St.-Annabuurtsters op de Freulepartij te Wommels (deel II)

In 1948 doet St.-Annaparochie op de Freulepartij weer van zich spreken en verantwoordelijk hiervoor zijn Henk Tulner, Jan Dragstra en Arjen Dijkstra. Zij hebben op 11 augustus, op een lijst van 33 parturen, nummer 28 en moeten in de eerste omloop aantreden tegen IJlst, daarna tegen Winsum en beide partijen worden gewonnen. In de derde omloop hebben ze een vrijstaand nummer, daarna wacht Sexbierum en in de vijfde omloop Achlum, en ook in deze beide omlopen is er winst voor St.-Annaparochie. In een ongemeen spannende eindstrijd, 5-5 en 4-6 trekken de Bildtkerts tegen Roordahuizum aan het kortste eind en moeten ze met de zilveren horloges genoegen nemen. Daarna is het, wat prijzen betreft, vijftien jaren stil. De derde omloop in  1951 met Taeke Krap, Kees Brouwer en Klaas A. Bouma, in 1956 met Alfred Blanksma, Jan Hoekstra en Wiebe Bouma en in 1963 met Flip Soolsma, Piet Hiemstra en Piet D. Keizer is het hoogst bereikbare.

In 1964 valt er, voor ruim 5000 toeschouwers,  weer succes voor St.-Annaparochie te noteren en wel voor Piet D. Keizer, Bote G. Groen en Flip Soolsma. Er staan 45 parturen op de lijst en  genoemd trio rekent in de eerste omloop gemakkelijk af met Menaldum (6-1) en een omloop verder met Schalsum (6-2). In de derde omloop is Jellum/Beers een tegenstander van formaat (6-4), daarna wacht Oosterend (6-2) en in de vijfde omloop Bolsward (6-4). In de finale wacht Oosterlittens met de gebroeders Romke en Arjen Toering en Paulus Zijlstra. Het wordt een finale met hoogoplopende emoties en dubieuze beslissingen. Op de stand 3-3 en 6-6 wordt een opgeslagen bal door de St.-Annabuurtsters als buiten gezien, de keurmeester beslist van ‘i n’.  Daarna is St.-Annaparochie van slag en Oosterlittens loopt uit naar 3-5, maar het wordt daarna 4-5. Ook in het laatste eerst valt een dubieuze beslissing van de keurmeester in het nadeel van St.-Annaparochie uit en op 4-5 en 2-6 komt een einde aan de gouden klokjes-aspiraties van de Bildtkerts. Sportief genoeg is genoemd drietal wel aanwezig op de huldiging van de prijswinnaars een paar dagen later te Oosterlittens, waarbij  Joris Soolsma, de vader van Flip, het woord voert. Een jaar later, in 1965, boekt de kaatsvereniging uit St.-Annaparochie opnieuw een succesje.

Na een zege op Winsum, een vrijstaand nummer, en een overwinning op Oosterend, moeten Henk Postma, Simon van Dijk en Klaas van der Wal aantreden tegen Pingjum. Dit is teveel gevraagd en met een kansloze 1-5 en 4-6 nederlaag is de zesde prijs een feit. In 1966 staan er 44 parturen op de lijst en Klaas van der Wal, Jelle H. Groen en Rin Westra rekenen achtereenvolgens af met Beetgum, St.-Jacobiparochie en Holwerd. Daarna volgt in de vierde omloop Marssum, de latere prijswinnaar. Aan een 1-5 en 2-6 nederlaag valt niet te ontkomen, maar de vierde prijs is een voortreffelijke prestatie.

Zijn  Dirk G. de Jong, Lou Keizer en Dirk J. Keizer in 1969 al dicht bij succes, uitgeschakeld in de derde omloop, in 1970 is het wel raak. Via  overwinningen op Huins, Oosterend en Berlikum bereikt dit drietal de vierde omloop. Daarin is Grouw, o.a. met de gebroeders Wapstra, iets te sterk (4-5 en 0-6) , maar de vierde prijs is zonder meer verdiend. Een jaar later is er wederom een vierde prijs weggelegd voor St.-Annaparochie, nu voor Frans G. Groen, Gerard Tanja en de onberekenbare Merk van der Meulen. Via Kimswerd, Itens en Grouw komt dit trio in de vierde omloop, waarin het partuur uit Zweins, met o.a. Sake Saakstra, de opponent is. Het wordt een spannende strijd met wisselende kansen. St.-Annaparochie komt, na een 1-4 achterstand, zelfs op een 5-4 voorsprong , maar trekt  op de stand 5-5 en 4-6, door een zitbal van Sake Saakstra,  toch nog aan het kortste eind.

In 1972 verschijnen Ytzen Hiemstra, Marty Slager en Gerard Tanja op de heilige grond van de kaatsarena te Wommels, en niet zonder succes. Is het in de eerste omloop tegen Achlum nog vrij  moeilijk, 5-4 en 6-6, daarna verloopt alles op rolletjes. Irnsum (6-1), Kimswerd (6-2), Wommels  (6-3) en Arum (6-1) worden in de volgende omlopen moeiteloos verslagen en in de finale moet worden aangetreden tegen Beetgum, met de gebroeders Larooi  (Klaas en Oepie) en Jan van der Vlugt. Het wordt een spannende finale met als eindstand 5-4 en 6-6 in het nadeel van St.-Annaparochie. Op die stand wordt de kleine kaats niet door Ytzen Hiemstra gepasseerd. Een jammerlijk einde voor St.-Annaparochie na een boeiende en uitstekende partij.

Willem Hiemstra