Loting heren hoofdklasse wedstrijd!

Vanavond heeft onder het toeziend oog van Johan Hiemstra, de klassementsleider van de KNKB 50+, de loting plaats gevonden van de heren hoofdklasse wedstrijd van komende zaterdag.

De wedstrijd begint zaterdag om 11.00 uur en is toegankelijk voor 250 geregistreerde toeschouwers. Scheidsrechter is Jan Winkel van St.-Annaparochie

De lijst ziet er als volgt uit:

1 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Taeke Triemstra ST.-JABIK
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
2 Auke Booomsma MORRA
Allard Hoekstra FRANEKER
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
3 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Renze Hiemstra DEINUM
Hans Wassenaar LEEUWARDEN
4 Haye Jan Nicolay. BRITSUM
Jelte Visser SEXBIERUM
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
5 Remmelt Bouma. WEIDUM
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Willem Heeringa TZUMMARUM
6 Bauke Triemstra. ST-JABIK
Pieter-Jan Plat LEEUWARDEN
Patrick Scheepstra FRANEKER
7 Marten Bergsma. MINNERTSGA
Dylan Drent HARLINGEN
Hendrik Kootstra MINNERTSGA
8 Jelte-Pieter Dijkstra WOMMELS
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA

 

Hoofdklasse ‘pilot’ met speciaal karakter

Op zaterdag 12 september 2020 wordt er een heren hoofdklasse wedstrijd in St. Annaparochie georganiseerd. Deze wedstrijd zal plaatsvinden onder bijzondere regelgeving (pilot).

In afwijking van het normale aantal parturen wordt er een vrije formatie wedstrijd gekaatst met acht deelnemende parturen in plaats van de gebruikelijke tien parturen. Het staand nummer komt hiermee te vervallen. Door deze maatregel wordt de ranking verder geoptimaliseerd, er zijn immers geen punten te verdienen met een staand nummer.  De afgelopen twee jaar is er in samenhang met de wedstrijdagenda al veel in de ranking verbeterd.

 

De gedachte van het kaatsexperiment is ook om de niveauverschillen te minimaliseren en dat iedere kaatser minimaal twee keer per wedstrijddag kan kaatsen. Mogelijk zijn de deelnemende parturen iets meer in balans en worden we getrakteerd op hoogstaand kaatsspel en spannende kaatspartijen wat de attractiviteit van het kaatsspel ten goede komt. Er wordt gespeeld volgens onderstaand wedstrijdschema:

De winnaars van de 1ste omloop kaatsen verder voor een finale plek. De verliezers van de 1ste omloop kaatsen verder in de herkansingsronde voor de 3de prijs.

 

‘Of dit in toekomst gerealiseerd kan worden, zal de tijd ons leren’ en ‘We gaan de haalbaarheid in ieder geval onderzoeken met behulp van deze pilot’ aldus KNKB bestuurslid technische zaken Dirk Kuperus.

 

Geen WK Steltsykaatsen in De Waaie

De activiteitencommissie heeft na de persconferentie van premier Rutte besloten dat ze alle activiteiten, Piere Waaie voor de jeugd, en het Steltsykaatsen opschorten.

Geen Steltsykaatsen op zomeravond van 28 augustus en dat is jammer. Echter het bestuur van K.F. St.-Anne / Drie Spul Is Út  respecteert dit besluit en organiseert op 12 september nog wel een speciale heren hoofdklasse v.f. wedstrijd.

Iwan en Jelvin winnen in eigen dorp!

Hoe mooi kan het zijn. Onze eigen toppers Iwan Hiddinga en Jelvin Kaper wonnen zondag de schooljongens wedstrijd in De Waaie. Het was een prachtige zondag door dit feit voor onze vereniging. Iwan en Jelvin kaatsten in de A-klasse en waren bij elkaar geloot en wonnen alle drie de partijen. Met maar liefst 32 partuur was de schooljongens wedstrijd een geweldige kaatswedstrijd. De ‘perklizzers’ hadden drie velden met vijf perken uitgelegd en dit hielp met de voortgang van de wedstrijd.

De overige deelnemers uit St.-Annaparochie kaatsten zich niet in de prijzen.

 

 

 

 

Klik hier onder voor een filmreportage.

https://www.facebook.com/watch/?v=391917608440667

 

Kaatsen op vakantie: Ja natuurlijk


Onze jeugdtrainers maken onze jeugdspelers enthousiast van het kaatsen dat de kaatsballen mee gaan op vakantie. Hilda Krol stuurde ons deze foto met de opmerking: “De gekregen kaatsbal van jullie is een succes”.

Graag gedaan Hilda. Heb jij kaatsfoto’s, stuur ze naar info@kfstannedriespulisut.nl of 0643365256 via WhatsApp.