De Ald-Meiers Partij te Hitzum (II)

In 2008 doen de meisjes van St.-Annaparochie weer van zich spreken op de Ald-Meiers Partij te Hitzum. De zusjes Esther en Lisette Wagenaar en Margit de Groot hebben nr. 1 op de lijst, welke bestaat uit 18 parturen. In de eerste omloop is Winsum totaal geen probleem, 5-0 en 6-0 winst, vervolgens biedt Deinum aanzienlijk meer tegenstand, 5-4 en 6-4, en in de derde omloop weet Damwoude geen enkel eerst te bemachtigen. In de halve finale is Beetgum de tegenstander en die wordt ook eenvoudig onder de voet gelopen , 5-0 en 6-0. In de finale moet worden opgetornd regen Franeker. De kaatsters van de kaatsvereniging ‘Jan Bogtstra’ weten St.-Annaparochie de weg naar de kransen te versperren en winnen met 4-5 en 2-6. Rest een mooie tweede prijs. Op de tiende Ald-Meiers Partij in 2009 is  St.-Annaparochie niet vertegenwoordigd en in 2010 doen Lilijan Kingma, Ilse Lijzenga en Esther Wagenaar vergeefs een poging een prijs te bemachtigen, want zij worden in de tweede omloop nipt door Grou uitgeschakeld, 5-5 en 2-6. In 2011 is ditzelfde drietal present en worden Deinum en Roordahuizum zonder noemenswaardige tegenstand naar de kleedkamers verwezen. In de derde omloop is Franeker opnieuw de veel te sterke tegenstander, eindstand 1-5 en 6-6. Natasja Braaksma, Esther Wagenaar en Lilijan Kingma kunnen het in de eerste omloop in 2012 niet bolwerken tegen Minnertsga, al is het verlies alleszins draaglijk, 5-5 en 2-6. Hierna komen een drietal jaren, waarbij St.-Annaparochie niet aanwezig is op deze voor meisjes zo belangrijke partij. In 2016 proberen Annet de Haan, Nienke de Haan en Silke Heinsma een prijs te bemachtigen, helaas is Ried in de eerste omloop te sterk, 3-5 en 4-6. Het jaar 2017 is voorlopig het laatste jaar dat St.-Annaparochie op deze wedstrijd acte de présence geeft. Annet de Haan en Nienke de Haan hebben geen derde partuurmaat en moeten het gezamenlijk opknappen. Dit te teveel gevraagd tegen het sterke partuur uit Sexbierum/Pietersbierum hetgeen uit de eindstand blijkt, 1-5 en 2-6. In 2018 en 2019 is St.-Annaparochie niet aanwezig en in 2020 wordt de wedstrijd niet gehouden i.v.m. het corona-virus.

In totaal wordt de Ald-Meiers Partij 20 keer gehouden. St.-Annaparochie neemt niet deel in 2009, 2013, 2014, 2015, 2018 en 2019 (6x). Dus is wel deelgenomen maan 14 wedstrijden. De 2e prijs werd gewonnen in 2008, de 3e  prijs in 2003. In de eerste omloop werd 6x verloren, in de tweede omloop 2x en in de derde omloop 4x.

Willem Hiemstra.