Aanvangstijd dames hoofdklasse

In verband met de te verwachten tropische temperatuur begint dames hoofdklasse wedstrijd van komende zondag in St.-Annaparochie niet om 11:00 uur maar 9:00.

De eerste omloop wordt gekaatst op twee velden met elk twee perken. De eerste omloop wordt dus in één keer gekaatst. Alle acht parturen starten dus om 9:00. De tweede omloop / halve finale wordt vervolgens op het hoofdveld gekaatst.

Verwacht wedstrijdschema:
Starten om 09.00 uur, 2 velden met 2 perken,
rond 10.15 uur start 2e omloop,
rond 11.30 uur finales.
13.00 prijsuitreiking.

Op deze manier zijn we voor de extreme hitte klaar, en doen we recht aan de plaatsing voor de dames PC.

Wie kaatst kan St.-Anna verwachten (315)

Sophie en Eelco winnen een krans

Ook in de vakantieperiode gaan onze jeugdkaatsers door met het winnen van kransen en prijzen. Sophie Kroondijk won in Bolsward bij de schoolmeisjes in de A-klas de krans. Eelco Meijer won in Exmorra bij de schooljongens in de A-klas de krans en Fenna Hoekstra won de 2e prijs bij de schoolmeisjes B. Gefeliciteerd allemaal.

door Jan de Groot

Schooljongens

Eelco Meijer was in Exmorra geloot bij Sjoerd van der Schaar uit Oude Bildtzijl en was goed in vorm. Op en uit maakte hij veel punten en dat resulteerde in 3 mooie overwinningen. Met 5-4, 5-2 en 5-0 wonnen ze alles en dus ook de 1e prijs, knap gedaan Eelco.

Schoolmeisjes

Sophie was in Bolsward en in de A-klas waren 4 parturen. Sophie was geloot bij Briit Joustra uit Lollum en in deze combinatie wisten ze de meeste punten te halen in de poule. Gefeliciteerd Sophie.

Fenna Hoekstra kaatste in de B-klas en samen met Maud van der Veen haalde ze de finale in de B-klas en dat was ook een prima prestatie.

 

 

 

Johan Hiemstra wint in eigen dorp

In de A-klasse bij de heren 50+ in St.-Annaparochie is het trio PietZondervan (Jorwert), Piet Machiela (St.-Jacobiparochie) en onze eigen Johan Hiemstra als eerste geëindigd tegen Bertus Bootsma (Wommels), Dirk Machiela (St.-Jacobiparochie) en Ludwig Seerden (Franeker).

De derde prijs ging naar Maikel Versnel (Sint Annaparochie), EvertTolsma (Dronryp) en Bennie Hof (Franeker).Er was ook nog een vierde prijs en deze was voor Tjipko Velinga(Franeker), Hilbrand Smid (Witmarsum) en Jarig Katsma (St.-Jacobiparochie).foto vlnr Piet Zondervan, Johan Hiemstra en Piet Machiela(foto: Lijkle Spijksma)

 

 

 

 

 

Trio Haye Hempenius eerste bij heren 50+ B-klasse Op 5-2 6-2 werd het partuur Haye Hempenius, Johan Bonsma (beide uit Dronryp) en Sjoerd NautaHeerenveen eerste tegen Annéus Oostenburg (Stiens), Harmen Westra (Kimwerd) em Ben Snijder (Dronryp) bij de heren 50+ door elkaar loten B-klasse.In de halve finale streden de latere winnaars partuur Haye Hempenius c.s. en Germ de Graaf (Noardburgum), onze eigen voorzitter Murk de Jong en Simon de Groot (Midgum). De kleine premie was voor partuur Germ de Graaf c.s.Er waren twee prijzen in de herkansing. De eerste was voor  Lieuwe Althof (Stiens), Hylke Algra (Lollum)en Jan Reitsma (Mantgum). Henk Porte (Leeuwarden), Ale Mosselman (Goutum) en Gerke Draaistra(Stiens) werden tweede.foto vlnr Haye Hempenius, Johan Bonsma en Sjoerd Nauta.(foto: Lijkle Spijksma)

Wie kaatst kan St.-Anna verwachten(314)

Sophie en Eelco winnen een krans

Ook in de vakantieperiode gaan onze jeugdkaatsers door met het winnen van kransen en prijzen. Sophie Kroondijk won in Bolsward bij de schoolmeisjes in de A-klas de krans. Eelco Meijer won in Exmorra bij de schooljongens in de A-klas de krans en Fenna Hoekstra won de 2e prijs bij de schoolmeisjes B. Gefeliciteerd allemaal.

Door Jan de Groot

 

 

 

 

 

 

KNKB heren 1e klas

Met een mooi gevulde lijst van 22 partuur werd zaterdag gekaatst om de ‘Van Harenspartij 2022’. Voor de 1e klas breken spannende tijden aan met wel of geen plaatsing voor PC of Keats-Off. Een prachtig deelnemersveld met St.-Annabuurster Jesse Kroondijk op de wedstrijdlijst.

Na 21 partijen gingen Jelte Pieter Dijkstra, Bauke Dijkstra en Evert-Pieter Tolsma met de kransen richting Greidhoeke. In de finale werd het partuur van Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma verslagen.

Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elzinga legden beslag op de de derde prijs.