Bondswedstrijd/NK voor Meisjes (II)

In 1996 eindelijk weer eens succes. Uit een deelnemerslijst van 25 parturen weten Romy van der Veen, Michelle Vonk en Emmanuelle Terpstra als nr. 9 op de lijst de finale te bereiken na overwinningen op Grou, Goënga, Achlum en Wommels. In de finale is Franeker de tegenstander en daar zijn ze  bij lange na niet tegen opgewassen. Op de stand 1-5 en 4-6 valt het doek, maar de tweede prijs is een voortreffelijk resultaat.  In 1997 is de Bondswedstrijd te Kimswerd en Michelle Vonk, Romy van der Veen, nu met Marrit Vlaskamp, kunnen het succes van 1996 geen vervolg geven. In de tweede omloop is Witmarsum de bovenliggende partij. Ook in de eerstvolgende jaren blijft succes achterwege, zoals in 1998 te Witmarsum, waar Marijke Stuijt, Marrit Vlaskamp en Michelle Vonk wel de eerste omloop weten te overleven na een 5-5 en 6-6 overwinning op Rauwerd, maar in de tweede omloop wordt een kansloze nederlaag geleden tegen Goënga.

In 1999 en 2000 is St.-Annaparochie niet op de deelnemerslijst vertegenwoordigd en in 2001 zetten Miranda Huizinga, Baukje van der Berg en Dorina Aukje de Haan in Damwoude hun beste beentje voor doch Lekkum komt in de eerste omloop als winnaar uit de strijd tevoorschijn. In 2002 wordt de Bondswedstrijd te IJsbrechtum gehouden, waar Gérieke de Groot, Baukje van der Berg en Miranda Huizinga zich in de tweede omloop gewonnen moeten geven tegen Minnertsga, 3-5 en 6-6. In 2003 is opnieuw een Huizinga van de partij, nu Jessica, die met Gérieke de Groot en Kim Dekker, moet proberen zich in de prijzen te kaatsen. En na winst op  Ferwerd en Akkrum wordt de derde omloop bereikt, waarin Ee de veel te sterke tegenstander is, 1-5 en 4-6. Dan komt 2004 en in Tzummarum bereiken Gérieke de Groot, Annemiek Korf en Jessica Huizinga, via zeges op Huins, Goënga en St.-Jacobiparochie de vierde omloop. Daarin is Bolsward, met o.a. Fenna Zeinstra, de tegenstander en wordt het een partij met bijna alles aan de hang. De meisjes uit St.-Annaparochie trekken evenwel aan het kortste eind op de stand 5-5 en 4-6.  De derde prijs is een uitstekend resultaat.

In 2005 worden Annemiek Korf, Jessica Huizinga en Jilian van Straten al na de eerste omloop, na een kansloze 0-5 en 4-6 nederlaag tegen Oudebildtzijl, naar de kleedkamers verwezen. In 2006 te Beetgum, bestaat het partuur uit Margit de Groot, Lisette Wagenaar en Annemiek Korf, een drietal om rekening mee te houden en dat ondervinden Easterein (5-1 en 6-4), Oosterlittens (5-0 en 6-2), Menaldum (5-1 en 6-2) en St.-Jacobiparochie (5-1 en 6-0) in de eerste vier omlopen. Eigenlijk moeiteloos wordt de finale bereikt, waarin Goënga de niet te onderschatten tegenstander is, hoewel dit partuur maar uit twee personen bestaat. St.-Annaparochie verliest op de stand 4-5 en 4-6, de tweede prijs is evenwel een prima eindresultaat. Het jaar 2007 brengt Miriam Haye, Margit de Groot en Lisette Wagenaar niet het beoogde resultaat, want Bolsward is in de derde omloop een maatje te groot.

In 2008 gaan de kransen mee naar St.-Annaparochie. In Berlikum staan 17 parturen op de lijst en Esther Wagenaar, Lisette Wagenaar en Margit de Groot hebben nr. 15. Na winst op Oosterlittens in de eerste omloop met de duidelijke cijfers 5-0 en 6-0, volgt in de tweede omloop een staand nummer. Deinum krijgt vervolgens een eerst en Beetgum in de halve finale een spel. In de finale is het medefavoriete Boazum met de gezusters Sijbrandij, de derde partuurmaat ontbreekt, de tegenstander. St.-Annaparochie wint de eindstrijd overtuigend met 5-3 en 6-4.

Willem Hiemstra.