Heb jij talent, ambitie en plannen?


K.F. St.-Anne / Drie Spul Is Út is een bloeiende vereniging met een perfecte accommodatie en faciliteiten.

Voor kaatstraining, ledenwedstrijden en prachtige KNKB wedstrijden hebben we diverse commissies. De afgelopen jaren hebben we deze commissies weer op ‘peil’ gebracht.

Door het feit dat twee bestuursleden in het komemde voorjaar stoppen zijn we op zoek naar talenten met ambities en plannen voor bestuursfuncties.

Ben jij degene die je aangesproken voelt dan zoeken we jou. Stuur een mailtje naar secretaris@kfstannedriespulisut.nl en we nemen contact met je op om onze en jou plannen met elkaar te bespreken.

Sophie Kroondijk winnaar Willem Hiemstra klassement!


Met vijf eerste prijzen, acht tweede prijzen en één derde prijs heeft Sophie Kroondijk 33 KNKB punten verzameld in het afgelopen kaatsseizoen. Een ‘Top’ prestatie en een fantastisch seizoen.

Sophie wordt hiermee winnaar van het Willem Hiemstra klassement. Noëlle Hiddinga volgt met 24 punten op de tweede plaatst. We noteerden 21 KNKB kaatsers het afgelopen seizoen met in totaal 231 punten.

 

PC debuut voor Annet de Haan

Morgen wordt in Weidum de 43ste Frouljus PC gekaatst met negen debutanten. Eén daarvan is onze eigen Annet de Haan.

We wensen haar met haar maten Amaris de Groot en Hendrieke van der Schoot heel veel succes toe. Geniet er van Annet. 

Iwan Hiddinga wint krans in Berlikum

Zondag 4 augustus won Iwan Hiddinga de krans bij de schooljongens in Berlikum.

Jelvin Kaper wist daar de 1e prijs in de herkansing te winnen. Sophie Kroondijk won de 2e prijs bij de Pup.Meisjes in Bolsward. Gefeliciteerd allemaal.

Welpen meisjes en jongens

Zondag 21 juli was de categorie Welpen te gast bij ons op Sportpark De Waaie in St.-Anne. Omdat er momenteel niet zoveel meisjes welpen zijn, kaatsten zij in één klasse. Voor alle meisjes die in deze leeftijdscategorie zitten zou ik zeggen, geef je ook een keer op. Ik heb vandaag gezien dat het heel leuk, sportief en gezellig is om met en tegen deze meiden te kaatsen. 

Bij de jongens kon er wel in twee klassen gekaatst worden. In de A klasse waren vier tweetallen en die kaatsten een poule. Na drie keer kaatsen hadden Joachim Schaaf uit Bitgummole en Allart van der Meer uit Dronryp 21 punten en dus de krans. Nummer twee waren Melle Talsma uit Achlum en Pieter Hoogland uit Blije. 

In de B klasse stonden negen tweetallen op de lijst. Zij kaatsen een volledige lijst met herkansing. In de herkansing was er één prijs te winnen en die ging naar Rinse Folkert Dijkstra uit Zweins en Pieter Douma uit Menaam. Bij de winnaars was de derde prijs voor Frank Kroon uit Dronryp en Jurre Duizenstra uit Raerd. De verliezend finalist waren Jelmer Pieter Allema uit Niawier en Pieter Veldema uit Blije. En de eerste prijswinnaars van vandaag waren Ale Reitsma uit Baerd en Roan Luimstra uit Bitgum. 

Zoals eerder genoemd kaatsten de meisjes in één klasse. Echter wel met een herkansing.En de winnaars van die herkansing waren Lieke Triemstra uit St.-Jabik en Froukje Westgeest uit Witmarsum.   In de winnaarsronde waren twee prijzen te winnen. De eerste prijs was voor Anna Lotte van Beem uit Dronryp en (haar klasgenootje)  Silke Hofstra uit Dronryp. De tweede prijs is gewonnen door Lotte-Ytsje Hoekstra uit Stiens en Idwer Vis ook uit Stiens.