
Murk de JongVoorzitter06 83 94 39 78voorzitter@kfstannedriespulisut.nl
Alex KrolPenningmeester06 10 91 18 26penningmeester@kfstannedriespulisut.nl
Brenda BoonstraSecretaris06 36 56 89 00secretaris@kfstannedriespulisut.nl
Coördinatoren
JeugdcoördinatorJan de Groot06 24 82 34 96jeugd@kfstannedriespulisut.nl
CateringAlfred Miedema06 16 44 54 67‬
PerklizzersWietze-Jan DIjkstra06 20 48 09 92
MateriaalArjen-Bouwe Hiddinga06 30 40 10 53
Glas ophalenElza Dijkstra06 10 67 82 48‬
PR & CommunicatieRichard Miedema06 43 36 52 56info@kfstannedriespulisut.nl
Leden administratieTrynke Meijer06 29 28 78 25leden-adm@kfstannedriespulisut.nl
KledingAlnita Miedemakleding@kfstannedriespulisut.nl
PrijzenCorien Hardholt
Brenda Boonstra
06 27 47 27 63
06 36 56 89 00
SponsoringTeun de Jong06 53 65 67 95‬sponsoring@kfstannedriespulisut.nl

Achtergrond – Algemene structuur K.F. St.-Anne / Drie spul is út

In overleg met en op advies van de vernieuwingscommissie heeft in 2021 een aanpassing van de structuur van de kaatsvereniging plaatsgevonden. Het bestuur bestaat nu, conform de statuten, uit het minimaal aantal bestuursleden (3). Het besturen met drie bestuursleden heeft geleid tot het anders inrichten van de kaatsvereniging. Er is namelijk  gekozen voor het werken met diverse commissies (werkgroepen). Deze commissies hebben één aanspreekpunt (hoofdcoördinator) die het bestuur informeert en adviseert. De aanpassing van de structuur was noodzakelijk i.v.m. het niet kunnen invullen van openstaande bestuur vacatures. Door de invoering van de commissies worden de verschillende werkzaamheden verdeeld over meerdere personen (vele handen maken licht werk).

Onderstaand een organogram van de kaatsverenging na invoering van deze commissies, met een korte omschrijving van de werkzaamheden per commissie.  De commissie jeugdkaatsen word in het volgende hoofdstuk apart uitgelicht en beschreven.

Technische commissie (3 personen):

 • Selecteert kaatsers voor de diverse afdelingsparturen en stelt de afdelingsparturen samen;
 • Vooraf aan deze selectie advies vragen aan de werkgroep trainingen;
 • Verzorgt bij ieder afdelingspartuur een coach/begeleider;
 • In overleg met coach/begeleider afstemmen wie de opgave verzorgt voor de wedstrijden;
 • De werkzaamheden van deze commissie zijn in detail beschreven in een draaiboek;

 

Perkleg cie. (1 persoon):

 • Opstellen van een schema voor de groep vrijwilligers o.b.v. wedstrijdagenda KNKB, federatie en K.F.;
 • Conform dit schema gereedmaken van het wedstrijdveld voor deze wedstrijden;

Prijzen cie. (2 personen):

 • Uitzoeken van de prijzen en de kransen voor de betreffende wedstrijd o.b.v. de wedstrijdagenda en wedstrijdlijst;
 • Er wordt gewerkt met een budget per wedstrijd;

Materiaal cie. (1 persoon):

 • Regelen van voldoende en kwalitatief materiaal dat vereist is voor alle activiteiten van de K.F.:

Kleding cie. (1 persoon):

 • Verantwoordelijk voor het wassen en klaarzetten van de afdeling shirtjes en trainingspakken tegen een was vergoeding;

Kantine cie.(1 persoon):

 • Verantwoordelijk voor de inkoop van de kantine;
 • Opstellen van een schema voor de groep vrijwilligers qua bemanning van de kantine;

Sponsor cie. (3 personen):

 • Verzorgen van verlenging van huidige sponsorcontracten;
 • Inzichtelijk maken en benaderen van potentiële sponsors;
 • Ieder lid van de sponsor cie. heeft zijn eigen portefeuille met sponsoren;

PR en Communicatie (3-5 personen)

 • Beheer website, sociale kanalen, YouTube kanaal;
 • Ontzorgen bestuur interne en externe communicatie (KNKB/Gemeente etc);
 • Opstellen bewaken communicatie beheersplan;
 • Bewaken huisstijl;
 • Beheer digitaal archief;

Keurmeesters (1 persoon):

 • Opstellen van een schema voor de groep keurmeesters o.b.v. wedstrijdagenda KNKB;

Glaslopers cie. (1 persoon):

 • Opstellen schema voor de groep vrijwilligers, die maandelijks het glas ophalen.