Wie Kaatst kan St.Anna verwachten (305)

Aisha Mahmoud 1e prijs herkansing

Op de kermiszondag ging onze KNKB jeugd er nog op uit, deze keer helaas niet met veel succes. Het was alleen Aisha Mahmoud die in Stiens een 1e prijs wist te pakken in de herkansing bij de pupillen meisjes. Verder was het wel mooi om te zien dat onze eigen jeugdkaatsers actief waren bij de hoofdklaspartij als aanmerker of telegrafist.

door Jan de Groot

Pupillen meisjes

Aisha Mahmoud ontwikkelt zich goed als kaatster en dat is mooi om te zien. Zaterdag wist ze als enige meisjes tussen de jongens de 1e prijs te winnen op de dorpspartij en ook zondag kaatste ze zich in de prijzen. In de 1e omloop lukte het nog niet, maar daarna in de herkansing liep het als een trein. Samen met Mare Zijlstra. Met 5-2 en 5-1 kwamen ze in de finale van de herkansing en ook daarin namen ze vlot een 5-1 voorsprong. Toen stokte de trein toch even, maar gelukkig op 5-4 6-0 pakten ze de wint.

Aanmerken/telegraaf

Maar liefst 9 jeugdkaatsers waren bereid om mee te helpen bij de hoofdklaspartij als aanmerker of telegrafist. Wytse, Stijn, Jurjen, Alpha, Lotte, Zainab, Edwer, Alrik, Robin deden het geweldig en dat is beslits een compliment waard. Ze renden zich de hele dag het vuur uit de sloffen en het was ook mooi om te zien dat scheidsrechter Hendrik Sweering ze daarin ook ondersteunde. Hij kende ze allemaal bij naam en coachte ze waar nodig. Dus ook voor jou een compliment Hendrik.

Hendrik Kootstra koning St.-Annemetpartij

Tekst: Klaas Postma
Foto en Video: KNKB Media en Marieke Douma (klik hier voor het foto album)

De zon scheen volop op sportcomplex ‘de Waaie’ in St.-Annaparochie waar de heren hoofdklassers hun derde vrije formatiepartij van het seizoen afwerkten. De zon scheen dit weekend in figuurlijke zin voor Marten Bergsma en Dylan Drent. Zaterdag de winst in Wommels met gelegenheidsachterinse Erwin Zijlstra en zondag met hun vaste maat Hendrik Kootstra. In de finale werden Haije-Jan Nicolaij, Gabe-Jan van
Popta en Pieter-Jan Leijenaar op 5-4 en 6-0 aan de zegekar gebonden. Hendrik Kootstra werd terecht tot koning uitgeroepen.

Finale  Naar de Finale  Om de prijzen  1e omloop 

Hendrik Kootstra nam op gezette tijden de voorbest opslag van Marten Bergsma over omdat de opslag van Bergsma de hele dag niet geweldig liep. Dylan Drent was weer de aanjager in het partuur. Drent schroomde ook niet om eens verbaal uit te varen tegen zijn maten als die even niet bij de les waren. Op het eind van de middag stond men met de kransen om de nek voor de bestuurstent en daar gaat het in de kaatssport uiteindelijk om.

In de finale nam het partuur van Bergsma een 2-0 voorsprong. Een buitenslag van Marten Bergsma op 6-6 verkleinde de voorsprong tot een eerst. Kootstra liet op de volgende 6-6 zien hoe het wel moest, zitbal en een 3-1 voorsprong. Het voorbij slaan van de kaats door Pieter-Jan Leijenaar op 6-2 en een bovenslag van Dylan Drent op 6-0 hield twee om één spel in. Buiten door Hendrik Kootstra op 6-2 en een fraaie
retourslag van Gabe-Jan van Popta op 6-6 betekende twee spel gelijk. De laatste twee eersten gingen zonder tegenpunten naar Bergsma en zijn maten. Op 5-4 en 6-0 miste Haije-Jan Nicolaij op een kleine kaats het perk.

De latere winnaars hadden het in de eerste omloop ‘dreech’ tegen Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten. De winst hing aan een zijden draadje. In de hele partij waren er 19 opslagmissers waarvan het grootste deel (11) op het conto van Marten Bergsma kwam. Het werd 5 om 4 waarna Hendrik Kootstra voor belangrijke punten zorgde. Op  6-4 sloeg hij de kaats voorbij om tenslotte in het laatste eerst op 6-2 boven te slaan.

