Laatste jeugdledenpartij

Afgelopen zondag organiseerde de jeugdledenpartijcommissie een ledenpartij met 25 deelnemers.
De oudere jeugd kaatste met de zachte bal en de kabouters met een echte kaatsbal.
We begonnen in de regen maar het eindigde met droog weer.
Er werd sportief en fanatiek gestreden om de prijzen.

Uitslagen Kabouters
1. Jarno en Jarco
2. Tjidde en Damian

Uitslagen pupillen meisjes
1. Zainab
2. Amarens
2. Zoey
Amarens en Zoey hadden precies evenveel eersten voor als tegen vandaar 2 2e prijzen

Uitslagen welpen/pup jongens
1. Corné en Aisha
2. Alrik en Remco

Annet de Haan opnieuw 2e op Frouljus PC

Het partuur van Annet beleefde de beste kaatsdag van het kaatsseizoen 2023. En dat uitgerekend op de Frouljus PC. Het leverde Annet met Louise Krol en Sjanet Wijnia de tweede prijs op.

De finale was stuivertje wisselen als het om de eersten ging. Annet begon in de finale als tweede opslager. Misschien bracht de tactische omzetting (Sjanet Wijnia als voorbest opslager) wel juist een niet effect voor Annet, Louise en Sjanet. Tot de finale had Annet immers goed opgeslagen en in de finale stond ze gaande weg de eersten verstreken meer buitenspel. Sjanet Wijnia voelde de vermoeidheid vanaf de drie eersten gelijk in haar lichaam stromen.

Op 3-4 6-6 was de kwaadslag vanaf de boven van Louise Krol die het einde inluidde. Met vier bovenslagen werd de nederlaag geaccepteerd.

Na de tweede tweede prijs voor Annet zal deze dubbel voelen. Immers de finale eindigen als balkeerder in de wetenschap dat ze volgend jaar niet meer met Louise en Sjanet kaatst is de PC winst iets verder weg. Anderzijds kan Annet zeker trots zijn. In de eerste twee omlopen kaatste ze goed, degelijk en geconcentreerd. Volgend jaar kaatst ze met Jeska Terpstra en Iris Oosterbaan.

Foto: Henk Bootsma

Doede Machiela wint KNKB AH St.-Annaparochie heren 50+

Vlnr:  Teake van der Walt, Doede Machiela en Ibo Nicolay (foto: Lijkle Spijksma).

Ibo Nicolay (Britsum), Doede Machiela (St.-Annaparochie) en Teake van der Walt (Sexbierum) zijn de grote winnaars geworden van de heren 50+ wedstrijd. Als tweede in de winnaarsronde eindigden Piet Zondervan (Jorwert), Johan Hiemstra (St.-Annaparochie) en Siebe Tolsma (Winsum).

Ook was een herkansingsronde.
Ludwig Seerden (Franeker), Ate Bierma (Stiens) en Jan Fokke Mulder (Dronryp) vervanger van Teake van der Walt werden eerste en hier ging de premie naar Anne de Vries (Sint Annaparochie), Evert Tolsma (Dronryp) enJacob van der Pol (Harlingen) vervanger van Jan Fokke Mulder. Vlnr:  Teake van der Walt, Doede Machiela en Ibo Nicolay (foto: Lijkle Spijksma).

B-Klasse

In de winnaarsronde van de B-klasse kreeg het partuur van Harmen Westra (Kimswerd), Wietse Punter (Ried) en Ferdinand van der Werf (Joure) als vervanger van Jan de Boer (Bolsward) de kransen omgehangen.
De premie was voor Gelt Donga (Hallum), Lieuwe Althof Steins) en Gerrie Otter (Goutum).
De kleine premie ging naar Harm Jan de Boer (Spannum), Jan de Jong (Menaam) en Ben Snijder (Dronryp).

De eerste prijs in de herkansing werd gewonnen door Germ de Graaf (Noardburgum), Sjouke de
Groot (Easterlittens) en Wietse Punter (Grou). Anne Siderius (Boazum), Simon de Groot (Midlum) en Jan de Boer (Bolsward) vervanger van Peter van der Hoek (Spannum) kregen de premie.

Vlnr: Ferdinand van der Werf, Wietse Punter en Harmen Westra (foto: Lijkle Spijksma).

Trio Peter van Zuiden wint KNKB heren 1e klas del wedstrijd

Het was het hoogste aantal deelnemers dit jaar op de heren 1e klas door elkaar loten wedstrijd en dat doet ons goed dat kaatsers graag naar de Waaie komen.

Tien partuur op de wedstrijdlijst en het trio Peter van Zuiden, Marco de Groot en Klaas Pier Folkertsma werden uiteindelijk winnaar door Haye Jan Nicolay, Verry van der Meer en Gjalt Sjirk de Groot in de finale te verslaan.

