Keurmeesters

Op deze pagina treft u het keurmeesterschema aan voor het seizoen 2016. Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn. Wanneer u niet kunt moet u zelf tijdig voor vervanging zorgen door met iemand anders te ruilen. Iedere keurmeester ontvangt voor aanvang van de desbetreffende partij consumptiebonnen. Deze consumptiebonnen kunt u gebruiken voor het verkrijgen van eten en drinken in de kantine van sportcomplex de Waaie. Daarnaast wordt u op het veld tevens nog eten en drinken aangeboden. Bij de wedstrijden van de Heren Hoofdklasse, Dames Hoofdklasse en Heren Eerste klas is Atte Keizer aanwezig als hoofdkeurmeester. Alvast bedankt voor uw medewerking. Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met André Iedema: telefoon: 0518-452484 / email: andré.iedema@gmail.com

Kleding Sinds een aantal jaar heeft K.F. St.-Anne/Drie Spul Is Út de beschikking over uniforme vrijwilligerskleding. Door het bestuur is besloten dat alle keurmeesters tijdens KNKB wedstrijden de kleding zullen dragen. Wilt u in verband met het uitdelen van de kleding een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. De keurmeesters voor de Heren Hoofdklasse kunnen de kleding ophalen op dinsdag 14 mei 2019 19.30 uur tijdens de keurmeesteravond. Onder het genot van een kopje koffie zal iedere keurmeester ook zijn plek toegewezen krijgen. Het is de bedoeling dat u de kleding thuis bewaart en niet anders gebruikt dan in de functie van keurmeester. Voor of op zondag 31 juli dient iedere keurmeester de kleding weer in te leveren.

Keurmeesters
2019
Heren 50+
Vrijdag 17 mei
10.00 uur
Heren Hoofdklasse v.f.
Zondag 19 mei 11.00 uur
Pupillen Meisjes
NK
Zaterdag 29 juni
10.00 uur
Dames Hoofdklas vf
Zondag 30 juni 11.00 uur
Heren 1ste Klas v.f
Zaterdag 20 juli
11.00 uur
Welpen
Jongens/Meisjes
Zondag 21 juli 10.00 uur
 
Abe KooistraXXX
Alex KrolXX
Alfred MiedemaX
André IedemaX
Atte KeizerXXXXX
Bert SchoutenX
Christiaan KaperXX
Dirk KuikX
Dirk Jan KeizerX
Doede MachielaXXX
Frank van LoonX
Frans GroenXXXX
Jan BoersmaXXX
Jan KampenXXX
Jasper BoomsmaXXX
Jan Wierstra
Jesper de GrootXX
Jeroen van der VaartX
Johannes BijlsmaXX
John Peter BoersmaX
Jordy MiedemaXX
Gabe LeeuwenXX
Harm JensmaXX
Karel BraaksmaX
Meile SalverdaXX
Menno HoekstraX
Maikel VersnelX
Paulus AkkermanX
Peter KampenXXXXX
Piet J. KeizerXXXX
Riska HazenbergX
Robert de VriesXXX
Roelof de JongXXXX
Rudy FopmaXX
Ronald RiemersmaXXX
Schelte LepX
Sieger BergsmaXXXX
Simon van DijkX
Tjamme Valk (kl)X
Tjepco VrieswijkX
Tjerk de JagerX
Tom BloembergenX
Wietze FopmaXXX
Wietse Jan DijkstraXXX
Yde StienstraXX
Ytzen HiemstraXXX
close