Technische Commissie

De technische commissie houdt zich bezig met het selecteren van de kaatsers voor de afdelingsparturen. Voor seizoen 2019 bestaat deze commissie voor de senioren o.a. uit André Iedema.
De parturen van de jeugd worden samengesteld door de jeugdcommissie, in overeenstemming met het besluit tijdens een algemene ledenvergadering.
Wie onze clubkleuren gaan vertegenwoordigen in 2019 is nog niet bekend. Meer info volgt later dit jaar.