St.-Annaparochie en de Bondswedstijd/NK voor dames (II)

Na de heren NK, heren en dames PC, Freule is Willem Hiemstra begonnen met de geschiedenis van onze kaatsers op de bondspartij voor dames senioren (tegenwoordig het NK-senioren).

Vandaag plaatsen we deel II van de dames bond. Volg ons site de komende tijd voor meer verhalen over de Bond.

Noëlle Hidding winnaar Willem Hiemstra klassement 2020!

Noëlle Hidding is met 14 punten winnaar geworden van het Willem Hiemstra klassement 2020. Ze volgt Sophie Kroondijk op die in 2019 winnaar werd.

Noëlle had concurrentie van Johan Hiemstra (klassementswinnaar 50+) en broer Iwan. De top van het klassement ziet er als volgt uit;

Noelle Hiddinga: 14 punten

Johan Hiemstra: 12 punten.

Iwan Hiddinga: 11 punten

Aisha Mahmoud: 11 punten.

 

Klik hier voor het totaal overzicht.

Annet de Haan smaakmaker op 44ste Frouljus PC

Het scheelde heel weinig of Annet de Haan was met haar partuur doorgedrongen tot in de finale van de 44ste Frouljus PC. Met Lotte Delgrosso en Annelien Broersma maakte ze het met heel goed kaatsen het zwaar favoriete partuur van Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra heel moeilijk. Pas op vijf eersten gelijk viel het doek voor Annet en haar maten. Een dik verdiend applaus van de 600 toeschouwers klonk na de laatste slag. Het trio Sijbrandij won uiteindelijk de prijs en Marrit Zeinstra werd tot koningin gekozen.

Resultaten 2020!

Het was een bizar seizoen met veel afgelaste partijen. Ieder jaar maakt Willem Hiemstra een overzicht van de resultaten,

 

Resultaten op Nederlandse Kampioenschappen en andere belangrijke wedstrijden in 2020.

Vanwege de corona werden niet gespeeld:

Nederlands Kampioenschap Junioren.

Nederlands Kampioenschap Senioren.

Nederlands Kampioenschap Jongens.

Nederlands Kampioenschap Meisjes.

Nederlands Kampioenschap Dames.

Nederlands Kampioenschap Schooljongens.

Nederlands Kampioenschap Schoolmeisjes.

Nederlands Kampioenschap Pupillenmeisjes.

Nederland Kampioenschap Pupillenjongens.

Nederlands Kampioenschap Heren 50+.

PC Heren.

Ald Meijerspartij voor Meisjes afdeling.

Jong Feinte-partij.

Wel werden gespeeld:

8 augustus: Mantgum Jong Famme Partij (dames/junioren afdeling) : 17 parturen.

Geen deelname St.-Annaparochie.

19 september: Wommels: Freulepartij voor Jongens afdeling: 39 parturen.

            Deelnemers voor St.-Annaparochie: Jesse Kroondijk, Jelvin Kaper, Iwan Hiddinga.

Uitslagen: 1ste omloop: Reahus/Tirns: winst 5-3 en 6-6;

2e omloop: Witmarsum: verlies 0-5 en 4-6.

27 september: Weidum: Dames PC: hoofdklasse vrije formatie: 12 parturen.

Deelneemster voor St.-Annaparochie: Annet de Haan (samen met Lotte Delgrosso, Minnertsga, en Annelien Broersma,  Leeuwarden).

Uitslagen: 1ste omloop: winst 5-2 en 6-2

2e omloop: winst  5-2 en 6-6

3e omloop: verlies 5-5 en 4-6.                             3e prijs.

Loting heren hoofdklasse wedstrijd!

Vanavond heeft onder het toeziend oog van Johan Hiemstra, de klassementsleider van de KNKB 50+, de loting plaats gevonden van de heren hoofdklasse wedstrijd van komende zaterdag.

De wedstrijd begint zaterdag om 11.00 uur en is toegankelijk voor 250 geregistreerde toeschouwers. Scheidsrechter is Jan Winkel van St.-Annaparochie

De lijst ziet er als volgt uit:

1 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Taeke Triemstra ST.-JABIK
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
2 Auke Booomsma MORRA
Allard Hoekstra FRANEKER
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
3 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Renze Hiemstra DEINUM
Hans Wassenaar LEEUWARDEN
4 Haye Jan Nicolay. BRITSUM
Jelte Visser SEXBIERUM
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
5 Remmelt Bouma. WEIDUM
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Willem Heeringa TZUMMARUM
6 Bauke Triemstra. ST-JABIK
Pieter-Jan Plat LEEUWARDEN
Patrick Scheepstra FRANEKER
7 Marten Bergsma. MINNERTSGA
Dylan Drent HARLINGEN
Hendrik Kootstra MINNERTSGA
8 Jelte-Pieter Dijkstra WOMMELS
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA