Bondswedstrijd/NK voor Senioren (III)

In de jaren 1976 t/m 1978 wordt er door de kaatsers van St.-Annaparochie geen succes behaald op de Bondswedstrijd, maar in de vier daaropvolgende jaren wel. In 1979,  op de lijst staan 85 parturen, zetten  Frans G. Groen, Tjisse Wallendal en Willem Hiemstra hun beste beentje voor en dat slaagt naar behoren. Na winst op Midlum, Wommels  en Wijtgaard  wordt de vierde omloop bereikt. Dit is tevens het eindstation, want Winsum wint daarin met 4-5 en 0-6 en de zevende prijs is het resultaat.

In 1980 heeft  St.-Annaparochie, met dezelfde spelers als in voorgaand jaar, nr. 84 op de lijst en treedt het eerst aan tegen Wijtgaard en dat levert geen moeilijkheden op. Ook Winsum en Leeuwarden in de volgende omlopen worden vrij eenvoudig verslagen. Daarna wacht een staand nummer en in de vijfde omloop is Groningen de tegenstander. Dit wordt een brug te ver voor de St.-Annabuurtsters. Nipt verlies op de stand 5-5 en 2-6 levert uiteindelijk de zesde prijs op.

Ook in 1981 is genoemd trio van de partij en ook nu niet zonder succes. Eenvoudige winstpartijen op Engelum en Witmarsum, de parturen uit deze dorpen krijgen geen enkel eerst aan de hang, en met vervolgens met moeizamere zeges op Huizum en Witmarsum, bereikt St.-Annaparochie in de vijfde omloop. Sexbierum,  met Johannes Brandsma, Johannes van Dijk en Jan Hesselius, is de te kloppen tegenstander, maar daar is nu geen sprake van. Met geen enkele eerst aan de telegraaf  wordt St.-Annaparochie naar de kleedkamers verwezen en Sexbierum wordt ook de eindwinnaar van deze Bondswedstrijd, waarin St.-Annaparochie met de vierde prijs huiswaarts keert.

Anne Spijkstra midden

In 1982 is er weer succes voor de kaatsers uit St.-Annaparochie en opnieuw voor Frans G. Groen, Tjisse Wallendal, nu bijgestaan door Anne Spijkstra. De lijst bevat 82 drietallen en tot en met de vijfde omloop loopt alles op rolletjes. Zweins, Oosterlittens, Dongjum, Winsum en Franeker krijgen in totaal niet meer dan negen eersten aan de hang en in de vijfde omloop wacht een vrijstaand nummer. In de finale is westerbuur St.-Jacobiparochie, met de onberekenbare Joop Bierma, Henk Leeuwen en Reinder Triemstra een niet te onderschatten opponent.  Joop Bierma slaat ijzersterk op, en het perk Leeuwen en Triemstra laat zich ook niet onbetuigd, zodat St.-Jacobiparochie zich de winst niet laat ontnemen. Op 5-3 en 6-6 slaat Reinder Triemstra de bal boven en St.-Annaparochie moet met een zeer verdienstelijke tweede plaats genoegen nemen.

Daarna volgen er enkele mindere jaren voor St.-Annaparochie, van 1983 t/m 1986, maar in 1987 winnen Frans G. Groen, Pieter Tienstra en Johan Hiemstra de zesde prijs. In de vijfde omloop moeten zij de eer laten aan de latere winnaar van de wisselbeker, Vrouwenparochie. Sake Porte, Piet Jetze Faber en Eelke Idsardi winnen van St.-Annaparochie op de stand 2-5 en 6-6.  In 1988 valt er opnieuw een succesje te noteren. Via winst op IJlst, Zweins en Marssum bereiken Frans G. Groen, Johan Hiemstra en Pieter Tienstra, hetzelfde partuur als een jaar daarvoor, de vierde omloop. Tzummarum , met o.a. Rinse Bleeker, wint daarin op de stand 4-5 en 4-6 van St.-Annaparochie, dat met de negende prijs genoegen moet nemen. Ook het jaar daarop, in 1989, en opnieuw dezelfde drie spelers, gaat de zevende prijs mee naar St.-Annaparochie en opnieuw wint Tzummarum in de vierde omloop  van de St.-Annabuurtsters en op dezelfde stand als in  1988, namelijk  4-5 en 4-6.

 

Willem Hiemstra.