Wallball (muurkaatsen)

Op het sportpark van de Waaie staat een prachtige kaatsmuur die door iedereen gratis gebruikt mag worden. Als je een muurkaatsbal hebt kun je na schooltijd alleen of samen met iemand een balletje slaan tegen de muur. Heb je geen muurkaatsbal, vraag dan aan je trainer of je er eentje mag gebruiken of dat je deze kan kopen.

Het wallball is een spel, gelijkend op squash, dat één tegen één of twee tegen twee gespeeld wordt. Er wordt met de blote hand of met handschoentjes gespeeld met een rubberen bal op een veld van ruim 10 meter bij 6 meter en een muurhoogte van bijna 5 meter. Het is een snel en attractief spel, dat op alle niveaus gespeeld kan worden.

De basisregels van One Wall Handball

Het spel wordt één-tegen-één of twee-tegen-twee gespeeld.

De serveerder slaat achter de shortline vandaan (in de serving zone, afbeelding1) de bal na een stuit in één keer tegen de muur. De opslag mag zowel onderhands als bovenhands worden uitgevoerd. De opgeslagen bal moet vanaf de muur voorbij de short line terecht komen (in de receiving zone, afbeelding2). Bij een te kort (voor of op de short line) of een te ver gespeelde opslag bal (in een keer over de long line) wordt een tweede service gegeven. Als de bal naast het speelveld stuit is er geen tweede service. Ook bij een complete mis-hit of wanneer de bal de muur niet raakt, is er geen tweede service.

Rally: De ontvangende partij moet zich bij de service opstellen achter de serving zone (de beste plaats is ongeveer een meter achter de long line). Vervolgens moet deze de bal na maximaal 1 stuit weer tegen de muur slaan. De bal moet dan vanaf de muur weer in het speelveld (playing zone, afbeelding3) terecht komen etc. De rally eindigt op het moment dat het één de partijen niet lukt de bal geldig te retourneren.