Historie

In 1892 werd de kaatsvereniging St.-Annaparochie opgericht. Een tweede kaatsvereniging met de naam “De Toekomst” ontstond in 1896. Deze verenigingen fuseerden in 1899 tot de “nieuwe” vereniging St.-Anna.

In 1953 werd in St.-Annaparochie een christelijke kaatsvereniging opgericht met de naam “Drie spul is ut”.
Toen in 1993 de fusie plaatsvond tussen de CFK en de KNKB vloeide ook de fusie voort tussen St.-Anna en drie spul is ut.
Op 5 april 1994 vond de oprichtingsvergadering plaats. De overgrote meerderheid van de op deze vergadering aanwezige leden voelde veel voor een Bildtse naam. De keuze viel op: K.F. St.-Anne/Drie spul is ut.logokaatser.png