Een staand nummer betekende een plaats in de halve finale met Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra als tegenstanders. Van der Bos en Triemstra kunnen in St. Annaparochie goed uit de voeten want sinds 2006 stapten beide heren maar liefst 8 keer als winnaar van het veld. Vaste invaller Daniël Iseger hoefde deze keer niet op te draven want Erwin Zijlstra was hersteld van een blessure en dus kon
er met de gebruikelijke formatie gekaatst worden.

Marten Bergsma had net als in de eerste omloop ruzie met de bal. Hendrik Kootstra nam andermaal waar nodig de opslag over. Qua scoreverloop bleef het lang spannend. Bergsma en zijn maten kwamen met 3-1 en 4-3 voor te staan maar een
vliegende zitbal van Van der Bos op 4-3 en 4-6 betekende een gelijke stand. Bergsma en Kootstra vonden en zochten de winst daarna in het achterperk bij Erwin Zijlstra. Zijlstra sloeg prima op maar dat gold niet voor zijn uitslag. De ballen kwamen maar niet lekker uit zijn want. Op 5-4 en 6-4 lag de kaats voor hem te ver weg.

Premiewinnaars Haije-Jan Nicolaij, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan
Leijenaar wonnen in de eerste omloop met 5-3 en 6-2 van Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas-Pieter van Straten. In de tweede omloop waren Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar detegenstanders. De bordjes werden tot 3-3 om-en-om verdeeld. Een buitenslag van Nicolaij op 6-4 en een zitbal van Steenstra op 6-2 leverde zijn partuur een 5 om 3 voorsprong op. De finale leek aanstaande maar die finale kwam er niet, althans niet voor het partuur van Tjisse
Steenstra. Het werd 5 om 4 en 6-6 en toen hoefde het perk Hiemstra–Wassenaar alleen nog maar een kaats bij de middellijn voorbij te slaan. Dat deed Hiemstra echter niet. Haije-Jan Nicolaij plaatste in de hele partij maar twee zitballen maar dat deed hij wel in het laatste eerst en die punten telden tot op zekere hoogte dubbel. Pieter-Jan Leijenaar liet ook nog een treffer noteren, waarna Tjisse Steenstra de
bal op 5-5 en 6-2 buiten de lijnen sloeg. Een staand nummer deed voor het partuur van Nicolaij de rest.

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra werden derde. In de eerste omloop boekten André van Dellen, Pieter-Jan Plat en Willem Heeringa af en toe een succesje maar de winst bleef ver buiten bereik. Op 5-2 en 6-2 plaatste Van der Bos een zitbal.

Voor Peter van Zuiden, Kevin-Jordi Hiemstra en Gerben de Boer gold in de tweede omloop hetzelfde. Hiemstra sloeg een aantal malen fraai boven maar ook in deze partij was het kwaliteitsverschil te groot. Op 5/2 en 6-4 bezegelde Gerben de Boer het lot van zijn partuur door kwaad uit te slaan. Vervolgens verloren Van der Bos en zijn maten in de halve finale van de latere winnaars.

Uitslag: 1. Marten Bergsma (Minnertsga), Dylan Drent (Harlingen) en Hendrik
Kootstra (Minnertsga), (koning). 2. Haije-Jan Nicolaij (Britsum), Gabe-Jan van Popta (Lollum) en Pieter-Jan Leijenaar (Exmorra). 3. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (St. Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens).

Cijfers Sint Annaparochie

Eerste omloop: 1. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra – 2. André van Dellen, Pieter Jan Plat en Willem Heeringa 5-2 en 6-2; 3. Jari Visser, Jelle Cnossen en Gjalt Sjirk de Groot – 3. Peter van Zuiden, Kevin Jordi Hiemstra en Gerben de Boer 5-5 en 2-6; 5. Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar – 6. Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis 5-4 en 6-4; 7.  Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten  – 8. Haye-Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar 3-5 en 2-6; 9. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten – 10. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 5-5 en 2-6. Tweede omloop: 1. Gert-Anne van der Bos c.s. – 3. Peter van Zuiden c.s. 5-2 en 6-4; 5. Tjisse Steenstra c.s. –  8.  Haye-Jan Nicolay c.s. 5-5 en 2-6  10.  Marten Bergsma c.s. staand nummer. Halve finale: 1. Gert-Anne van der Bos c.s. – 10.  Marten Bergsma c.s. 4-5 en 4-6. 8.  Haye-Jan Nicolay c.s. staand nummer. Finale: 8.  Haye-Jan Nicolay c.s. – 10. Marten Bergsma c.s. 4-5 en 0-6.

