St.-Annabuurtsters op de Dames PC (III)

Aukje Faber (midden in blauw) met Hermanna Miedema en Sari Lyclkama á Nijeholt

Aukje Faber wint 1986 op de Schoolmeisjesbond met Klaske Tienstra en Cobi Westra de eerste prijs en in 1987 met Klaske Tienstra en Christien Sijtsma de derde prijs en op de Meisjesbond in 1989 met Christien Sijtsma en Wendy van der Veen de derde prijs. Op de Dames PC te Weidum staat zij officieel maar eenmaal op de lijst en wel in 1991. Ze is geloot bij Hannie Leistra (Wijnaldum)  en Monique Stelwagen (Rauwerd). Dit zal geen prijs opleveren, want uitschakeling in de eerste omloop is het resultaat. Niet op de lijst staat ze in 1996, maar Monique de Koning (Harlingen) is afwezig en Aukje is reserve en valt voor haar in. Met Sari Lycklama a Nijeholt (Leeuwarden) en Hermanna Miedema (Stiens) lijkt ze niet bij voorbaat kansloos voor een prijs, maar ook hier komt ze niet verder dan de eerste omloop. 

 

Hessie Westra in stijl op de dames PC

Hessie Westra is de volgende St.-Annabuurtster die op de Dames PC uitkomt. Daarvoor had zij op de Schoolmeisjesbond in 1989 al de eerste prijs gewonnen met Kitty van der Veen en Nynke Kuijper. Op 21 augustus 1991 betreedt zij voor de eerste keer het speelveld te Weidum om met Margje Hylkema (Grouw) en Klaske Tienstra (St.-Annaparochie) te proberen een prijsje te bemachtigen. Dit slaagt niet, want na de eerste omloop zit het er op. In 1993 probeert ze het opnieuw, nu is zij geloot bij Sari Lycklama a Nijeholt (Exmorra) en Heleen Jousma (Giekerk). Tevergeefs, want ook nu bereikt zij de tweede omloop niet en in 1994 met Annemarie Stapert (Achlum) en Bea Cuttress (Tzummarum) hetzelfde verhaal. Maar in 1995 komt hier verandering in. Met Thera Jellema (Achlum) en Doete de Groot (Rauwerd) bereikt zij moeiteloos de finale, maar daarna is het over en mag zij met haar partuurgenoten de tweede prijs in ontvangst nemen van voorzitter Jan Suierveld. In 1996 bereikt zij de tweede omloop, in 1997 is de eerste omloop het eindstation maar in 1998 is er opnieuw succes. Met Gerda Okkinga (destijds Winsum) en Tineke Algra (Scharnegoutum) brengt zij het tot de halve finale en dus de derde plaats.

 

Hessie Westra, Wiesje van der Berg en Gerda Okking op de dames PC

In 1999 staat zij weer voor de bestuurstent om een prijs in ontvangst te nemen, deze keer de tweede prijs. Met de toekomstige St.-Annabuurtster Gerda Okkinga ( nog Winsum) en Wiesje van der Berg (Grouw) kunnen zij in de finale geen potten breken tegen het koningstrio Gejanna Buma, Riska Hazenberg en Afke Hijlkema (5-2 en 6-2). In 2002 is het opnieuw raak. Met Karen van der Wei (Witmarsum) en Mariska Stienstra (St.-Annaparochie) wordt de derde prijs in de wacht gesleept. Een jaar later kaatst zij opnieuw met Karen van der Wei en met Tineke Algra (Sneek) en wederom bereikt zij de finale. Ook nu is het een eenzijdige eindstrijd, 1-5 en 2-6, en meer dan de tweede prijs zit er ook nu niet in. Op 24 augustus 2005 kaatst Hessie voor de laatste keer op de Dames PC, nu met Hilda Tjepkema ( Ferwerd) en Aukje Stenekes (Groningen). Meer dan de eerste omloop zit er nu niet in. Op de  Damesbond weet zij voor St.-Annaparochie in 1994 de zesde prijs te bemachtigen (met Klaske Tienstra en Mariska Stienstra), in 1998 de eerste prijs (met Romy van der Veen en Mariska Stienstra), in 1999 de tweede prijs met dezelfde speelsters, in 2002 de tweede prijs en opnieuw dezelfde speelsters en tenslotte in  2003 de derde prijs met Romy van der Veen en Riska Hazenberg. Zowel op de Dames PC als op de Damesbond prestaties om van naar huis te schrijven.

 

 

Dan verschijnt Gerda Okkinga ten tonele, in 1995 nog voor Winsum. Met Wiesje van der Berg (Hallum) en Fonny Otten (Makkum) maakt zij haar debuut  op de Dames PC, maar veel succes zal dat niet opleveren met slechts een eerst aan de telegraaf. In 1996 is dat al niet anders. Met Mariska Stienstra (St.-Annaparochie) en Jitske Venema (Dronrijp) verdwijnt zij na de eerste omloop van de lijst. Het wordt een eentonig verhaal, want ook in 1997 eenzelfde verhaal, nu  met Tineke Algra (Scharnegoutum) en Hessie Westra (St.-Annaparochie) is de eerste omloop het hoogst bereikbare. Maar na dat jaar breken er betere tijden aan voor Gerda, nog steeds voor Winsum op de lijst. In 1998 het eerste succes, de derde prijs met Tineke Algra (Scharnegoutum) en Hessie Westra (St.-Annaparochie). In 1999 staat ze opnieuw voor de bestuurstent, want met Wiesje van der Berg (Grouw) en Hessie Westra (St.-Annaparochie) weet zij de dag af te sluiten met de tweede prijs. Ook bij haar laatste optreden op de Dames PC in 2000, nu voor St.-Annaparochie op de lijst, gaat niet onopgemerkt voorbij. Met Wiesje van der Berg (Grouw) en Helena de Vries (Berlikum) staat ze in de finale. Het ongenaakbare partuur in die jaren met Afke Hijlkema (Akkrum), Riska Hazenberg (Warga) en Gejanna Buma (Exmorra) is oppermatig, gezien de 2-5 en 6-6 eindstand. Op de Damesbond is zij voor de kaatsvereniging ‘Winsum’  succesvol in 1994 met de  vierde prijs en in 1995 met de derde prijs. Voor St.-Annaparochie pikt ze op deze bondswedstrijd ook nog een graantje mee en wel de eerste prijs in 2001 te Tzummarum met Romy van der Veen en Mariska Stienstra. 

Willem Hiemstra.