Keurmeesters

Op deze pagina treft u het keurmeesterschema aan voor het seizoen 2016. Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn. Wanneer u niet kunt moet u zelf tijdig voor vervanging zorgen door met iemand anders te ruilen. Iedere keurmeester ontvangt voor aanvang van de desbetreffende partij consumptiebonnen. Deze consumptiebonnen kunt u gebruiken voor het verkrijgen van eten en drinken in de kantine van sportcomplex de Waaie. Daarnaast wordt u op het veld tevens nog eten en drinken aangeboden. Bij de wedstrijden van de Heren Hoofdklasse, Dames Hoofdklasse en Heren Eerste klas is Atte Keizer aanwezig als hoofdkeurmeester. Alvast bedankt voor uw medewerking. Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met André Iedema: telefoon: 0518-452484 / email: iedema.boonstra@ziggo.nl

Kleding Sinds een aantal jaar heeft K.F. St.-Anne/Drie Spul Is Út de beschikking over uniforme vrijwilligerskleding. Door het bestuur is besloten dat alle keurmeesters tijdens KNKB wedstrijden de kleding zullen dragen. Wilt u in verband met het uitdelen van de kleding een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. De keurmeesters voor de Heren Hoofdklasse kunnen de kleding ophalen op dinsdag 17 mei vanaf 19.30 uur. Onder het genot van een kopje koffie zal iedere keurmeester ook zijn plek toegewezen krijgen. Het is de bedoeling dat u de kleding thuis bewaart en niet anders gebruikt dan in de functie van keurmeester. Voor of op zondag 31 juli dient iedere keurmeester de kleding weer in te leveren.

Keurmeesters
2018
Heren Hoofdklasse v.f.
Zondag 13 mei 11.00 uur
Welpen Meisjes d.e.l. +
herkansing.
Zondag 17 juni 10.00 uur
Heren 1ste klas d.e.l.
Zaterdag 14 juli 11.00 uur
Dames Hoofdklas vf
Zondag 15 juli 11.00 uur
Meisjes Afd. + herkansing
Zondag 29 juli 10.00 uur
Pupillen Meisjes A+B klas
Zondag 12 augustus
10.00 uur.
Abe KooistraXXX
Alex KrolXX
Atte KeizerXXXX
Dirk KuikXX
Dirk Jan KeizerXXX
Doede MachielaXX
Douwe v/d PolXX
Frans GroenXXX
Gerrit WinkelXX
Jan AlgraXX
Jan BoersmaXXXX
Jan HibmaX
Jan HoekstraXXXXX
Jan Pieter BennemaX
Jan KampenXXXX
Jarich WestraXXX
Jasper BoomsmaXXX
Jelle J. de HaanX
Jelte ParsX
Jesper de GrootXXX
Jeroen v/d VaartXX
Johannes BijlsmaXXX
Jordy MiedemaXX
Gabe LeeuwenXX
Harm JensmaXX
Meile SalverdaXX
Menno HoekstraXX
Murk de JongXXX
Peter KampenXX
Piet de VriesX
Piet J. KeizerXX
Riska HazenbergXX
Robert de VriesXXX
Roelof de JongXX
Ronald RiemersmaXX
Schelte LepXX
Sieger BergsmaXXX
Simon van DijkXX
Theo ValkXX
Tjamme ValkXX
Wietze FopmaXX
Wietse Jan DijkstraXXXX
Yde StienstraXXX
Ytzen HiemstraXXX