Kaatsers van St.-Annaparochie op de Jong-Nederland-partij (IV)

In 1997 doen Wietse Jan Dijkstra, Richard Vonk en Tjalling Alkema een vergeefse poging zich in de prijzen te kaatsen, al is het verlies in de derde omloop tegen premiewinnaar Makkum in de derde omloop geen schande. Daarna volgen een tiental jaren waarin de eerste of tweede omloop het eindstation is en daaraan kunnen kaatsers als Geert Hamstra, Peter Kampen, Gerard Hoekstra, Mark Krol, Lucas Hiemstra, Dirk Jan Keizer , Renze Pieter Hiemstra, Arjen Bouwe Hiddinga, Wytze Roskam, Alex Krol en Theo Valk geen verandering in brengen.

In 2008 levert het duo Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong, een derde partuurgenoot is niet beschikbaar,  een prima prestaties door de derde omloop te bereiken. Bolsward is in die omloop te sterk. In 2010 begint voor St.-Annaparochie de victorie, want in dat jaar winnen Geertjan de Jong, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong  de 3e prijs. Zij rekenen achtereenvolgens af met Dronrijp (5-5 en 6-0), Goënga (5-4 en 6-6) en  Holwerd (5-2 en 6-4) om in de halve finale met 2-5 en 4-6 te verliezen van Jong-Nederland-winnaar in dit jaar,  Makkum.

Op 11 juni 2011 staan er te Franeker 27 parturen op de lijst en St.-Annaparochie heeft nr. 10. Wijnaldum, St.-Jacobiparochie en Tzummarum zijn niet onoverkomelijke hindernissen, maar ‘Angstgegner’ Welsrijp is in de halve finale de evenknie van de Bilkerts. Het wordt uiteindelijk een 5-5 en 6-4 overwinning en in de finale is Hartwerd de tegenstander. Het wordt opnieuw een strijd op leven en dood, maar St.-Annaparochie zegeviert tenslotte op de stand 5-5 en 6-0, als Sjoerd de Jong de kaats behoudt. Na 1958 en 1992 de derde zege op de Jong-Nederlandpartij, intussen tot het Nederlands Kampioenschap voor Junioren gepromoveerd.

In 2012, nu met Sjoerd de Jong, Krijn Hiemstra en Rein Hiemstra, wordt opnieuw beslag gelegd op het kampioenschap. Na winst op Reahûs/Tirns en  Beetgum,  heeft dit drietal in de derde omloop vrij. Vervolgens wordt Peins vrij simpel verslagen (5-2 en 6-6) en moet in de finale worden afgerekend met Tzummarum.  Op de stand 5-4 en 6-4 valt het doek voor Tzummarum en gaan de kransen en de wisselbeker opnieuw naar St.-Annaparochie.

Driemaal is scheepsrecht zullen Sjoerd de Jong, Rein Hiemstra en Krijn Hiemstra op 13 juli 2013 te Minnertsga hebben gedacht, want opnieuw zegeviert St.-Annaparochie op het Nederlands Kampioenschap voor Junioren. Na winst op Menaldum, Welsrijp en Sexbierum, is de organiserende vereniging is de vierde omloop de tegenstander, allerminst een eenvoudige opgave. Alle hout komt tenslotte aan de telegraaf. Op die stand slaat Hendrik Kootstra de bal voor en zit St.-Annaparochie opnieuw in de finale. St.-Jacobiparochie, met Bauke Triemstra, Enno Kingma en Rick Poortstra, geven uitstekend partij, maar op de stand 5-3 en 6-6 valt voor hen het doek. Opnieuw de 1ste prijs, en drie op een rij voor Sjoerd de Jong. In 2014 lijkt hetzelfde partuur weer hoge te  ogen te gaan gooien, maar Franeker verspert in de derde omloop de weg naar verder succes.  Daarna valt er geen succes meer te melden en in 2015, 2017, 2018 en 2019 staat St.-Annaparochie zelfs niet meer op de deelnemerslijst en in 2020 wordt de wedstrijd niet gespeeld in verband met het corona-virus.

Tenslotte nog even een overzicht van de Jong-Nederlandpartij. Deze wordt  in totaal 107 keer gehouden (niet in 1914, 1943, 1944 en 2020).     

 

 

 

 

 

 

Willem Hiemstra.