St.-Annabuurtsters op de Dames PC  (I)

                

De eerste Dames (Frouljus) PC te Weidum wordt gehouden op 14 augustus 1977. Het is een vrije formatiekaatswedstrijd met twaalf parturen op de lijst, maar er staat geen St.-Annabuurtster op en evenmin een toekomstig of oud-kaatster uit St.-Annaparochie. In 1978 is dat wel het geval en het is een toekomstig St.-Annabuurtster.  

Pietje Swierstra, destijds te Weidum en later echtgenote van Mijno van Dijk, is van de partij. Op haar eerste en tevens laatste PC weet zij tot de finale door te dringen. Zij vormt een partuur met Janneke Pagels (Bolsward) en Siemke Andela (Winsum) en in de eindstrijd trekken zij aan het langste eind en keren omkranst huiswaarts, waarbij Janneke Pagels tot koningin wordt uitgeroepen.  De Dames PC is vanaf 1978 een uitnodigingswedstrijd en dat zal zo blijven tot 1997, daarna wordt het weer een vrije formatiewedstrijd.

We moeten daarna tot 1982 wachten tot een echte inwoonster van St.-Annaparochie op de lijst voorkomt, namelijk Paulien Tanja.  Zij is in 1985, 1986 en 1989 met derde prijzen op de Bondswedstrijd voor Dames  al succesvol geweest en in 1982 overleeft zij op de Dames PC met Dinie Zijlstra (Deinum) en Willy van der Eems (Zurich)   de eerste omloop, blijft in de tweede omloop staan en delft in de halve finale het onderspit.  Met een derde prijs debuteren  is geen onverdienstelijk resultaat.

In 1983 is ze met Janny Yntema (Witmarsum) en Heleen Jousma (Wirdum) minder succesvol en wordt in de eerste omloop uitgeschakeld. In 1984 ondergaat ze met Jeltje de Jong (Weidum) en Itsje Dijkstra (Dronrijp) hetzelfde lot in de tweede omloop. In 1985 mag zij met Klaske Blumers (Wijtgaard) en opnieuw Heleen Jousma na de eerste omloop de kleedkamer opzoeken en in haar laatste PC-optreden in 1986 is Paulien opnieuw bij Klaske Blumers en bij Antsje Politiek (Kimswerd) en is de tweede omloop haar eindstation. In 1985 komen we op de lijst een oud-St.-Annabuurtster tegen in de persoon van Ymkje van Noord. Zij is geloot bij Marieke Heida (Irnsum) en Jokelyn Tienstra (St.-Annaparochie), op papier een kansrijk partuur. In de praktijk is dit blijkbaar niet het geval, want al in de eerste omloop valt het doek.

En een jaar later, nu met Grietje de Haan (Engelum) en Sari Lycklama a Nijeholt (Gaast) is het al niet anders.  In 1985 debuteert een van de succesvolste kaatsters aller tijden op de PC, namelijk Jokelyn Tienstra. Bij de jeugd blinkt zij al uit gezien de eerste prijs op de Schoolmeisjesbond in 1984 en dezelfde prijs op de Meisjesbond in 1986.  Ook op de Damesbond weet zij van wanten met de derde prijs in 1985,1986 en 1989 en de eerste prijs in 1991, nu voor Leeuwarden.  Zoals al bij Ymkje van Noord is aangeven is zij in 1985 nog niet zo succesvol op de Dames PC, want de eerste omloop is het hoogst bereikbare. In 1986 is er voor haar het eerste succes(je) weggelegd. Een derde prijs met Tanja Meerstra (Vrouwenparochie) en Hermanna Miedema (Stiens) is het resultaat.

In 1987 is ze bij Fransciska Goodijk (Wijnaldum) en Itsje Dijkstra (Dronrijp)  en komt zij opnieuw in de halve finale. Op de stand 5-5 en 4-6 delven zij het onderspit, maar opnieuw een derde prijs. In 1988 staat zij een trede hoger op het ereschavot. In de finale met Monique Gjaltema (Peins) en Janke Cnossen (IJsbrechtum)  komt dit drietal er niet aan te pas, de stand 0-5 en 2-6 zegt hierover genoeg. In 1989 is zij met Jitske Venema (Dronrijp) en Janny Yntema (Witmarsum) ongenaakbaar  getuige de eerste prijs. Bovendien wordt Jokelyn tot koningin uitgeroepen.  Deze prestatie zal zij in 1990 herhalen. Door in de finale met 5-2 en 6-2 te winnen staat zij met Grietje de Haan (Franeker) en Jellie van de Zee (Tzummarum)   op de hoogste trede van het podium.

Op de vijftiende  Dames PC in  1991 is zij natuurlijk opnieuw van de partij, nu staat achter haar naam als woonplaats vermeld Leeuwarden.  Met Anke Buitenveld (Irnsum) en Wiesje van der Berg (Hallum) is de derde prijs het hoogst bereikbare.  Een jaar later bereikt zij met Miranda Wieringa (Huizum) en Thera Jellema (Achlum)  de finale , maar wordt daarin op de stand 4-5 en 6-6 door de beste kaatster van de twintigste eeuw ,Lia de Jong (Wommels), naar het zilver verwezen. Een ‘sulveren leppel’ en een ereteken gaan mee naar Leeuwarden. In 1993 volgt haar laatste PC. Zij is geloot bij de toekomstige St.-Annabuurtster Riska Hazenberg (toen Warga) en Jitske Venema (Dronrijp) . Nummer twaalf op de lijst, een nipte zege in de eerste omloop (5-5 en 6-4), een ruimere zege in de tweede omloop en een staand nummer in de halve finale, brengt bovengenoemd drietal in de finale.  Hierin hebben zij geen enkele kans , opnieuw tegen Lia de Jong, en moet Jokelyn in haar afscheidswedstrijd op de Dames PC met de tweede prijs genoegen nemen.

In totaal behaalde zij twee eerste,  drie tweede en drie derde prijzen en werd twee keer tot koningin gekozen, een uitstekende score.  Klaske Tienstra verschijnt in 1988 op de PC-lijsten. Een eerste en een derde prijs op de Schoolmeisjesbond (in 1986 en 1987)  en een derde en een zesde prijs op de Damesbond (in 1989 en 1994) zijn de belangrijkste resultaten die zij voorafgaand of tijdens die periode  behaalt en op de Dames PC is zij vijf keer van de partij. Zoals gezegd debuteert zij in 1988 met Roelie Fopma (Wijtgaard) en Heleen Jousma (Giekerk) en overleeft de eerste omloop niet en dat is ook het geval in 1989 met Sari Lycklama a Nijeholt (Gaast) en meervoudig PC-winnares Lia de Jong (Wommels), in 1990 met Truus Smeding (Dronrijp) en Aukje Buitenveld (Irnsum), in 1991 met plaatsgenote  Hessie Westra en Margje Hylkema (Grouw)  en in 1992 met Hannie Leistra (Wijnaldum) en Wiesje van der Berg (Hallum).

Willem Hiemstra