Jorrit Kroondijk winnaar Willem Hiemstra klassement 2023

Jorrit Kroondijk is met 24 KNKB punten winnaar geworden van het Willem Hiemstra klassement 2023. Jorrit kaatste zes 1e prijzen, vier tweede prijzen en twee derde prijzen bij elkaar. Jelvin Kaper werd tweede in het jaarlijkse klassement met negentien punten. Noëlle Hiddinga legde beslag op de derde plaats met achtien punten.

Hier onder het totaal overzicht van het Willem Hiemstra klassement 2023 met dank aan de naamgever van het klassement:

 

 

 

 

 

(Bovenstaande punten zijn inclusief afdelingswedstrijden, opstappers bij afdelingswedstrijden, uitnodigingswedstrijd, vrije formatiewedstrijden)

In Memoriam Anne Tienstra (1942-2023)

Na een afnemende gezondheid is donderdag 14 september Anne (Oane) Tienstra overleden.

Een markante man is er niet meer. Een man die hield van sport. Een man die hield van kaatsen. Een man dien hield van handballen. Een man die samen met zijn Tineke een twee eenheid was. Een man die hield van zijn kinderen en die graag zag sporten.

Toen de kinderen nog klein waren natuurlijk actief in De Waaie. De kaats successen mee maken van Jokelyn, Pieter, Klaske. Winst op jeugd NK’s, winst van Jokelyn en Pieter op de PC. Wat was hij trots op de kinderen. We zagen hem tijdens St.-Annemet nog in De Waaie. En wat kon hij genieten van het kaatsen. Maar zeker ook van het handballen.

Anne  actief als aanjager voor het ‘sunnegoffen’ kaatsen in de wintermaanden. De ‘oudere kaatsers moesten in beweging blijven in de wintermaanden en dus zat Anne Tienstra als vertegenwoordiger van KF St.-Anne / Drie Spul Is Út in de gebruikersoverleg van De Bildtse Slag.

Voor de KNKB was Anne Tienstra jarenlang actief in de scheidsrechterscommissie. Hij heeft voorzitter Murk de Jong nog opgeleid als scheidsrechter in de FBA (Federatie Buiten Afdelingen). De cursus was toen in Rotterdam waar Tienstra met enthousiastme

De zwarte bladzijde in zijn leven was natuurlijk het overlijden van dochter Jokelyn op 8 december 2015. In het dagelijks leven was Anne Tienstra ‘de baas van de Weuningstichting’.

Wij wensen Tineke, Klaske, Minu, Pieter en de klein kinderen heel veel sterkte toe.

Dat Anne Tienstra in vrede mag rusten.

 

NK jongens 2023 in St.-Annaparochie

Dronryp winnaars NK jongens 2022

Zaterdag 10 juni wordt het Nederlands kampioenschap voor jongens 15-17 jaar gekaatst in De Waaie. Dit NK is een aanprekende partij omdat het als voorloper van de Freulepartij wordt gezien. De winnaar mag zich voor 9 augustus een ware favoriet noemen. Op de PC zijn de jongens van het winnend partuur speciale eregasten om te proeven aan de fantastische PC-sfeer.

Voor St.-Annaparochie staat Hjalmar Dijkstra, Iwan Hiddinga, Jelvin Kaper en Eelco Meijer en Jorrit de Groot op de wedstrijdlijst. We hopen tussen de 30-40 parturen te mogen ontvangen en daarom zijn veel keurmeesters nodig. Hier onder lijst van onze vrijwilligers op zaterdag 10 juni. Teun de Jong is de dagvoorzitter.

Naam
Alex Krol
Abe Kooistra
Bert Schouten
Kristian Kaper
Dirk Jan Keizer
Doede Machiela
Frank van Loon
Frans Groen
Jan Boersma
Jan Peter Boersma
Jasper Boomsma
Jesper de Groot
Johan Hiemstra
Johannes Bijlsma
Jordy Miedema
Harm Jensma
Meile Salverda
Menno Hoekstra
Paulus Akkerman
Piet J. Keizer
Riska Hazenberg
Robert de Vries
Roelof de Jong
Ronald Riemersma
Schelte Lep
Sieger Bergsma
Tjepco Vrieswijk
Tom Bloembergen
Wietse Jan Dijkstra
Ytzen Hiemstra
Dagvoorzitter: Teun de Jong

Prijzen verloting

Afgelopen zondag was tijdens de heren hoofdklasse wedstrijd een verloting met mooie prijzen. Het grootste gedeelte is niet opgehaald. Hierbij de lotnummers en kleuren van de prijzen die opgehaald kunnen worden bij voorzitter Murk de Jong (voorzitter@kfstannedriespulisut.nl)

Pizzabon: 874 groen

Hemabon: 996 roze

Voedingsadviseurbon: 635 groen

Om my Mint pakket: 626 wit

Regenton Platstore: 660 groen

Koelbox: 701 roze

Pizzabakken: 770 blauw

Opgave lijst Dorpspartij (update 19-05 12:33)

Zaterdag 20 mei aanstaande  is de dorpspartij 2023. Iedereen vanaf 14 jaar kan mee doen en zich opgeven en ieder jaar is het een feest om mee te doen.