In de halve finale hadden Van Zuiden, De Groot en Folkertsma gewonnen van het trio Auke Boomsma, Jarno Feenstra en René de Haan.

 

1e prijs
Peter van Zuiden Bolsward, Marco de Groot Franeker en Klaas Pier Folkertsma Makkum
2e prijs
Haye Jan Nicolay Britsum Verry van der Meer St.-Jacobiparochie Gjalt Sjirk de Groot Mantgum
3e prijs
Auke Boomsma Morra Jarno Feenstra Exmorra René de Haan Huizum

Jeugdledenpartij in diverse variaties

Wat was het weer een prachtig gezicht met al de jeugdkaatsers op het veld op tijdens de jeugdledenpartij. Deze keer niet in de traditionele vorm maar in diverse variaties.
de uitslagen
Kabouters
1e prijs
Jarno Krol en Tjidde Buwalda
2e prijs
Damian Krol en Jitse Hamstra

Welpen beachkaatsen en muurkaatsen
1e prijs
Diemer Lont en Almer Bakker
2e prijs
Zainab Din en Shabnam Mahmoud
Pupillen ook beachkaatsen en muurkaatsen
1 e prijs
Melle Binnema en Bente vd Woud
2e prijs
Alpha Din en Corné Bakker

VIDEO | NK jongens 2023

Wat een kaatsers, wat een mooie kaatsomgeving voor deze kaatsers afgelopen zaterdag tijdens het Nederlands Kampioenschap voor jongens 15-17 jaar. Meer dan 50 vrijwilligers actief in De Waaie en een ambiance waar je U tegen zeg. Dronryp werd nipt winnaar na een spannende finale met alles aan de hang. Bolsward werd runner up.

Onder leiding van dagvoorzitter Teun de Jong was ‘gang houwe’ het credo. 41 partuur op de lijst en dat was een het hoogste aantal sinds jaren. Dat ‘gang houwe’ gebeurde en parturen werden van kaatsveld naar het B- en C-veld gedirigeerd. Wel spannende partijen en St.-Annaparochie stond met twee parturen op de lijst. Hjalmar Dijkstra, Iwan Hiddinga en Jelvin Kaper (St.-Anne 1) en Jorrit de Groot en Eelco Meijer (St.-Anne 2) stonden met trots op het veld.

Jorrit en Eelco wonnen de 1e omloop van Lollum met alles aan de hang. In de tweede omloop werd Menaam aan de zegekar gebonden waarna ze in de derde omloop het waterloo vonden tegen latere winnaars Dronryp 1.

Hjalmer, Iwan en Jelvin kaatste een ‘dreeche’ eerste omloop tegen Tzum (5-4 6-2). De motor kwam daarna op gang tegen Mantgum (5-3 6-6). Via een staand nummer in de derde omloop naar de vierde omloop tegen Wommels (5-1 6-0). De zwart witte motor kwam meer en meer op stoom en onder leiding van de sterke Jelvin was Dronryp 1 in de halve finale tegenstander. En ja ‘at’ er iets meer geluk was geweest dan had de partij zomaar ook de andere kant op kunnen vallen. Jammerlijk werd de partij verloren. Wat toen al opviel was het negatief gedrag van de Rypster. Schreeuwen, schelden (spelers) klappen bij buitenslagen van tegenstanders hoort niet op sportvelden en al helemaal niet op het kaatsveld. In de finale werd dit laatst nog eens dunnetjes over gedaan door de latere winnaars (lees hier de column van journalist Jacob Stelwagen van de website kaatsnieuws.com).

In de finale nam Bolsward zowaar een simpel spel voorsprong. Het werd een nek aan nek race met uiteindelijk alles aan de hang. Bolsward faalde op die stand aan de opslag waarna Dronryp de overwinning kon vieren.

Klik hier voor het foto album


Dorpspartij 2023, Jeugd

Met 27 deelnemers op de lijst van de dorpsparitj 2023, de kinderen verkleed op het veld en een nieuw aanvangstijdstip was het een drukte op het veld maar wel alles wat kaatsend St.-Annaparochie is actief.

 

Uitslagen ledenpartij 20 mei

Kabouters
1e prijs Brend Westra en Jarno Krol
Welpen Meisjes
1e Lize Postma
2e Lente Groeneveld
Welpen Jongens
1e Robin de Jong
2e Diemer Lont
Pupillen Jongens/Meisjes
1e Stijn de Jong
2e Aisha Mahmoud en Alrik Wijngaarden
De 6 mini-kabouters deden een spelcircuit.
Klik hier voor het foto album