St.-Annaparochie en de Bondswedstrijd/NK voor Dames (III)

In 2002 doen Romy van der Veen, Mariska Stienstra en Hessie Westra alle pogingen om de wisselbeker, gewonnen in 2001, met succes te verdedigen. Na vrij eenvoudige overwinningen op Joure, Ee, Akkrum en Sneek bereiken zij wederom de finale en daarin is Bolsward met Gẻjanna Buma, Anneke Tuinenga en Leonie Zeinstra de tegenstander. In de eindstrijd is St.-Annaparochie helaas niet opgewassen tegen dit drietal en met een 3-5 en 2-6 nederlaag kunnen zij, toch tevreden met de tweede prijs, de  kleedkamer weer opzoeken.

Romy van der Veen en Hessie Westra zijn er in 2003 te Stiens opnieuw bij en zij worden hierbij geassisteerd door de uit Warga afkomstige en veelvuldig winnares van de Dames PC, Riska Hazenberg. Het gaat tot de halve finale crescendo met dit trio want Makkum, Scharnegoutum en Mantgum worden moeiteloos terzijde geschoven. In de halve eindstrijd treft men Grou en daartegen heeft St.-Annaparochie geen schijn van kans. Eindstand 1-5 en 2-6 en wint Romy van der Veen tot dan toe haar vijfde prijs op de Bondswedstrijd (twee keer de eerste, twee keer de tweede en eenmaal de derde prijs), een uitstekend resultaat. Hierna is het even op de plaats rust voor St.-Annaparochie wat het winnen van prijzen op de Bondswedstrijd betreft, want in 2004 komen Gẻrieke de Groot, Riska Hazenberg en Romy van der Veen niet verder dan de tweede omloop, hierin wordt nipt verloren van de latere winnaar Grou op de stand met 5-5 en 4-6.

In 2005 is de eerste omloop voor Annemiek Korf, Hessie Westra en Romy van der Veen al het eindstation na  smadelijk verlies in Sexbierum tegen Dronrijp (0-5 en 0-6).  In 2006 hetzelfde resultaat voor  Annemiek Korf, Gẻrieke de Groot en Romy van der Veen, nu met alles aan de telegraaf tegen Grou. Ditzelfde trio bereikt in 2007 de derde omloop, maar dan valt nipt het doek tegen Mantgum  op de stand 5-5 en 6-6. In 2008 valt er voor St.-Annaparochie weer iets te juichen, want Lisette Wagenaar, Gẻrieke de Groot en opnieuw Romy van der Veen winnen de tweede prijs. Genoemde drietal schakelt achtereenvolgens Bolsward  (5-0 en 6-0) uit en daarna wordt Oosterend ook al vrij eenvoudig met 5-1 en 6-2 naar de kleedkamer verwezen. Hallum redt het evenmin en ook Stiens is in de vierde omloop niet bestand tegen de kracht van St.-Annaparochie. In de finale moet worden aangetreden tegen Berlikum met o.a. Leonie van der Graaf-Zeinstra als grote spelbepaalster. Er wordt voorbeeldig tegenstand geboden, maar uiteindelijk winnen de speelsters van Berlikum op de stand van 3-5 en 6-6.

In 2009 is er geen succes voor Gẻrieke de Groot, Lisette Wagenaar en Romy van der Veen, verlies in de derde omloop tegen Ee, maar te Holwerd, in 2010, wordt opnieuw de tweede prijs in de wacht gesleept. Stiens vormt is de eerste omloop geen enkel probleem voor Gẻrieke de Groot, Lisette Wagenaar en Rita de Valk en in de tweede omloop Groningen evenmin. Berlikum wordt in de derde omloop simpelweg verslagen, 5-1 en 6-6 en in de vierde omloop bijt Franeker met 5-3 en 6-4 in het zand. Dan de finale tegen Ee. In deze finale valt Gẻrieke de Groot, bij een 2-4 achterstand uit, maar gelukkig is Esther Wagenaar bereid haar te vervangen. Dit zet verder geen zoden aan de dijk, want St.-Annaparochie verliest tenslotte met 2-5 en 4-6, zodat de tweede prijs het hoogst bereikbare is.

Willem Hiemstra.