De opgave voor deze partij gaat via een formulier op deze website. Wij houden u op de hoogte van het aantal parturen dat zich heeft opgegeven. We hopen in diverse klassen te kaatsen. Het bestuur beslist na opgave over de wedstrijdvorm/partuur formatie in de A-klasse.

De volgende parturen hebben zich al via deze link opgegeven:

 1. Sake Wijbenga, Rein van Schepen, Hidde Wijbenga
 2. Sil Balt, Koen Balt, Rients Wijbenga,
 3. Jorrit Boersma, Jesper de groot, Kjell Dijkstra
 4. Erik Bronger, Niels Bloembergen, Henk Bloembergen(geblesseerd) vervanger Sanne Tjepkema
 5. Jeroen Koopmans, Jari Braaksma als vervanger Jeroen Krist, Kewin Koers
 6. Johannes de Haan, Tess Schipper, Gideon Swanson
 7. Frank van Loon, Sander Krol, Mark Krol
 8. Teun Meijer, Gerard Mulder, Arwin Schipper
 9. Ilse Iedema, Dido Iedema, Brenda Boonstra (wordt nog naar een vervanger gezocht)
 10. Ineke Riemersma, Anke Dijkstra, Manouk Wapstra
 11. Lena Schipper, Houkje Meijer, Elza Dijkstra
 12. Team: ‘klavertje 3’: Lieke Wapstra, Rigt Schipper, Femke Vrij
 13. Jan Bergsma, Roel Kolkman, Ette Bergsma
 14. Rink Sterk, Alle Sterk, Jorrit de Groot
 15. Rein Hiemstra, Krijn Hiemstra, Niels Dijkstra
 16. Joris Kolkman, Stefan Banning, Lars Dekker
 17. Dirk Giesing, Jurre Tjepkema, Sieds Tjepkema
 18. Johannes Bijlsma, Klaas-Hessel Bijlsma, Marten Bijlsma
 19. Esther Vijgeboom, Marco Hoekstra, Michelle Meijer
 20. Team MieKa: Lisan Kaper, Alnita Miedema, Dyone Miedema
 21. Paul Feeenstra A-maat, foor ‘t best-op en foor en achter-in, Pieter Meijer C- maat, bâltsykeerder, Letty van der Mossel (vervanger voor de bier ophaler Hendrik Schiphof)
 22. Jort Hibma, Hans Westra, Rudolf Koopmans
 23. Jenne de Haan, Willem Hein de Haan, Gerry  Bleeker
 24. Remco Keizer, Friso Keizer, Jorrit Neudorfer
 25. Dirk Andringa, Jan Wierda, Christiaan de Vries

 

Video: Wat gebeurde er in De Waaie vanavond!

Het gras op het kaatsveld in De Waaie was inmiddels te lang om goed te kaatsen. Door de regenval was het gras de afgelopen week ook redelijk drassig. Voor de gemeente Waadhoeke het teken om nog niet met groot materiaal het veld op te gaan.

Wij hebben binnen de KF een echte ‘buiten’ / ‘natuur’ man. Wietze Jan Dijkstra wist dat Gabriël Postma een kleine zitmaaier heeft en vanavond zagen we Wietze Jan maar liefst drie uren over het veld ‘razen’.

Dank je wel Wietze Jan en Gabriël, de kinderen zullen zondag heel blij zijn!

Besluiten algemene vergadering KNKB

Op de algemene ledenvergadering van de KNKB zijn woensdagavond diverse besluiten genomen wat voor wedstrijdkaatsers belangrijk is.

 • De tarieven voor inleggeld zijn vanaf dit seizoen eenduidig. Jeugd 4 euro en senioren 6 euro. Dit geldt voor KNKB en regio wedstrijden.
 • de sluitingstijd voor deelname aan wedstrijden (KNKB en regio) is vastgesteld op dinsdagavond 20:00 uur,
 • de afdracht van contributie voor KNKB leden is verhoogt met 10% (inflatie correctie), het bevriezen van het contributie afdracht is niet meer van toepassing ook niet voor de volgende seizoenen,
 • de registratie van leden is de nieuwe categorie indeling vastgesteld: spelende leden, niet spelende leden, donateurs, sponsors
 • automatisch opgave van hoofdklasse kaatsers is vervallen. Alle kaatsers moeten zich voor deelname weer opgeven voor alle wedstrijden,
 • het gastlidmaatschap is door de komst van het nieuwe ledenadministratie pakket komt te vervallen. Alleen leden kunnen zich opgeven voor KNKB en regiowedstrijden.