Kaatsers van St.-Annaparochie op de Jong-Nederlandpartij (II)

Tekst: Willem Hiemstra,

Foto: kaatshistorie.nl

Op 25 mei 1958 staan Wiebe Bouma, Simon Brouwer en Jan Hoekstra als nr. 29 op de lijst van de 30 deelnemende parturen. In de eerste omloop wacht Schingen/Slappeterp, een ongevaarlijke tegenstander, gezien de 6-1 zege. In de tweede omloop is er een staand nummer en in de derde omloop is Berlikum het slachtoffer van de dadendrang van St.-Annaparochie, eindstand 5-3 en 6-4. Stiens is in de vierde omloop een gemakkelijk opponent, winst 5-1 en 6-4. In de finale moet in het strijdperk worden getreden tegen Witmarsum.  St.-Annaparochie neemt een 3-1 voorsprong, waarbij vooral de opslag van prima kwaliteit is. Witmarsum loopt achter de feiten aan en als de opslager van de kaatsvereniging ‘Pim Mulier’ op de stand 5-3 en 6-4 het perk mist is St.-Annaparochie de verrassende winnaar. Een optocht door het dorp met de muziekkorps ‘Excelsior’ voorop en een nazit in cafẻ Lautenbach zal dan ook niet achterwege blijven. Na deze overwinning volgen er  zeven magere jaren, ondanks de inbreng van Alfred Blanksma, Arie Bouma, Theo de Jong, Arie Krijger, Rein Krijger, Sjoerd Kuik, Daan G. Groen, Piet W. de Jong, Jelle Feenstra, Jan Andringa, Piet Hiemstra en Jurjen Tiesnitsch.

In 1966 doet St.-Annaparochie weer van zich spreken. Flip Soolsma, Bote G. Groen en Piet D. Keizer, een jaar daarvoor nog in de derde omloop uitgeschakeld, verslaan in de eerste omloop nipt Oosterlittens met alles aan de hang, vervolgens in de tweede omloop Mantgum (5-3 en 6-2) en in de derde omloop Akkrum (5-3 en 6-6). In de halve finale treffen zij Harlingen met o.a. Gerrit Halbesma en Gerrit van der Heide. St.-Annaparochie  is volkomen kansloos tegen de latere winnaars, 1-5 en 0-6. De 3e prijs is een prima resultaat. In de navolgende jaren komt men onder andere Rin Westra, Klaas van der Wal, Henk Postma, Wiebren Vlaskamp, Jelle H. Groen, Hette Madhuizen, Lourens van Kooten en Meino Faber op de lijst tegen, maar telkens is de eerste omloop tevens het eindstation. In 1971 staan Piet van Kooten, Atte J. Keizer en Lou D. Keizer op de deelnemerslijst van de Jong-Nederlandpartij te Franeker en niet zonder succes. Roordahuizum (5-4 en 6-2), een staand nummer, Huizum (5-2 en 6-4) trekken aan het kortste eind en in de vierde omloop is ‘westerbuur’ St.-Jacobiparochie de te kloppen tegenstander. Het wordt een spannende strijd, waarbij St.-Jacobiparochie, met Klaas Herrema, Tinus Boomstra en Tjisse Wallendal, op 5-5 en 6-0 de strijd winnend afsluit. Verder komt dit drietal echter niet, want Leeuwarden is in de finale te sterk. De 4e prijs dus voor St.-Annaparochie.

In 1973 is Frans G. Groen van de partij, maar samen met de reeds genoemde Piet van Kooten en met Dirk J. Wiersma verliezen zij in de derde omloop kansloos van Franeker (0-5 en 4-6). Ook in de navolgende jaren, met onder andere Gerard Tanja, Ytzen Hiemstra, Marty Slager, Filip Dijkstra, Tjerk de Jager, Anton Algta wordt niet het beoogde resultaat behaald. In 1981 zijn Johan Hiemstra, Anne Spijkstra en Tjerk de Jager dicht bij een eervol resultaat, doch Makkum gooit in de derde omloop roet in het eten. In 1982 gaat er wel weer een prijs naar St.-Annaparochie. Kor Wijmenga, Anne Spijkstra en Johan Hiemstra verslaan achtereenvolgens Rauwerd (5-4 en 6-6), Schingen/Slappeterp (5-0 en 6-2), hebben in de derde omloop een staand nummer en zijn vervolgens Dronten (5-1 en 6-4) en Wijnaldum (5-5 en 6-4) de baas. In de finale is St.-Jacobiparochie de opponent en St.-Annaparochie komt er tegen Joop H. Bierma, Rudolf T. Botma en Leo Leeuwen niet aan te pas, eindstand 1-5 en 2-6. Dus een 2e prijs. In 1985 bereiken Johan Hiemstra, Hendrik Elings en Pieter Tienstra de derde omloop, in 1986 doen Hendrik Elings, Pieter Tienstra en Gerrit Cornelis Bijlsma hetzelfde, maar daar blijft het tot en met 1988 bij.

Willem Hiemstra.