Technische Commissie

De technische commissie houdt zich bezig met het selecteren van de kaatsers voor de afdelingsparturen. Voor seizoen 2020 bestaat deze commissie voor de trainers en jeugdcommissie.
De parturen van de jeugd worden samengesteld door de jeugdcommissie, in overeenstemming met het besluit tijdens een algemene ledenvergadering.
close