Resultaten 2023

Het kaatsseizoen ligt alweer een week of zeven achter ons en we maken de balans op. Ieder jaar maakt Willem Hiemstra een overzicht van de resultaten op Nederlandse Kampioenschappen en andere belangrijke wedstrijden in 2023.

Klik hier voor het overzicht.

Jorrit Kroondijk winnaar Willem Hiemstra klassement 2023

Jorrit Kroondijk is met 24 KNKB punten winnaar geworden van het Willem Hiemstra klassement 2023. Jorrit kaatste zes 1e prijzen, vier tweede prijzen en twee derde prijzen bij elkaar. Jelvin Kaper werd tweede in het jaarlijkse klassement met negentien punten. Noëlle Hiddinga legde beslag op de derde plaats met achtien punten.

Hier onder het totaal overzicht van het Willem Hiemstra klassement 2023 met dank aan de naamgever van het klassement:

 

 

 

 

 

(Bovenstaande punten zijn inclusief afdelingswedstrijden, opstappers bij afdelingswedstrijden, uitnodigingswedstrijd, vrije formatiewedstrijden)

In Memoriam Anne Tienstra (1942-2023)

Na een afnemende gezondheid is donderdag 14 september Anne (Oane) Tienstra overleden.

Een markante man is er niet meer. Een man die hield van sport. Een man die hield van kaatsen. Een man dien hield van handballen. Een man die samen met zijn Tineke een twee eenheid was. Een man die hield van zijn kinderen en die graag zag sporten.

Toen de kinderen nog klein waren natuurlijk actief in De Waaie. De kaats successen mee maken van Jokelyn, Pieter, Klaske. Winst op jeugd NK’s, winst van Jokelyn en Pieter op de PC. Wat was hij trots op de kinderen. We zagen hem tijdens St.-Annemet nog in De Waaie. En wat kon hij genieten van het kaatsen. Maar zeker ook van het handballen.

Anne  actief als aanjager voor het ‘sunnegoffen’ kaatsen in de wintermaanden. De ‘oudere kaatsers moesten in beweging blijven in de wintermaanden en dus zat Anne Tienstra als vertegenwoordiger van KF St.-Anne / Drie Spul Is Út in de gebruikersoverleg van De Bildtse Slag.

Voor de KNKB was Anne Tienstra jarenlang actief in de scheidsrechterscommissie. Hij heeft voorzitter Murk de Jong nog opgeleid als scheidsrechter in de FBA (Federatie Buiten Afdelingen). De cursus was toen in Rotterdam waar Tienstra met enthousiastme

De zwarte bladzijde in zijn leven was natuurlijk het overlijden van dochter Jokelyn op 8 december 2015. In het dagelijks leven was Anne Tienstra ‘de baas van de Weuningstichting’.

Wij wensen Tineke, Klaske, Minu, Pieter en de klein kinderen heel veel sterkte toe.

Dat Anne Tienstra in vrede mag rusten.

 

Laatste jeugdledenpartij

Afgelopen zondag organiseerde de jeugdledenpartijcommissie een ledenpartij met 25 deelnemers.
De oudere jeugd kaatste met de zachte bal en de kabouters met een echte kaatsbal.
We begonnen in de regen maar het eindigde met droog weer.
Er werd sportief en fanatiek gestreden om de prijzen.

Uitslagen Kabouters
1. Jarno en Jarco
2. Tjidde en Damian

Uitslagen pupillen meisjes
1. Zainab
2. Amarens
2. Zoey
Amarens en Zoey hadden precies evenveel eersten voor als tegen vandaar 2 2e prijzen

Uitslagen welpen/pup jongens
1. Corné en Aisha
2. Alrik en Remco

Wie kaatst kan St.-Anne verwachten (336)

Onze jeugdkaatsers wisten weer een aantal prijzen te winnen dit weekend. Jelvin Kaper won vrijdag in Leeeuwarden bij de finale van de junioren competitie een mooie 2e prijs.

Aisha Mahmoud won de 3e prijs in Ijlst bij pupillen meisjes. Melle Binnema won de 2e prijs in de herkansing in Wergea bij de pupillen Jongens. Stijn en Robin de Jong wonnen beide een prijs in Marssum bij de regiowedstrijd. Stijn de 3e bij de schooljongens en Robin de 1e in de herkansing bij welpen. Allemaal gefeliciteerd

Jelvin Kaper 2e finale junioren competitie

door Jan de Groot

Junioren

De beste 12 kaatsers kaatsten in 4 partuur een wedstrijd. Jelvin was geloot bij Hendrik Postma en Jildert Wijbenga en ze wisten de 1e partij te winnen. In de finale kwamen ze net tekort en was een mooie 2e prijs hun beloning.

