St.-Annabuursters op de dames PC V

St.-Annabuurtsters op de Dames PC (V).

Lisette Wagenaar komen we het eerst tegen op de Pupillenbond voor Meisjes op 22 juni 2002 te Ried, waar zij met Margit de Groot en Frieda Visbeek het kampioenschap voor zich opeist. Op de Schoolmeisjesbond wint zij in 2003 met Margit de Groot en Annemiek Korf de tweede prijs en twee jaar later de vierde prijs met Margit de Groot en Frieda Visbeek.  Op de Meisjesbond in 2006 wint zij de tweede prijs met Margit de Groot en Annemiek Korf en in 2008 is zelfs de eerste prijs voor haar , Margit de Groot en Esther Wagenaar weggelegd en in hetzelfde jaar de tweede prijs met dezelfde kaatsters op de Ald-Meierspartij te Hitzum. Op de Jong Famme-partij te Mantgum wint zij in 2009 de derde prijs met Margit en Gerieke de Groot , in 2010 de derde prijs met Margit de Groot en Esther Wagenaar en tenslotte de tweede prijs in 2013 met Lilijan Kingma en Esther Wagenaar. Ook op de Damesbond is er succes met de tweede prijs in 2008 met Gerieke de Groot en Romy van der Veen en opnieuw zilver in 2010 met Gerieke de Groot en Rita de Valk. Een respectabel aantal prijzen op Bondswedstrijden e.d. Zij komt voor de eerste keer uit op de Dames PC in 2009 en kaatst met Joukje Kuperus (Dronrijp) en Margriet Bakker (Winsum). Via vrij eenvoudige overwinningen in de eerste en tweede omloop belandt dit trio in de halve finale, waarin zij overigens kansloos worden uitgeschakeld.

In 2010 eenzelfde resultaat met Imke van der Leest (Dronrijp) en Gerieke de Groot (nu Leeuwarden). En een jaar later komt zij opnieuw op het erepodium te staan, nu een plaats hoger, want met Imke van der Leest (Dronrijp) en Gerieke de Groot wordt de tweede prijs behaald. In 2012 vormt ze een partuur met de topkaatsters in die tijd, Leonie van der Graaf-Zeinstra (Berlikum) en haar zuster Fenna Zeinstra (Bolsward).  Helaas komt er een kink in de kabel, want Lisette is geblesseerd en kan niet meespelen. De gezusters Zeinstra kaatsen de eerste omloop gezamenlijk, weten deze te winnen, en in de tweede omloop komt Harmke Siegersma (Berlikum) er bij, maar verder dan de halve finale komen ze niet.  In 2013 is Lisette bij dezelfde partuumaten en nu wordt de derde prijs gewonnen. In 2014 staat ditzelfde drietal op de hoogste trede van het podium, de eerste prijs en met Leonie van der Graaf-Zeinstra als koningin. In 2015 is haar laatste deelname aan de Dames PC en het wordt een roemloos afscheid. Op de stand 1-5 en 0-6 wordt het favoriete trio, tot verbazing van alle toeschouwers, kansloos na de eerste omloop naar de kleedkamers verwezen.

Esther Wagenaar komt voor het eerst op de PC-lijst voor in 2013. Met Nynke Sinnema (Grouw) en Annelien Broersma (Oosterlittens) volgt uitschakeling in de eerste omloop. In 2014, met Evelien Westra (Beetgumermolen) en opnieuw Annelien Broersma wordt de tweede omloop bereikt en in 2015, met Tineke Dijkstra (Oosterend) en Annelien Broersma, is de eerste omloop weer het eindstation. Op de Schoolmeisjesbond is succesvoller met de eerste prijs te Weidum in 2009 met Lilijan Kingma en Ilse Lijzenga. Op de Meisjesbond behaalt ze eenzelfde resultaat in 2008 met Margit de Groot en Lisette Wagenaar en in 2012 met Natasja Braaksma en Lilijan Kingma. Ook de tweede prijs op de Ald-Meierspartij te Hitzum in 2008 met Lisette Wagenaar en Margit de Groot mag er zijn, evenals de derde prijs in 2010 op de Jong Famme-partij te Mantgum en de tweede prijs in 2013, beide keren met zuster Lisette en de eerste keer met Margit de Groot, de tweede keer met Lilijan Kingma.

 

Lilijan Kingma wint op de Schoolmeisjesbond in 2009 de eerste prijs  met Ilse Lijzenga en Esther Wagenaar, in 2012 de eerste prijs op de Meisjesbond met Natasja Braaksma en Esther Wagenaar en vervolgens nog de tweede prijs op de Jong Famme-partij in 2013 te Mantgum met Lisette en Esther Wagenaar. Op de Dames PC is zij twee keer van der partij en wel in 2014 en 2015. In 2014 is ze bij Elly Hofman (Dronrijp) en Pytrik Visser (Sexbierum), in 2015 bij Evelien Westra (Beetgumermolen) en Janneke Terpstra (Wolsum). In beide jaren moet zij na de eerste omloop afscheid nemen van het kaatsveld.

Annet de Haan voorlopig de laatste St.-Annabuurtster die op de Dames PC optreed, nadat in 2016, 2017 en 2018 geen kaatster uit St.-Annaparochie van de partij is. Met Amarins de Groot (Mantgum) en Hendrieke van der Schoot (Sexbierum) is deze debutante in de eerste omloop volstrekt kansloos en blijft zelfs een bordje aan de telegraaf uit. In 2020 doet Annet de Haan opnieuw een gooi naar de prijzen en ditmaal is zij daarin succesvol. Op 27 september zijn Lotte Delgrosso (Minnertsga) en Annelien Broersma (Leeuwarden) haar partuurgenoten en dit drietal slaagt er in op eenvoudige wijze in de halve finale te bereiken. Daarin geven ze uitstekend partij en hebben zelfs winstkansen tegen de latere winnaressen Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra.  De laatste slag valt op de stand 5-5 en 4-6 en Annet de Haan moet genoegen nemen met de eervolle derde prijs.

Tenslotte nog even een algemeen overzicht vanaf 1977 t/m 2020.

Willem Hiemstra.