Hitteplan pakt goed uit voor trio Ilse Tuinenga!

Vier perken eerlijk verdeeld over twee kaatsvelden lagen zondagmorgen op Sportpark De Waaie in Sint Annaparochie te wachten op de dames hoofdklassers. Om 9.00 uur werd de eerste bal opgeslagen in het kader van het hitteplan dat zowel zaterdag als zondag voor de kaatssters in werking trad. In St.-Annaparochie was het een kwestie van de aanwezige ruimte benutten en zo kon er aan beide kanten van de sportaccommodatie gekaatst worden.

Tekst: Rynk Bosma (knkb.nl)
Foto’s: Henk Hempenius

Een dag eerder in Harlingen werd er ook om 9.00 uur gestart maar dan met twee perken. De door het lot bepaalde partij kende een aantal ‘drege’ partijen waardoor het toch nog later werd dan verwacht. In St.-Annaparochie verliep het allemaal vlotter. Het toch wel favoriete partuur Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra moest in die eerste omloop nog drie eersten afstaan aan de formatie van opslager Sietske Okkema die na dit seizoen ook stopt. Een omloop later tegen Anna-Dieuwke Dijkstra, de voor Rixt Wijnia ingevallen Harmke Siegersma en Annelien Broersma kon je met 5-0 hooguit spreken van enkele rookpluimen op de heide van de marsroute die leidt naar de finale.

Nu dient gezegd dat Broersma door deze vervanging de eerste opslag verzorgde en de zo talentvolle Dijkstra stond in het achterperk. Voor haar toch al een gewenste plek. Bij de buren was inmiddels veel meer wapengekletter te horen. Want het partuur van Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en de eveneens talentvolle Gerde Lyklama à Nijeholt kan op goede dagen een horzel zijn. De horzel van Ilse Tuinenga, Louise Krol en Sjanet Wijnia. Met als verzwarende omstandigheid dat Krol niet echt fit was en voor de finale nog moest overgeven.

De partij marcheerde van 3-2 naar 3-3, van 4-3 naar 4-4 en juist dan moet je als aanklampende reuzendoder in de dop geen drie ballen buiten de lijnen brengen. Dat gebeurde echter wel, Lycklama à Nijeholt kon vervolgens de kaats niet nemen en dan lig je al half op het schavot. Het is dat Tuinenga een eerst later wel een hele platte bal in gedachten had die echter halverwege opslag en perk zich sierlijk in het harde Bildtse sportveld boorde.

En zo huppelde de partij naar het laatste eerst, sterker nog naar de laatste twee punten. Tuinenga zou na afloop op 6-6 deze bal haar sterkste moment van de dag noemen. Lycklama à Nijeholt had in jeugdige overmoed een klap in gedachten die heroïsch moest eindigen in het hoofdstuk ‘Kaatsbal verdwenen in de Waddenzee’. Zij sloeg echter finaal mis, zodat we nooit zullen weten hoe ver die bal zou zijn gekomen.

Een stroeve tweede omloop is vaak het recept voor een goede finale en wat dat betreft had het partuur Tuinenga een streepje voor op trio Sijbrandij die nog geen noemenswaardige inzinking had gehad. De blauwe brigade denderde ogenschijnlijk soepel richting vijf eersten, alsof het ‘drama’ in Witmarsum van een week eerder uit het geheugen moest worden geslagen. Maar die 5-0 voorsprong is nooit een garantie voor een clean sheet zoals de Engelsen het zo mooi zeggen.

Zeinstra was te wisselvallig en het normale krachtwerk verdwaalde in te vaak en te laat en dus kwaad. Maar dat is voor dit partuur nooit een probleem. Scheepstra roffelde ondanks die achterstand nog zes ballen boven maar op 5-3 en 6-4 vond Tuinenga het tijd om geen genade meer te tonen. De zitbal mocht er wezen met die twee punten buffer van 6-4. En na afloop ook nog de Jokelyn Tienstra koninginneprijs in de kofferbak. Een glunderende winnares die de 9-6 achterstand in kransen verklaarde door te verwijzen naar die eerste drie vijf-eersten-gelijk-partijen van het seizoen.