Noëlle Hiddinga deed mee bij de dames junioren maar wist zich niet in de prijzen te kaatsen.

Pupillen Meisjes

Aisha Mahmoud was in IJlst bij de pup. meisjes en er stonden zeventie paruur op de lijst. Samen met Frouje Blanke uit Bolsward won ze een mooie 3e prijs.

Pupillen Jongens

Melle Binnema was in Wergea en samen met Luuk Seerden uit Leeuwarden wist hij de 2e prijs in de herkansing te winnen.

Regio wedstrijd Marssum

Stijn en Robin de Jong deden mee aan de regio wedstrijd in Marssum en Stijn won bij de schooljongens de 3e prijs en Robin de 1e prijs in de herkansing bij de welpen

Annet de Haan opnieuw 2e op Frouljus PC

Het partuur van Annet beleefde de beste kaatsdag van het kaatsseizoen 2023. En dat uitgerekend op de Frouljus PC. Het leverde Annet met Louise Krol en Sjanet Wijnia de tweede prijs op.

De finale was stuivertje wisselen als het om de eersten ging. Annet begon in de finale als tweede opslager. Misschien bracht de tactische omzetting (Sjanet Wijnia als voorbest opslager) wel juist een niet effect voor Annet, Louise en Sjanet. Tot de finale had Annet immers goed opgeslagen en in de finale stond ze gaande weg de eersten verstreken meer buitenspel. Sjanet Wijnia voelde de vermoeidheid vanaf de drie eersten gelijk in haar lichaam stromen.

Op 3-4 6-6 was de kwaadslag vanaf de boven van Louise Krol die het einde inluidde. Met vier bovenslagen werd de nederlaag geaccepteerd.

Na de tweede tweede prijs voor Annet zal deze dubbel voelen. Immers de finale eindigen als balkeerder in de wetenschap dat ze volgend jaar niet meer met Louise en Sjanet kaatst is de PC winst iets verder weg. Anderzijds kan Annet zeker trots zijn. In de eerste twee omlopen kaatste ze goed, degelijk en geconcentreerd. Volgend jaar kaatst ze met Jeska Terpstra en Iris Oosterbaan.

Foto: Henk Bootsma

Wie kaatst kan St.-Anne verwachten (335)

Het is wel echt bijzonder wat Noëlle Hiddinga dit jaar regelmatig presteert. Ze is nog schoolmeisje, maar doet het hele jaar mee met de meisjes, de junioren en de dames en dan nog ook nog eens succesvol.

Zo won ze de afgelopen weken een 2e prijs in Harlingen bij de Dames, een 1e prijs bij de meisjes in Holwert en wist zich ook nog te plaatsen voor de finale van de junioren competitie die de KNKB met het ‘PC selskip’ organiseert, echt TOP Noëlle.

Jelvin Kaper doet daar niet veel voor onder want hij wist zich ook te plaatsen voor de finale van de junioren competitie en hij wint ook bijna wekelijks een prijs bij de jongens. Dit weekend was hij 2e in Dronrijp. Rimar Kaper won een mooie 2e prijs bij de pupillen in Anjum en Rens Postma een mooie 2e prijs bij de regio wedstrijd in Zurich

Noëlle Hiddinga succes in drie categorieën

door Jan de Groot

Meisjes/Junioren/Dames

Noëlle won zaterdag de krans in Holwert samen met Jeldou Koopmans en Brecht Renema. Vorige week in Harlingen een mooie 2e prijs in Harlingen met Anouk Smink en Iris Oosterbaan.  Bovendien wist Noëlle zich te plaatsen bij de beste twaalf en mag vrijdag meedoen in Leeuwarden. Voor de winnaar staan mooi prijzen te wachten onder andere een lease auto van drie maanden, toch leuk als je nog schoolmeisje bent.

Jongens/Junioren

Jelvin Kaper won zondag de 2e prijs in Dronrijp bij de jongens in een gemixte partij van A en B en Jelvin wist zich ook te plaatsen bij de beste twaalf voor de junioren competitie en mag vrijdag ook naar Leeuwarden naar de finale.

 

Pupillen Jongens

Rimar Kaper sprokkelt zijn prijsjes ook bij elkaar bij de pupillen jongens en in Anjum wist hij weer een mooie 2e prijs te winnen goed gedaan Rimar.

Welpen

Rens Postma was in Zurich voor een regio wedstrijd en wist een mooie 2e prijs te winnen, gefeliciteerd Rens