Trainingen

Kaatskanjers.

Wij vinden het belangrijk dat de jeugd tijdens de trainingen, maar ook de wedstrijden, respectvol met elkaar omgaan en dat er een leuke sfeer onderling is.

Om dit kracht bij te zetten introduceren we de Kaatskanjers, een erkende methode, die hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

Veel trainers/begeleiders krijgen er mee te maken. Kinderen die tijdens de training moeite hebben zich aan de gedragsregels te houden en ongewenst gedrag laten zien. Soms gaat dat ten koste van de sfeer in de groep en het plezier van de andere kinderen tijdens de trainingen. Het sportveld en de sportzaal kunnen een plaats zijn van teleurstelling, conflicten, (faal)angst en pesten.

Hoe ga je hier als trainer mee om? Hoe kun je als trainer op dit gedrag reageren zonder dat het ten koste gaat van het plezier?

Met de kaatskanjers krijgen de trainers handvaten om dit ongewenste gedrag aan te pakken. Hierbij zijn vijf belangrijke basisafspraken:

  • We helpen elkaar
  • We vertrouwen elkaar
  • We lachen elkaar niet uit
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand doet zielig
  • We hebben respect voor onszelf en elkaar

Wij hebben de overtuiging dat met de invoering van deze kaatskanjers de jeugd nog meer plezier zal beleven aan het kaatsen.

close