PR en Communicatie

De werkgroep PR en Communicatie houdt zich in de meeste brede zin bezig met alles wat met uitingen van de KF St.-Anne / Drie Spul Is Út bezig. Van huisstijl tot maken van flyers, van berichten op de website tot een video/foto reportage van evenementen die we organiseren. Het bestuur heeft een contract afgesloten DJTS.nl voor het beheer van de website. Dit gaat om technisch beheer, het updaten van nieuwe versies van de website en het beheer van de postbussen van de vereniging en plaatsen van berichten. Daarnaast beheert DJTS.nl de sociale media kanalen.

Naast het beheer bestaat de werkgroep PR  & Communicatie uit minimaal drie leden die zich bezig houden met:

  • Ontzorgen bestuur interne en externe communicatie (KNKB/Gemeente etc);
  • Opstellen bewaken communicatie beheersplan;
  • Bewaken huisstijl;
  • Beheer digitaal archief;
  • ontwikkelen PR omtrent activiteiten / evenementen,
  • Vastleggen van activiteiten / evementen,
  • Publiceren van artikelen, foto en video materiaal van activiteiten / evenementen.

Ben jij nieuwsgierig en wil een bijdrage leveren aan de werkgroep PR en Communicatie. Stuur een mailtje naar coördinator Richard Miedema (pr#kfstannedriespulisut.nl)