Jong Feintepartij

De Jong Feinte Partij te Easterein.

In navolging op de Jong Famme Partij te Mantgum (2004) organiseert de Kaatsvereniging ‘Easterein’  sedert 2005 de Jong Feinte Partij. Op 27 juli van genoemd jaar wordt het spits afgebeten en er staan 26 parturen op de deelnemerslijst, waaronder St.-Annaparochie en dat is vertegenwoordigd  door Arjen Bouwe Hiddinga, Theo Valk en Wytze Roskam. Zij doen het niet onaardig en dringen via zeges op Reahûs/Tirns en Easterein 2 door tot de derde omloop. Hierin is Easterein 1 de bovenliggende partij door met 1-5 en 2-6 te winnen. In 2006 en 2007 laat St.-Annaparochie verstek gaan, maar in 2008 verdedigen Fokko van der Woude, Pieter Jan Plat en Jeroen Westra de kleuren van St.-Annaparochie. Nu valt het doek in de tweede omloop tegen Goënga. Ook in 2009 is de tweede omloop het eindstation voor het Bildtdorp. Sjoerd de Jong, Alex Krol en Pieter Jan Plat kunnen het niet bolwerken tegen Holwerd en verliezen op de stand 2-5 en 0-6 tegen de latere eerste prijswinnaars met o.a. Gert Anne van der Bos in haar gelederen. In 2010 is er dan eindelijk succes. Jeroen Westra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong bereiken via overwinningen op Wijnaldum, Welsrijp en Bolsward de vierde omloop, waarin ze vanwege een staand nummer niet in actie behoeven te komen. In de finale moet worden aangetreden tegen Tzummarum met Arnold Zijlstra, Steven de Bruin en Hans Wassenaar. Het wordt een eenzijdige partij, waarbij St.-Annaparochie slechts een spel aan de hang krijgt en derhalve met de tweede prijs genoegen moet nemen. In 2011 gaan Pieter Jan Plat, Sjoerd en Roelof de Jong al in de eerste  omloop onderuit tegen ‘Angstgegner’  Welsrijp, zij het nipt, 5-5 en 0-6. Sjoerd de Jong is in 2012 opnieuw van de partij, nu met de gebroeders Rein en Krijn Hiemstra en het resultaat mag er zijn. Dit drietal heeft nummer 27 op de deelnemerslijst en  behoeft in de eerste omloop niet in actie te komen. De winst op Berlikum in de tweede omloop is kantje boord, alle hout komt namelijk aan de telegraaf, maar St.-Annaparochie blijft op die stand aan de goede kant van de score. In de derde omloop is Witmarsum geen probleem en Dronrijp in de vierde omloop vormt ook geen onoverkomelijke hindernis. In de finale is Tzummarum, met dezelfde spelers als in 2010, de tegenstander. Opnieuw trekt St.-Annaparochie aan het kortste eind, al is de tegenstand van meer allure als in 2010. Nu is de eindstand 4-5 en 4-6 en de tweede prijs gaat wederom mee naar St.-Annaparochie. In 2013 proberen Sjoerd de Jong, Rein en Krijn Hiemstra het opnieuw. Er staan 25 parturen op de lijst en St.-Annaparochie moet eerst aantreden tegen Easterein, winst 5-1 en 6-0, en in de tweede omloop tegen Bolsward, beslist geen geringe opgave. St.-Annaparochie blijft overeind op de stand 5-5 en 6-6 en ontmoet in de derde omloop Franeker II. Dit levert geen enkel probleem op, 5-2 en 6-6, en in de vierde omloop kent de partij tegen Oosterlittens dezelfde eindstand. In de finale moet worden aangetreden tegen de Kaatsvereniging ‘De Twa Doarpen/DIOS’ uit Sexbierum/Pietersbierum en het wordt een zeer spannende eindstrijd die eindigt op de stand 5-5 en 6-4. Dus de eerste prijs en de kransen gaan naar St.-Annaparochie. In 2014 doen Sjoerd de Jong en de gebroeders Hiemstra opnieuw een greep naar de macht, maar Franeker snijdt hen in de tweede omloop met alles aan de telegraaf de pas af. In 2015, 2017, 2018 en 2019 is St.-Annaparochie niet aanwezig en in 2016 verliezen Jordi Miedema, Ruben Talsma en Jorrit Boersma in de eerste omloop kansloos van Tzummarum, 1-5 en 4-6. In 2020 wordt de partij niet gehouden vanwege  het corona-virus.

Overzicht. De Jong Feinte Partij wordt tot en met 2020 15 maal gehouden en St.-Annaparochie is 6 maal niet van de partij, verliest 2 maal in de eerste omloop, 3 maal in de tweede omloop en 1 keer in de derde omloop. In 2013 wordt de eerste prijs gewonnen en in 2010 en 2012 de tweede prijs.

Willem Hiemstra.