Bondswedstrijd/NK voor jongens (II)

Bondswedstrijd/NK voor Jongens (II).

Het jaar 1983 zal niet het gewenste succes opleveren voor Hayo Wolbers, Hendrik Elings en Pieter Tienstra.  Zij bereiken de tweede omloop, waarin Arum, met o.a. Gerben Okkinga in de gelederen, de te sterke tegenstander is. In 1984 timmeren Gerrit Cornelis Bijlsma, Hendrik Elings en Pieter Tienstra uit een ander vaatje, al levert de partij tegen Midlum in de eerste omloop de nodige moeilijkheden op. Het wordt uiteindelijk een 5-5 en 6-2 zege. In de tweede omloop vormt Witmarsum geen probleem, maar daarentegen Harlingen in de derde omloop wel. Het wordt een ‘narrow escape’ , 5-5 en 6-4. Menaldum is in de vierde omloop een welkome tegenstander, 5-1 en 6-6. In de halve finale is Arum wederom de spelbreker en zorgt er voor dat St.-Annaparochie de finale niet bereikt. Het wordt en strijd op leven en dood, waarbij St.-Annaparochie op de stand 5-5 en 4-6 het onderspit delft. Om uit een lijst van 46 parturen de derde prijs te winnen is echter een prima prestatie.

Minder florissant verloopt de strijd in 1985. Gerrit Cornelis Bijlsma, Rick Sjoerdsma en Arwin Schipper verliezen in de eerste omloop nipt van Rauwerd/Poppingawier, 5-5 en 2-6.. Ook in 1986  weten Robert de Vries, Ane Boersma en Jarig Westra en in 1987 Robert de Vries, Edwin de Groot en Arwin Schipper de eerste omloop niet te overleven. In 1988 en nog steeds te Beetgum presteren Robert de Vries, Frank van Loon en Jan de Vries uitstekend. Uit een lijst van 37 parturen worden achtereenvolgens Hallum, Sexbierum/Pieterbierum,  Rauwerd/Poppingawier en Tzummarum  vrij eenvoudig aan de zegenkar gebonden. In de vijfde omloop heeft dit drietal een staand nummer, waarna in de finale de strijd tegen Franeker moet worden aangebonden. Dit is teveel gevraagd, want de stedelingen met Erik Seerden, Henk Vlietstra en Wietse Leistra, zijn oppermachtig, 1-5 en 2-6. Toch de tweede plaats in de eindrangschikking een uitstekende prestatie.

In 1989 doet Jan de Vries opnieuw een poging eremetaal te bemachtigen op de Bondswedstrijd, nu met Rudy Fopma en Jarco de Boer. Het blijft bij een poging, want in de derde omloop zet Dronrijp hen de voet dwars. Frank van Loon is in 1990 de partuurmaat van Rudy en Jan en hij kaatst zich bij zijn debuut in de prijzen. Na eenvoudige zeges in de eerste en tweede omloop op Wommels en Workum komt hen een staand nummer in de derde omloop goed van pas, want in de vierde omloop is Tzummarum een tegenstander waarmee rekening moet worden gehouden en dit blijkt ook wel uit de uitslag. De latere winnaars sluiten de partij zegevieren af, eindstand 3-5 en 4-6 en St.-Annaparochie mag de zesde prijs in ontvangst nemen.

In 1991 staan er 40 parturen op de lijst en Marco ten Hoeve, Jarco de Boer en Rudy Fopma hebben nr.40. Via gemakkelijke overwinningen op Damwoude, Spannum en Franeker, hebben zij in de vierde omloop vrij. In de halve finale is Tzummarum opnieuw de opponent en is voor de Bildtkers andermaal veel te sterk, 1-5 en 0-6. Toch een mooie derde prijs en Tzummarum gaat wederom met de hoofdprijs huiswaarts.  In 1992 is Marco ten Hoeve opnieuw van de partij en wordt bijgestaan door Peter de Vries en Geert Hamstra. Zij komen in de eerste omloop duidelijk te kort tegen tegen Tzummarum, 2-5 en 4-6.

In 1993 kunnen Geert Hamstra, Marco ten Hoeve en Peter Kampen in de eerste omloop tegen Berlikum geen potten breken en in 1994 bereiken Geert Hamstra, Richard Vonk en Peter Kampen eervol de derde omloop, waarin Wommels de meerdere is. Jouke Bert de Haan, Gerard Hoekstra en Gerard Mulder zijn uitverkoren om in 1995 de kleuren van St.-Annaparochie te verdedigen. Zij gaan in de eerste omloop roemloos ten onder tegen Jorwerd, 0-5 en 0-6. In 1996 wordt de Bondspartij voor de negenentwintigste en tevens laatste keer te Beetgum gehouden en St.-Annaparochie is helaas niet van de partij.

Willem Hiemstra.