St.-Annabuurtsters op de Freulepartij te Wommels (deel IV)

In 2007 staan er 55 parturen op de lijst en St.-Annaparochie is vertegenwoordigd door Frank Oosterhaven, Jeroen Westra en Geertjan de Jong. Achtereenvolgens sneuvelen Oosterlittens, Franeker en Minnertsga. In de vierde omloop is Goenga de tegenstander en genoemd drietal wordt in een razendsnel tempo van de lijst afgevoerd, 0-5 en 0-6. In 2008 doen Kriijn Hiemstra, Jeroen Westra en Sjoerd de Jong er nog een schepje bovenop, want zij bereiken zonder veel moeite de halve finale. Na zeges op Tzummarum, Schalsum, Weidum  en Dronrijp wacht in de vijfde omloop Welsrijp met Jelmer Hofstee, Paulus Yde Walda en Jouke Bosje. St.-Annaparochie blijft op de helft steken en verliest op de stand 3-5 en 0-6. In   2009 komt datzelfde trio opnieuw in de halve finale via vrij eenvoudige overwinningen op Peins, Roordahuizum, Goenga en Hartwerd. En opnieuw is ‘angstgegner’ Welsrijp de tegenstander en wederom is St.-Annaparochie niet bestand tegen een superieur Welsrijp met Pieter Sijberen Scharringa, Elmar Pieterse en Jelle Scharringa. De laatste slag in het nadeel van St.-Annaparochie valt op de stand 1-5 en 6-6. Op 11 augustus 2010 staan er 47 parturen op de lijst en St.-Annaparochie lijkt, met Rein en Krijn Hiemstra en Sjoerd de Jong, medefavoriet voor de gouden klokjes. Het begint voortvarend met overwinningen op Oosterlittens, Berlikum, Anjum, Tzummarum en Beetgum. In deze vijf partijen krijgt St.-Annaparochie slechts vier eersten tegen. De finale is bereikt en daarin is Bolsward met Hendrik Bouwhuis, Willem Siebe Hilverda en Peter van Zuiden de tegenstander. En opnieuw gaat het mis in de eindstrijd, want Bolsward trek op de stand 3-5 en 4-6 aan het langste eind. Wel vier opeenvolgende succesvolle jaren, maar niet het beoogde doel, de gouden klokjes. Daarna speelt St.-Annaparochie tot 2020 geen rol van betekenis meer, al bereiken Jordy Miedema, Rein Hiemstra en Jesper de Groot in 2011 nog de derde omloop. In 2018 en 2019 staat er geen partuur voor St.-Annaparochie meer op de lijst van de Freulepartij. Wel neemt Jesse Kroondijk individueel mee in deze jaren. In 2018 voor Berlikum en in 2019 voor St.-Jacobiparochie, waarbij hij nog een vierde prijs in de wacht sleept.

Totaaloverzicht:

De Freulepartij werd tot en met 2019  114 x gespeeld.

St.-Annaparochie was niet van de partij in 1903, 1904, 1905,1906, 1907, 1908, 1909, 1912, 1915, 1940, 1996, 2018 en 2019 (13 x)

(In 1914,1942 en 1943 wordt geen Freulepartij gehouden wegens oorlogsomstandigheden).

Dus deed wel mee aan 101 wedstrijden, waarvan in 1916 en 1917 met twee parturen.

Prijzen:

1ste prijs: 1918 en 1928                                               (2x)

2e prijs: 1910,1948, 1964, 1972, 1973, 1984 en 2010    (7x)

3/4e prijs: 1979, 1980, 2008 en 2009                           (4x)

Aantal punten: 24.     

4e prijs : 1945, 1966, 1970 en 1971 (punten tellen niet mee voor het puntenklassement) (4x)

5e prijs: 1932, 1947 en 2007                                        (3x)

6e prijs: 1965, 1990 en 1991.                                       (3x)

 

Willem Hiemstra.