Kaatsers van St.-Annaparochie op de Jong-Nederland-partij (III)

In 1989 vertegenwoordigen Hendrik Elings, Gerrit Cornelis Bijlsma en Pieter Tienstra St.-Annaparochie op de Jong-Nederlandpartij en doen dat met veel overgave. Minnertsga heeft in de eerste omloop geen schijn van kans (5-0 en 6-4),  evenmin als Jorwerd in de tweede omloop (5-1 en 6-2). Menaldum biedt in de derde omloop meer weerwerk (5-3 en 6-4) en Tzummarum, in de vierde omloop, is ook een tegenstander van formaat (5-4 en 6-6). Daarentegen is Dronrijp in de halve finale een ‘makkie’ (5-0 en 6-6). In de finale wacht Huizum met de spelers Stephan Kleefstra, Rienk Bijlsma en Gerben Okkinga. St.-Annaparochie komt er niet aan te pas en verliest op de stand 1-5 en 0-6. De 2e prijs is evenwel een voortreffelijk resultaat.

In 1990 bereiken Robert de Vries, Arwin Schipper en Mink Lammert Bijlsma de derde omloop en in 1991 de gebroeders Robert en Jan de Vries en Arwin Schipper de tweede omloop. Het jaar 1992 zal de boeken ingaan als een uitermate succesvol jaar. St.-Annaparochie, met Robert de Vries, Jan de Vries en Rudy Fopma hebben uit een lijst van niet minder dan 51 parturen nr. 50 geloot. Zweins wordt eerst eenvoudig aan de kant gezet, waarna Rauwerd in de tweede omloop een lastig obstakel is. De winst wordt pas in het laatste eerst behaald, 5-5 en 6-0. In de derde omloop heeft genoemd drietal een staand nummer en in de vierde omloop wordt Makkum vrij eenvoudig aan de kant gezet en weet Stiens in de halve geen enkel bordje te bemachtigen. Dronrijp met Stephan Kleefstra, Wijbe Visser en Niels van der Hem is in de finale een niet te onderschatten tegenstander en dat blijkt in praktijk ook het geval te zijn. Het wordt vijf eersten gelijk en op de stand 5-5 en 6-4 beëindigt Jan de Vries met een fraaie tusseninse deze spannende partij. Vierendertig jaar na de enige Jong-Nederlandzege gaat de wisselbeker opnieuw naar St.-Annaparochie.

Twee jaar later, in 1994, is er wederom een succesje voor St.-Annaparochie, want Wietse Jan Dijkstra, Folkert Koopmans en opnieuw Jan de Vries winnen de 5e prijs. Na winst op Amsterdam, Harlingen en Berlikum is Minnertsga, met onder andere Chris Wassenaar, iets te sterk, 4-5 en 2-6. In 1995 doen Wietse Jan Dijkstra, Hilbrand Pars en Jan de Vries een poging om de prestatie van 1994 te evenaren of misschien te verbeteren en zij slagen hierin wonderwel. De lijst bevat 42 deelnemende parturen en St.-Annaparochie heeft nr. 19. In de eerste omloop is Wageningen een gemakkelijk te nemen hindernis, evenals Reahûs/Tirns in de tweede omloop. In de derde omloop weert IJsbrechtum zich kranig ( 5-4 en 6-4) evenals Berlikum in de volgende omloopo (5-4 en 6-2)  en Franeker in de halve finale  (5-5 en 6-0). De finale tegen Hallum met Harke de Beer, Johan Meirink en Pieter van Tuinen wordt een enerverende en meeslepende partij. Op de stand 5-4 en 6-6 slaat Jan de Vries de bal richting de boven, waarbij de bal tenslotte tegen de kwaadpaal rolt. Het kaatsblokje komt dus op vijf centimeter van de boven te staan en Jan de Vries moet deze dikke kaats opslaan. Helaas belandt de bal buiten de lijnen van het perk en wordt de stand vijf eersten gelijk. Het wordt ook nog zes gelijk, waarbij St.-Annaparochie de kleine kaats moet proberen te passeren. Uitstekend opslaan van Pieter van Tuinen en nog beter retourneren van dezelfde speler  van de matig uitgeslagen bal doet de overwinning naar de Hallumers gaan. Een flinke teleurstelling derhalve bij de St.-Annabuurtsters, want er rest ‘slechts’ de 2e prijs.

In 1996 doen Wietse Jan Dijkstra, Rudy Fopma en Richard Vonk opnieuw een greep naar de macht, maar zij stranden in de derde omloop kansloos tegen Minnertsga, 0-5 en 4-6

Willem Hiemstra.