Het vizier staat nu op Weidum gericht, maar in St.-Annaparochie werd ook duidelijk dat om de PC te winnen het een kwestie is van de heersende PC-koningin Scheepstra in een sportieve isoleercel te plaatsen. Want anders zal het hermelijn van die koninginnenmantel pijn doen aan de ogen van elke tegenstander, want in grootse vorm, zo veel werd wel duidelijk in St.-Annaparochie 

Uitslag Sint Annaparochie: 1. Ilse Tuinenga (Franeker) (koningin), Louise Krol (Broeksterwâld) en Sjanet Wijnia (Wommels); 2. Nynke Sijbrandij, (Leeuwarden) Manon Scheepstra (Leeuwarden) en Marrit Zeinstra (Leeuwarden); 3. Anna-Dieuwke Dijkstra (Leeuwarden), Harmke Siegersma (voor Rixt Wijnia) (Berltsum) en Annelien Broersma (Leeuwarden).

Cijfers Sint-Annaparochie. Eerste omloop: 1. Sietske Okkema, Hiske Zeinstra en Melissa Rianne Hiemstra – 2. Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra 3-5 en 2-6; 3. Anna-Dieuwke Dijkstra, Harmke Siegersma (voor Rixt Wijnia) en Annelien Broersma – 4. Roelie Kroondijk, Amarins de Groot en Jennie Terpstra 5-3 en 6-2; 5. Annet de Haan, Margriet Bakker en Jeska Terpstra – 6. Ilse Tuinenga, Louise Krol en Sjanet Wijnia 0-5 en 4-6; 7. Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Gerde Lyklama à Nijeholt – 8. Inge Jansma, Larissa Snmink en Noa Elzinga 5-2 en 6-2. Tweede omloop: 2. Nynke Sijbrandij c.s. – 3. Anna-Dieuwke Dijkstra c.s. 5-0 en 6-4; 6. Ilse Tuinenga c.s. – 7. Anna-Brecht Bruinsma c.s. 5-5 en 6-6 (partuur Tuinenga wint). Finale: 2. Nynke Sijbrandij c.s.- 6. Ilse Tuinenga c.s. 3-5 en 4-6.  Om de derde prijs: 3. Anna-Dieuwke Dijkstra c.s. – 7. Anna-Brecht Bruinsma c.s. 5-2 en 6-6.

 

 

Johan Hiemstra wint in eigen dorp

In de A-klasse bij de heren 50+ in St.-Annaparochie is het trio PietZondervan (Jorwert), Piet Machiela (St.-Jacobiparochie) en onze eigen Johan Hiemstra als eerste geëindigd tegen Bertus Bootsma (Wommels), Dirk Machiela (St.-Jacobiparochie) en Ludwig Seerden (Franeker).

De derde prijs ging naar Maikel Versnel (Sint Annaparochie), EvertTolsma (Dronryp) en Bennie Hof (Franeker).Er was ook nog een vierde prijs en deze was voor Tjipko Velinga(Franeker), Hilbrand Smid (Witmarsum) en Jarig Katsma (St.-Jacobiparochie).foto vlnr Piet Zondervan, Johan Hiemstra en Piet Machiela(foto: Lijkle Spijksma)

 

 

 

 

 

Trio Haye Hempenius eerste bij heren 50+ B-klasse Op 5-2 6-2 werd het partuur Haye Hempenius, Johan Bonsma (beide uit Dronryp) en Sjoerd NautaHeerenveen eerste tegen Annéus Oostenburg (Stiens), Harmen Westra (Kimwerd) em Ben Snijder (Dronryp) bij de heren 50+ door elkaar loten B-klasse.In de halve finale streden de latere winnaars partuur Haye Hempenius c.s. en Germ de Graaf (Noardburgum), onze eigen voorzitter Murk de Jong en Simon de Groot (Midgum). De kleine premie was voor partuur Germ de Graaf c.s.Er waren twee prijzen in de herkansing. De eerste was voor  Lieuwe Althof (Stiens), Hylke Algra (Lollum)en Jan Reitsma (Mantgum). Henk Porte (Leeuwarden), Ale Mosselman (Goutum) en Gerke Draaistra(Stiens) werden tweede.foto vlnr Haye Hempenius, Johan Bonsma en Sjoerd Nauta.(foto: Lijkle Spijksma)

