Keurmeesters

Op deze pagina treft u het keurmeesterschema aan voor het seizoen 2021. Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn. Wanneer u niet kunt moet u zelf tijdig voor vervanging zorgen door met iemand anders te ruilen. Iedere keurmeester ontvangt voor aanvang van de desbetreffende partij consumptiebonnen. Deze consumptiebonnen kunt u gebruiken voor het verkrijgen van eten en drinken in de kantine van sportcomplex de Waaie. Daarnaast wordt u op het veld tevens nog eten en drinken aangeboden. Bij de wedstrijden van de Heren Hoofdklasse, Dames Hoofdklasse en Heren Eerste klas. Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Murk de Jong: email: voorzitter@kfstannedriespulisut.nl

Kleding Sinds een aantal jaar heeft K.F. St.-Anne/Drie Spul Is Út de beschikking over uniforme vrijwilligerskleding. Door het bestuur is besloten dat alle keurmeesters tijdens KNKB wedstrijden de kleding zullen dragen. Wilt u in verband met het uitdelen van de kleding een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.

KeurmeestersHeren Hoofdklasse v.f.
Zondag 16 mei 11.00 uur
Heren 1ste Klas v.f
Zaterdag 17 juli
11.00 uur
Dames Hoofdklas vf
Zondag 18 juni 11.00 uur
Welpenmeisjes zaterdag 7 augustus 2021Pupillen Meisjes
Zaterdag 7 augustus
10.00 uur
Heren 50+
zondag 8 augustus
10.00 uur
Abe Kooistra
Alfred Miedema
André Iedema
Bert Schouten
Kristiaan Kaper
Dirk Kuik
Dirk Jan Keizer
Doede Machiela
Frank van Loon
Frans Groen
Jan Boersma
Jan Kampen
Jasper Boomsma
Jan Wierstra
Jesper de Groot
Jeroen van der Vaart
Johannes Bijlsma
John Peter Boersma
Jordy Miedema
Harm Jensma
Karel Braaksma
Meile Salverda
Menno Hoekstra
Maikel Versnel
Paulus Akkerman
Peter Kampen
Piet J. Keizer
Riska Hazenberg
Robert de Vries
Roelof de Jong
Rudy Fopma
Ronald Riemersma
Schelte Lep
Sieger Bergsma
Simon van Dijk
Tjamme Valk (kl)
Tjepco Vrieswijk
Tjerk de Jager
Tom Bloembergen
Wietse Jan Dijkstra
Yde Stienstra
Ytzen HiemstraX