Update Dorpspartij 2022! (foto album toegevoegd)

Iwan Hiddinga, Arjen Bouwe Hiddinga en Jasper Boomsma zijn in De Waaie winnaar geworden van de A-klasse van de Dorpspartij 2022. Arjen-Bouwe Hiddinga werd met algemene stemmen gekozen tot koning van de partij.

Lena Schipper, Houkje Meijer en Elza Dijkstra gingen met de krans om naar huis in de dames categorie. Manouk Wapstra, Anke Dijkstra en Ineke Riemersma werden verdienstelijk tweede.

In de B-klasse Arjen Dijkstra, Rein Hiemstra en Niels Dijkstra gingen in de B-klasse met de zege aan de haal na een spannende finale tegen Terry de Wit, Kjell Dijkstra en Jorrit Boermsma.

 

Klik hier voor het foto album

Hieronder alle prijswinnaars (later meer)

 

Wedstrijdlijst heren hoofdklasse

komende zondag zijn de heren hoofdklasse kaatsers te gast in De Waaie.

Er staan 10 partuur op de lijst en we hopen natuurlijk dat Erwin Zijlstra de koning van 2021 aanwezig is en geen last meer heeft van zijn enkel blessure.

De wedstrijdlijst ziet er als volgt uit:

 

 

UPDATE | Opgave Dorpspartij 2022. Op naar de 25 parturen!

Zaterdag 21 mei is de dorpspartij. Na drie jaar weer mogen we weer en daar zijn we blij mee.

Geef je op via het onderstaande formulier:

   Er hebben zich bij de senioren inmiddels 21 partuur opgegeven voor de dorpspartij van zaterdag 21 mei aanstaande.
   
  1) Elza Dijkstra, Houkje Meijer en Lena Dijkstra,
  2) Iwan Hiddinga, Arjen-Bouwe Hiddinga En Jasper Boomsma
  3) Kewin Koers, Johannes de Haan en Jeroen Koopmans
  4) Erwin Riemersma, Jari Braaksma, Jorn de Jong
  5) Dirk Giesing, Marjan Koopmans, Sieds Tjepkema
  6) Teun Meijer, Gerard Mulder en Arwin Schippers,
  7) Louis Jasper, Roel Kolkman en Jacob Banning,
  8) Terry de Wit, Jorrit Boersma en Kjell Dijkstra,
  9) Manouk Wapstra, Anke Dijkstra en Ineke Riemersma,
  10) Stefan Sol, Peter Rijpstra en Tess Schippers,
  11) Lianne Riemersma, Lieke Wapstra en Rigt Schippers,
  12) Alex Krol, Mark Krol en Sander Krol
  13) Rink Sterk, Jelvin Kaper, Hielke Miedema
  14) Floor Hibma, Beryl van der Mossel en Sanne Feenstra
  15) Jenne de Haan, Willem Hein de Haan en Gerrie Bleeker
  16) Jort Hibma, Jesper de Groot en Rudolf Koopmans
  17) Arjan Dijkstra, Niels Dijkstra en Rein Hiemstra
  18) Hendrik Schiphof Berber Braaksma en Paul Feenstra
  19) Stefan Banning Lars Dekker en Joris Kolkman
  20) Tjamme Valk Jorrit de Groot en Romy van der Veen
  21) Lisa Kleiterp, Bea Draaistra en Menno Draaistra

  1e KNKB krans voor voorzitter Murk de Jong

  Sommigen vroegen zich al af waarom voorzitter Murk de Jong en Jan Koelmans tijdens de startdag van de jeugd tussen de jeugdige toppers stond te trainen. We weten nu waarom:

  hij wilde natuurlijk getraind aan de heren 50 plus start verschijnen. Jan Koelmans maakt zondag zijn debuut tijdens de Bangmapartij voor KF St.-Anne / Drie Spul Is Út.

  Of Jan net zo succesvolle start heeft als Murk hopen we op. Murk kwam koningsdag met de krans thuis. Met Lieuwe Althalf en Jacob van der Pol won hij in de finale van Maikel Versnel, Jan Hoekstra en Henk Porte.

  Goed begin van het seizoen voor onze 50 plussers.