Jaarvergadering

Afgelopen dinsdag was het weer tijd voor de jaarvergadering van k.f. St.-Anne/Drie Spul Is Út. Rond de klok van 20.00 uur opende voorzitter Teun de Jong de vergadering. Er waren deze keer 22 leden aanwezig.

Naast de gebruikelijke agendapunten heeft Richard Miedema het één en ander vertelt over de plannen van de vernieuwingscommissie. Deze commissie bestaat uit Richard Miedema, Kristiaan Kaper, Abe Kooistra en Murk de Jong en is ontstaan n.a.v. de jaarvergadering van 2018. Uitgangspunt was de negatieve spiraal waar de k.f. zich in hun beleving in bevond. Te weinig bestuursleden, regelmatig wedstrijden die afgelast worden, minder vrijwilligers etc.

Samen met het bestuur zijn er in de afgelopen maanden al mooie stappen gezet. De wedstrijdagenda voor 2019 is aangepakt. De KNKB wedstrijden zijn geclusterd in drie weekenden. Daarnaast is gekeken naar welke ledenpartijen goed lopen en welke niet. De partijen welke in de afgelopen jaren zijn afgelast, zijn voor 2019 geschrapt.

Het kantinerooster is aangepakt. Op de dagen dat er een KNKB partij georganiseerd wordt zal er naast de kantinevrijwilligers, één persoon verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie rondom de catering. Hier zijn een aantal mensen voor benaderd en hebben aangegeven dit te willen doen.

De laatste stap in dit eerste plan is het up to date brengen van het keurmeesterkorps.

De vernieuwingscommissie wil toe naar ‘event-commissies’ die in de toekomst per wedstrijd ingesteld worden. Op die manier wordt de druk bij het bestuur verlicht en kunnen we van de wedstrijden die op de agenda staan meer ‘Events’ maken.

André Iedema was aftredend en herkiesbaar. De vergadering is akkoord gegaan met de herbenoeming van André. Alfred Miedema en Roelof de Jong hebben na jaren afscheid genomen van de jeugdcommissie. Hier is op gepaste wijze bij stil gestaan door de voorzitter. Sikke Meijer hebben wij als nieuw lid van de jeugdcommissie kunnen verwelkomen. De familie Meijer is afgelopen jaar in St.-Anne komen wonen en zijn vrijwel direct actief betrokken geraakt bij de kaatsvereniging.

Als laatste punt op de agenda stonden de voorstellen zoals die door andere verenigingen en/of de KNKB zijn ingebracht op de AV van de KNKB. Vanuit de vergadering komt vooral naar voren dat men wil dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om te kunnen kaatsen.

Geplaatst in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.