KNKB heren 1e klas

Met een mooi gevulde lijst van 22 partuur werd zaterdag gekaatst om de ‘Van Harenspartij 2022’. Voor de 1e klas breken spannende tijden aan met wel of geen plaatsing voor PC of Keats-Off. Een prachtig deelnemersveld met St.-Annabuurster Jesse Kroondijk op de wedstrijdlijst.

Na 21 partijen gingen Jelte Pieter Dijkstra, Bauke Dijkstra en Evert-Pieter Tolsma met de kransen richting Greidhoeke. In de finale werd het partuur van Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma verslagen.

Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elzinga legden beslag op de de derde prijs.

Jeugdledenpartij!

Met enthousiastme stonden de jeugdleden van KF St.-Anne / Drie Spul Is Út en KV Berlikum woensdagmiddag op het veld in De Waaie.

Bij de welpen/kabouters winst Diemer (St Anna) en Boaz (Berlikum) 2e voor Lenthe (St. Anna) en Fenna (Berlikum). Waren vijf partuur en ze hebben allemaal vier keer gekaatst (tijd 30 minuten per ronde) meeste partijen waren binnen de tijd klaar. De eerste hadden vier keer gewonnen de tweede hadden drie keer gewonnen.

Bij de schoolmeisjes werden de prijzen als volgt verdeeld:
1) Noëlle
2) Jildou

 

 

 

 

 

 

Pupillen A
1) Melle
2) Alrik

 

 

 

 

 

Pupillen B
1) Benthe en Janna
2) Amarens en Nicky

En dat is drie op een rij voor Johan Hiemstra

Johan Hiemstra blijft voor best opslaan in de KNKB categorie 50+ A-klasse. Want ook in Witmarsum won hij de 1e prijs en dus won hij voor de derde achtervolgende keer de krans.

Met Ludwig Seerder en Simon Kingma won Johan de finale van Piet Zondervan, André Dijkstra en Jan Heida. Tjeerd Dijkstra Wilco Fopma en Ebert Bootsma werden in Witmarsum derde.

‘Dreams come true’ voor Jasper Boomsma!

  1. Ooit koning worden op de PC op het legendarische Sjûkelân dat is toch de droom van iedere jongens kaatser? Nou Jasper Boomsma wist al twee keer eerder de zachte bal PC te winnen. Koning worden was er nog niet bij.

Afgelopen zaterdag na een dag kaatsen konden de slingers opgehanden worden in huize Boomsma. Met Bareld Bos en Allard Hoekstra werden de kransen omgehangen bij Bareld, koning Jasper en Allard.

‘Op je 43e de zachtebal pc winnen is mooi…. koning worden nog veel mooier!!!’ aldus Jasper op zijn Facebookpagina.

Namens KF St.-Anne / Drie Spul Is Út van harte gefeliciteerd Jasper

Johan Hiemstra ook in Stiens in de krans!

Foto: Lijkle Spijksma

Peter Dijkstra (Bitgummole), Wim Henk Nicolay (Britsum) en Johan Hiemstra zijn bij de door elkaar loten partij in Stiens als eerste geëindigd.

Dit trio wist de finale in de A-klasse op 5-5 6-2 te winnen van Wilco Fopma (Mantgum), Siebe Tolsma (Winsum) en de andere St.-Annabuurster Anne de Vries. Er waren zes deelnemende parturen.

foto vlnr Peter Dijkstra, Wim Henk Nicolay en Johan Hiemstra
(foto: Lijkle Spijksma)