Bondswedstrijd/NK voor Jongens I

De eerste Bondswedstrijd voor Jongens wordt op 31 augustus 1968 te Beetgum gehouden. Trouwens Beetgum is de eerste negentwintig jaar de organiserende vereniging van deze wedstrijd. Op de deelnemerslijst staan 34 parturen en St.-Annaparochie met Meino Faber, Dirk J. Keizer en Lou D. Keizer moet direct aan de slag, want genoemd drietal heeft nr. 2. Tegenstander is Roordahuizum en St.-Annaparochie moet met drie eersten genoegen nemen.

In 1969 zijn Dirk J. Keizer en Lou D. Keizer opnieuw van de partij en zij worden gesteund door Frans G. Groen. Nu wordt via een zege op Witmarsum de tweede omloop bereikt, waarin Beetgum de meerdere is. Dirk J. Keizer en Lou D. Keizer blijven het proberen, in 1970 met Dirk G. de Jong. Wommels is in de tweede omloop de bovenliggende partij, 2-5 en 2-6. Succes blijft ook in 1971 uit, nu voor Frans G. Groen, Gerard Tanja en Merk van der Meulen. In de tweede omloop valt alweer het doek, nu tegen Oosterend.

In 1972 begint voor St.-Annaparochie de victorie, want Ytzen Hiemstra, Gerard Tanja en Marty Slager bereiken via overwinningen op Vrouwenparochie, Dronrijp en Wommels de vierde omloop. Hierin is Menaldum nipt de bovenliggende partij, 5-5 en 2-6. De vierde prijs gaat mee naar het Bildtdorp en in 1973 overtreft hetzelfde partuur deze prestatie door met de tweede prijs naar huis af te reizen. Na een staand nummer, nr. 31, is Wijtgaard in de tweede omloop geen enkel probleem, 5-0 en 6-0, biedt Berlikum in de derde omloop meer tegenstand, 5-3 en 6-2, en moet Harlingen in de vierde omloop met 5-2 en 6-6 deemoedig het hoofd buigen. In de finale is Leeuwarden, met o.a.  Tjeerd van der Kooi en Joop Greuter, de tegenstander. Zij zullen vrij gemakkelijk overeind blijven, hetgeen uit de einduitslag blijkt, 1-5 en 2-5.

Ytzen Hiemstra en Marty Slager zijn ook in 1974 nog van de partij en worden nu bijgestaan door Filip Dijkstra, een partuur om rekening mee te houden. Daar komen achtereenvolgens Dronrijp, Sexbierum/Pietersbierum (5-5 en 6-6, Gerrit Boomstra slaat op deze  stand de bal buiten de perken), Wijtgaard en Harlingen achter en dus bereikt genoemd drietal de finale. Hierin is St.-Jacobiparochie, met Bote van Noord, Herman Rooswinkel en Tjeerd Schat, de te kloppen tegenstander. Het wordt een enerverende finale met tenslotte alle hout aan de telegraaf. Op deze stand weet Marty Slager de (te) mooi opgeslagen bal van Bote van Noord voorbij de kaats te slaan. Dus de eerste prijs, de wisselbokaal en de kransen gaan mee naar St.-Annaparochie. Filip Dijkstra is in 1975 opnieuw van de partij, nu met  Fré Vellinga en Tjerk de Jager. Het succes van het jaar daarvoor wordt niet geprolongeerd, want Kimswerd is in de tweede omloop de bovenliggende partij.

Kimswerd zorgt er in 1976 voor dat Tjerk de Jager, Filip Dijkstra en Anton Algra al naar de eerste omloop kunnen inpakken. In 1977 bereiken Wim de Jong, Mink Lammert Bijlsma en Kor Wijmenga eervol de derde omloop en hetzelfde overkomt Johan Hiemstra, Anne Spijkstra en Kor Wijmenga in 1978. Het verlies in de derde omloop tegen Makkum, met o.a. Peter Rinia in de gelederen, is nipt, 5-5 en 4-6. Ook in 1979 is er geen succes weggelegd voor Johan Hiemstra, Anne Spijkstra en Tjalling Zandringa, de tweede omloop is nu het eindstation. Ditzelfde trio staat in 1980 weer aan de start, nog steeds te Beetgum, en van de 45 deelnemende parturen, hebben zij nr. 29. St.-Jacobiparochie krijgt in de eerste omloop slechts een eerst aan de hang, Huizum vervolgens twee, Deinum daarna ook twee en in de vierde omloop moet worden opgetornd tegen het sterke Arum. Blijkbaar een onmogelijke taak gezien de 2-5 en 6-6 eindstand. Rest derhalve de vierde prijs. In 1981 doen Rob Algra , Dirk Terpstra en een Groen (onbekend welke Groen) een gooi naar de prijzen. Zij stranden in de derde omloop tegen Franeker. In 1982 bestaat het partuur van St.-Annaparochie uit Hayo Wolbers, Hendrik Elings en Pieter Tienstra. Huizum is in de eerste omloop de tegenstander en dat wint met alles aan de hang.

Willem Hiemstra.