KNKB 125 jaar, Jubileum

In 2022 bestaat de KNKB 125 jaar. In het kader hiervan is besloten om op 18 juni 2022 een dag ‘Hiel Fryslân Keatst’ te houden. De invulling van deze dag (jubileum cup) komt er als volgt uit te zien: Lees meer

Historie NK/Bondswedstrijden meisjes(III)

Op 18 augustus 1984 heeft Dronrijp de primeur met het organiseren van de Bondswedstrijd voor Meisjes. Op de deelnemerslijst prijken 22 parturen waaronder een partuur uit St.-Annaparochie. Willem Hiemstra heeft deel I over deze bondswedstrijden, tegenwoordig Nederlands Kampioenschap, geschreven. Lees meer