Bondswedstrijd/NK voor Dames (I)

De eerste Bondswedstrijd voor Dames, later het Nederlands Kampioenschap genoemd,  wordt op  9 september 1978 te Jorwerd gehouden, in welke plaats trouwens de eerst twaalf Bondswedstrijden in deze categorie zullen plaatsvinden.  Zesentwintig parturen zijn van de partij, maar een partuur van St.-Annaparochie ontbreekt op de lijst. Het partuur van  Wommels komt als winnaar uit de strijd tevoorschijn. Ook in de twee daaropvolgende jaren, 1979 en 1980 is er geen partuur van St.-Annaparochie present. In 1981 verandert dit. Johanna Elings, Marian de Jong en Joke van Kooten staan als nummer 28, van de negen-en-dertig aanwezige trio’s, op de lijst en Leeuwarden is de opponent. Succes blijft uit, want genoemde dames verliezen met duidelijke cijfers, 1-5 en 2-6.

In 1982 staan Marian de Jong, Joke van Kooten en Ymkje van Noord in Jorwerder kaatsarena, ook nu is de eerste omloop het eindstation. In 1983 bestaat het drietal voor St.-Annaparochie uit Ymkje van Noord, Marian de Jong en Paulien Tanja. Zij nemen het in de eerste omloop op tegen Schingen/Slappeterp en het verhaal wordt enigszins eentonig, de tegenstander is in de eerste omloop te sterk.  Maar na afwezigheid in 1984 komt daar in 1985 verandering in. Lena Dijkstra, Paulien Tanja en Jokelyn Tienstra bereiken na eenvoudige overwinningen in de eerste vier omlopen de halve finale waarin favoriet Wommels, met de kaatsters Lia de Jong, Antje Smeding  en Roelie Punter, moeten  worden verslagen. Dit slaagt niet, want St.-Annaparochie verliest hierin kansloos met 1-5 en 6-6. De derde prijs is evenwel een prima resultaat. In 1986 kaatst St.-Annaparochie met dezelfde speelsters en op een lijst met twee-en-dertig parturen en hebben ze nummer 19. Na nipte winst in de eerste omloop tegen Oosterlittens (5-5 en 6-4) volgen Drachten en Ferwerd, waarna in de halve finale opnieuw Wommels de tegenstander is. Het verlies tegen de sterke speelsters Lia de Jong, Hammie Westra en Roelie Punter is nog iets dramatischer als in 1985, namelijk 1-5 en 0-6. In 1987 verschijnen dezelfde speelsters weer op het kaatsveld te Jorwerd,  maar nu kunnen zij hun succesvolle reeks niet opnieuw met een prijs afsluiten. Dronrijp is in de eerste omloop met 1-5 en 0-6 een maatje te groot.

In 1988 is Wommels in de eerste omloop voor Klaske en Jokelyn Tienstra en Paulien Tanja veel te sterk, 2-5 en 6-6. In 1989 is er voor dit drietal wel succes weggelegd. Na overwinningen op Ferwerd, Stiens (5-5 en 6-4) en Rauwerd/Poppingawier komt St.-Annaparochie opnieuw Wommels in de halve finale tegen en u raadt het al, wederom verlies, nu op de stand 2-5 en 6-6, maar de derde prijs gaat wel mee naar St.-Annaparochie. Dat Wommels voor de vijfde opeenvolgende keer de eerste prijs wint is wel een unieke score. In 1990 verhuist de Damesbond voor vier jaar naar Irnsum. Deze verhuizing zal St.-Annaparochie geen prijs opleveren, want Jokelyn Tienstra, Klaske Tienstra en Hessie Westra sneuvelen in de derde omloop vrij kansloos tegen Mantgum, 2-5 en 4-6. In 1991 komt Jokelyn Tienstra voor Leeuwarden uit  en met Klaske Blϋmers (voorheen Wijtgaard)  en Monique Gjaltema (voorheen Peins) wint zij de eerste prijs.  Klaske Tienstra, Aukje Faber en Hessie Westra komen op die Bondswedstrijd niet verder dan de tweede omloop, want de latere prijswinnaars uit Leeuwarden winnen daarin overtuigend met 2-5 en 2-6. In 1992 kaatsen deze dames opnieuw voor St.-Annaparochie, de derde omloop wordt bereikt, maar Rauwerd/Poppingawier is te sterk. In 1993 doet Mariska Stienstra haar intrede bij St.-Annaparochie en Huizum is de te sterke tegenstander in de eerste omloop. In 1994 wordt de Bondswedstrijd te Tzum gehouden.  Klaske Tienstra, Mariska Stienstra en Hessie Westra hebben in de eerste omloop een ‘staand’ nummer.  In de tweede omloop wacht Oosterend (winst 5-4 en 6-0) en in de derde omloop Wirdum/Wijtgaard (winst 5-0 en 6-2). In de vierde omloop is Wommels met, maar later zou blijken, de beste kaatster van twintigste eeuw, Lia de Jong in haar gelederen de te kloppen tegenstander. Het verlies is overtuigend, 1-5 en 4-6, maar de zesde prijs gaat wel mee terug naar de Bildtse hoofdplaats.

Willem Hiemstra.