St.-Annabuursters op Dames PC IV

St.-Annabuurtsters op de Dames PC (IV).

Trynke Meijer is de volgende die op de Dames PC te Weidum in het strijdperk treedt. Voor de eerste keer op  woensdag 20 augustus 1997, toen nog uitkomend voor Berlikum. Dit zal direct succes opleveren, want met Sybrigje Bootsma (Franeker) en Inge Algra (Scharnegoutum) bereikt zij via een zege in de eerste omloop en een staand nummer in de tweede omloop de halve finale, waarin zij haar meerdere moet erkennen tegen o.a.  Mariska Stienstra. In 1998 bereikt zij als haar eindstation de tweede omloop en datzelfde geldt ook voor 1999. In 2000 is het met Hammie Westra (Wommels) en Tamara Ziengs (Akkrum) al na een omloop gebeurd. In 2001 besluit Trynke, nog steeds voor Berlikum uitkomend, haar vijfjarige Dames PC-loopbaan met Paula Hilverda (Dronrijp) en Yvonne Postma (Winsum). Ook nu valt in de eerste omloop, na een kansloze 5-0 en 6-4 nederlaag, het doek. Voor de kaatsvereniging ‘Berlikum’ sleept zij in 1992 de tweede prijs op de Schoolmeisjesbond, op de Meisjesbond in 1995 de eerste prijs en op de Damesbond in 2000 de tweede prijs in de wacht.  

Romy van der Veen begint met de vierde prijs op de Schoolmeisjesbond in 1994 te Ternaard met aan haar zijde Hendrika Vrij en Michelle Vonk en op de Meisjesbond met de tweede prijs in 1996 te Irnsum met Michelle Vonk en Emmanuelle Terpstra. Op de Damesbond wint zij in 1998 de eerste prijs met Mariska Stienstra en Hessie Westra, in 1999 de tweede prijs met dezelfde speelsters,in 2001 de eerste prijs met Gerda Okkinga en Mariska Stienstra, in 2002 de tweede prijs met Hessie Westra en Mariska Stienstra, in 2003 de derde prijs met Riska Hazenberg en Hessie Westra, in 2008  de tweede prijs met Lisette Wagenaar en Gerieke de Groot en tenslotte de derde prijs voor de kaatsvereniging ‘Jan Bogtstra’ te Franeker in 2010. Een respectabele lijst van zeges op bondswedstrijden. Romy doet  voor het eerst mee op de Dames PC in 1998 en ze staat in het veld met Wies Brunner (Cornjum) en Maya Paulusma (Jelsum). Dit zal geen succes opleveren, want verder dan de eerste omloop komt dit drietal niet. 

In 1999 kaatst ze opnieuw met Wies Brunner en nu met Wietske de Haan (Oosterend) en opnieuw zit er niet meer in dan de eerste omloop. Ook in 2000, met Linda Terpstra (Stiens) en Joke Smits (Witmarsum) eenzelfde verhaal. Het begint eentonig te worden, want ook in 2002 sneuvelt ze in de eerste omloop met Petra Vietor (Hitzum) en Joke Smits (nu Bolsward). In 2003 is ze bij Sjoke van der Veen (Arum) en Debora Oosterman (Grouw). Na winst in de eerste en tweede omloop, verliest dit trio in de halve finale, maar staan ze toch met de derde prijs op het erepodium. In 2004 en 2005 komt ze niet verder dan de eerste omloop, in 2006, 2007 en 2009 bereikt ze de tweede omloop.  In 2010 besluit ze haar PC-optreden met Margriet Koelmans (Oudebildtzijl) en Bianca van der Veen (Leeuwarden). Ook nu valt er geen eer te behalen, gezien de uitschakeling in de eerste omloop, overigens eervol tegen de latere eerste prijswinnaars (4-5 en 2-6).  

In 2006 volgt een eenmalig PC-optreden van Rita de Valk, voorheen wonende te Dongjum, waarvoor ze in 2000 de derde prijs op de Meisjesbond wint, en Deinum en tevens was ze een tijd(je) woonachtig te St.-Annaparochie. Geen enkel eerst aan de telegraaf in de eerste omloop met Rianne van Baarsen (Hallum) en Nynke van der Meij (Holwerd) op genoemde Dames PC is een teleurstellende prestatie. Met Gerieke de Groot en Lisette Wagenaar  wint zij wel voor St.-Annaparochie de tweede prijs op de Damesbond in 2010 te Holwerd. 

Gerieke de Groot is de volgende kaatster uit St.-Annaparochie die op de PC lijst prijkt en niet zonder succes. Zij vormt in 2007 en 2008 een partuur met de gerenommeerde PC-kaatsters Gejanna Buma (Bolsward) en Afke Hijlkema (Akkrum), doch dat is nog geen garantie voor succes gezien de eliminatie in de  tweede en in de eerste omloop. In 2009 is ze opnieuw bij Afke Hijlkema en bij Maaike Wind (Pingjum). Ze hebben de gehele dag weinig tegenstand, zeven eersten tegen in vier partijen, en winnen verdiend de eerste prijs met Afke Hijlkema als koningin. In 2010 kaatst ze zich met Lisette Wagenaar (St.-Annaparochie) en Imke van der Leest (Dronrijp) naar een derde prijs en in haar laatste PC-optreden in 2011 naar de tweede prijs, overigens met dezelfde partuurgenoten. Ze staat  nu voor Leeuwarden op de lijst. Ook voor de kaatsvereniging te St.-Annaparochie is ze op Bondswedstrijden succesvol. Op de Pupillenbond voor Meisjes in 1997 te Schalsum de derde prijs met Jessica Huizinga en Baukje van der Berg, in 1998 op dezelfde bondswedstrijd de eerste prijs met Annemiek Korf en Jessica Huizinga, op de Bondswedstrijd voor Schoolmeisjes in 2000 de derde prijs met Annechien Dreijer en Jessica Huizinga, in 2001 de derde prijs met Jessica Huizinga en Annemiek Korf en op de Meisjesbond in  2004 de derde prijs met Annemiek Korf en Jessica Huizinga. Resteert nog de Damesbond met de tweede prijs in 2008 met Lisette Wagenaar en Romy van der Veen en in 2010 dezelfde prijs met Lisette Wagenaar en Rita de Valk. Tenslotte nog de Ald-Meierspartij te Hitzum in 2003, een derde prijs met Jessica Huizinga (een derde maat ontbrak) en de derde prijs op de Jong Famme-partij te Mantgum in 2009 met Lisette Wagenaar en Margit de Groot.

Willem Hiemstra