St.-Annabuurtsters op de Freulepartij te Wommels (deel I)

Op donderdag 13 augustus 1903 wordt de eerste Freulepartij te Wommels gehouden en er doen 28 parturen aan mee, waarbij meerdere parturen uit hetzelfde dorp. De lijst van deze wedstrijd is nergens aanwezig, maar aangenomen mag worden dat St.-Annaparochie niet van de partij is.. Oosterlittens is de winnaar van deze wedstrijd met Arum II en Arum I op de tweede en derde plaats. Ook in de daaropvolgende zes jaren is St.-Annaparochie afwezig. In 1910 staat St. Annaparochie als nummer 13 op de lijst, doch dit ongeluksnummer is de kaatsers Jacob (Jaep) Sijbesma, Piet Keizer en Jacob (Jaap) Vierzen goed gezind. Witmarsum, Franeker en Harlingen worden achtereenvolgens verslagen en na een vrijstaand nummer in de halve finale moet in de eindstrijd worden aangetreden tegen Pingjum, met de befaamde Jan Reitsma jr. in de gelederen.

Het wordt een zeer eenzijdige finale, waarin St.-Annaparochie slechts twaalf punten weet te bemachtigen en met de zilveren klokjes genoegen moet nemen. Een jaar later is Jaap Vierzen opnieuw van de partij, want dat mocht toen nog, maar op de stand 5-5 en 6-6 is Franeker in de eerste omloop net iets te sterk. In 1912 is er weer geen deelname, in 1913 is de eerste omloop wederom het eindstation, in 1914 is er geen Freulepartij wegens oorlogsomstandigheden, en in 1915 ontbreekt St.-Annaparochie opnieuw op de lijst en in 1916 staan er zowaar twee parturen op de lijst. G. Oosterbaan, D. Oosterbaan en H. de Vries zien het blijkbaar niet zitten, want ze komen niet opdagen.

Ook in 1917 is St.-Annaparochie opnieuw met twee parturen vertegenwoordigd, althans op papier. Want nu laten Ype Schuitmaker, G. Oosterbaan en J. Luteyn het afweten. In 1918 is er succes voor Ype Schuitmaker, Johannes Schat en Rinse Kuiken. Op de lijst staan 45 parturen en dit drietal rekent achtereenvolgens af met Wijnaldum, heeft in de tweede omloop een staand nummer, verslaat vervolgens Witmarsum en Kimswerd en treft in de eindstrijd Tzummarum. Na een achterstand van 1-3 wint St.-Annaparochie de partij op de stand 5-3 en 6-2. Goud dus voor de kaatsers Schuitmaker, Schat en Kuiken. Dit is voorlopig het laatste aansprekende resultaat, want verder dan de eerste omloop, tweede omloop en derde omloop (in 1922, 1925 en 1927) komt men niet. In 1928 wordt eerste prijs gewonnen en verantwoordelijk hiervoor zijn Jan Bijlsma, Theunis Brouwer en Hendrik de Jong. Uit een lijst 31 parturen ontmoet St.-Annaparochie achtereenvolgens Leeuwarden (eindstand 6-2), Witmarsum (eindstand 6-3), Stiens (eindstand 6-0) en Dronrijp (eindstand 6-0), vrij eenvoudige overwinningen derhalve. In de finale is Winsum de opponent en beide parturen zijn elkaars evenknie. Het wordt een ongemeen spannende partij met wisselende kansen. Tenslotte komt alle hout aan de telegraaf. Op deze stand laat de voorinse van Winsum de prima opgeslagen bal zitten en gaat St.-Annaparochie met de gouden klokjes aan de haal. St.-Annaparochie wist 70 punten te verzamelen, Winsum 64 punten. Gerrit Groen kaatst in 1929 voor de eerste keer mee op de Freulepartij en eveneens in 1930 en 1931, overigens zonder succes.

In 1932 is hij wederom van de partij, nu met Kerst Jaarsma en Jan Brouwer. Via overwinningen op Deinum, Dronrijp en een vrijstaand nummer in de derde omloop, valt het doek in de vierde omloop tegen Weidum en is de vijfde prijs een feit. Tot de Tweede Wereldoorlog is er geen succes meer voor kaatsers uit St.-Annaparochie, ondanks gerenommeerde namen als Dirk P. Keizer, Ys Andringa, Rinze H. Keizer, Meinte Hagedoor, Jan Nauta, Jan Glotzbach, Jan Kuiken, Douwe Boeterhoek, Piet Dijkstra, Jacob Slim, Sjoerd Louwenaar en Adolf Kuiken.. In 1940 wederom geen deelname van St.-Annaparochie , maar de eerste Freulepartij na de Tweede Wereldoorlog, op 8 augustus 1945, levert weer een succesje voor de Bilkerts op. Er staan 37 parturen op de lijst en Jaap Tanja, Piet Keizer en Germ Dijkstra winnen de vierde prijs. Zo worden o.a. Baard, Huizum en Oosterlittens vroegtijdig naar de kleedkamers verwezen. In 1947 kaatsen Kars Klok, Arjen Dijkstra en Frans Boonstra voor St.-Annaparochie en niet zonder succes. Huins, een vrijstaand nummer in de tweede omloop en Oudebildtzijl moeten het onderspit delven. Maar Franeker, met Wijtse Vlietstra als animator, is in de vierde omloop een maat(je) te groot, want St.-Annaparochie moet het speelveld verlaten zonder een bordje aan de telegraaf.

Willem Hiemstra.