Bondswedstrijd/NK voor Jongens (III)

De volgende Bondswedstrijd in 1997 wordt gehouden te Winsum en er staan 43 parturen op de deelnemerslijst, waaronder een partuur uit St.-Annaparochie bestaande uit Lucas Hiemstra, Gerard Hoekstra en Mark Krol. Zij treffen in de eerste omloop Stiens en worden direct, zonder een bordje aan de telegraaf, uitgeschakeld. Weinig beter vergaat het Lucas Hiemstra, Dirk J. Keizer en Mark Krol in 1998. Nu is Bolsward de tegenstander en meer dan een spel aan de hang zit er niet in. Dirk J. Keizer is er in 1999 weer bij, nu met Marten Korf en Renze Pieter Hiemstra. Na winst op achtereenvolgens Tzum, Oosterend (5-5 en 6-2) en Witmarsum wordt de vierde omloop bereikt. Hierin is Wommels veel te sterk, 1-5 en 2-6, maar de vierde prijs is een prima prestatie.

Dezelfde drie spelers proberen het in 2000 te St.-Jacobiparochie nog eens, maar in het jaar van de eeuwwisseling snijdt Harlingen hen in de tweede omloop net de pas af  (4-5 en 6-6). In 2001 worden Geert Scheer, Marten Korf en Renze Pieter Hiemstra direct uitgeschakeld en dezelfde Renze Pieter Hiemstra, nu met Theo Valk en Wytze Roskam, bereiken in 2002 de derde omloop, waarin de tweede prijswinnaars van de Freulepartij te Wommels in dit jaar, Oudebildtzijl, te sterk is, 3-5 en 2-6. Ook voor Theo Valk valt er in 2003 te Ee, met aan zijn zijde Martijn Hiemstra en Alex Krol, geen eer te behalen.  Alex Krol en Theo Valk proberen het met Pieter Jan Plat in 2004 opnieuw, maar nu is de eerste omloop het eindstation te Easterein. Nadat in 2005 Mark Westra, Pieter Jan Plat en Alex Krol in de tweede omloop worden uitgeschakeld, is er in 2006 te St.-Jacobiparochie positief nieuws te melden. Via overwinningen op Oudebildtzijl, Stiens en Tzummarum bereiken Pieter Jan Plat, Geertjan de Jong en Frank Oosterhaven de vierde omloop, waarin Makkum de tegenstander is. Makkum laat er geen gras over groeien en wint met 1-5 en 6-6 en keert later op de dag zelfs met de eerste prijs naar huis terug. De vierde prijs is voor St.-Annaparochie, een verdienstelijke prestatie.

In 2007 is er geen succes weggelegd voor Jeroen Westra, Geertjan de Jong en Frank Oosterhaven, verlies in de tweede omloop, maar een jaar later te Bolsward wel weer. De gebroeders Sjoerd en Geertjan de Jong en Krijn Hiemstra hebben de eerste drie omlopen niets te duchten van Wijnaldum, Sexbierum/Pietersbierum en Franeker. In de vierde omloop is Bolsward de tegenstander en dat wordt een zeer spannende aangelegenheid.  Uiteindelijk komt alles aan de hang en op die stand geeft de opslager van Bolsward een zitbal. Dus de vierde prijs na dit enerverende duel.

Dan komt de Bondswedstrijd, inmiddels omgedoopt tot het Nederlands Kampioenschap, in 2009  te Easterein en wel op 13 juni. Er staat 36 parturen op de lijst en Jeroen Westra, Sjoerd de Jong en Krijn Hiemstra hebben nr.9. Roordahuizum is de eerste tegenstander, 5-0 en 6-4, daarna volgt Wommels, 5-0 en 6-6, vervolgens Dronrijp, 5-2 en 6-2 en in de vierde omloop verliest Arum met 5-2 en 6-4. In de vijfde omloop is St.-Annaparochie vrij en bereikt hierdoor de finale. Sexbierum/Pietersbierum is de sterke tegenstander. Het wordt een uitermate boeiende partij, waarbij St.-Annaparochie op de stand 5-4 en 6-6 aan het langste eind trekt. Op die stand slaat Jelte Visser van de tegenstander de bal buiten de lijnen. De eerste prijs, de kransen en de wisselbeker gaan mee naar St.-Annaparochie. De eer is aan Sjoerd de Jong, Krijn Hiemstra en Rein Hiemstra om de wisselbeker in 2010 in eigen dorp te verdedigen en zij doen dat mee veel verve. Rauwerd, Makkum en St.-Jacobiparochie komen er in de eerste drie omlopen niet aan te pas en in de vierde omloop wacht een staand nummer. Daarna is Welsrijp de tegenstander. Het wordt een spannende ontmoeting met winstkansen voor beide dorpen. Tenslotte trekt Welsrijp op de stand 4-5 en 4-6 aan het langste eind. De derde prijs mag er evenwel zijn. Dit is tevens het laatste succes dat wordt binnengehaald.

In 2011 wordt de tweede omloop niet gehaald door Jesper de Groot, Rein Hiemstra en Jordy Miedema en in 2012 niet door Jesper de Groot, Rein Hiemstra en Jari Braaksma. Evenmin in 2013 door Jari Braaksma, Jorrit Boersma en Ruben Talsma, in 2014 door Ruben Talsma, Jilke Pieter Kikstra en Jorrit Boersma en in 2015 door Ruben Talsma, Jorrit Boersma en Chris Miedema. In 2016 wordt nog wel de tweede omloop bereikt door Jorrit Boersma, Chris Miedema en Kjell Dijkstra, maar Makkum is daarin veel te sterk, 1-5 en 4-6. In 2017 is er  te Warga geen succes weggelegd voor Chris Miedema, Jorrit Boersma en Jesse Kroondijk.

Dit is tevens voorlopig het laatste jaar waarin St.-Annaparochie op deze Bondswedstrijd/NK uitkomt, want zowel in 2018 en 2019 staat St.-Annaparochie niet op de deelnemerslijst en in 2020 wordt de wedstrijd niet gehouden i.v.m. het corona-virus. In 2021 is St.-Annaparochie wel weer van de partij. Te Beetgum en uit een lijst van 34 parturen winnen Jelvin Kaper, Iwan Hiddinga en Jesse Kroondijk in de eerste omloop eenvoudig van Folsgare, maar in de tweede omloop is Engelum met 4-5 en 4-6 de te sterke opponent.

Overzicht: De wedstrijd wordt in totaal 53 maal gehouden en St.-Annaparochie is 3 maal niet van de partij.  Uitschakeling in de eerste omloop 19 maal, in de tweede omloop 12 maal en in de derde omloop 6 maal. Prijzen: 1ste prijs : 2 maal; 2e prijs: 2 maal; 3e prijs: 3 maal; 4e prijs: 5 maal; 6e prijs: 1 maal.

Willem Hiemstra.