Besluiten Algemene Vergadering KNKB

Foto: Henk Bootsma fotografie.

Wat een intensieve algemene jaarvergadering van de KNKB hebben we mee gemaakt. De voorstellen gaven discussie. De inbreng van K.F. St.-Anne was er ook en voor het besluit over de deelname van meerdere parturen was dit belangrijk. Voor de stemming over dit punt vroeg onze voorzitter Teun de Jong terecht of dit voor alle categorieën gold. Volgens KNKB voorzitter Wigle Sinnema was het voorstel voor de jeugdcategorieën. Echter in de vergadering werd Sinnema gecorrigeerd door bondsdirecteur Marco Hoekstra.

Hierbij in het overzicht de belangrijke besluiten van gisteravond:

  1. Het bondsblad Keats! blijft vier keer verschijnen,
  2. het aantal prijzen voor wedstrijden is uit het reglement gehaald en geldt vanaf dit seizoen als richtlijn,
  3. vanaf 2020 geldt voor kaatsers in de ranking dat er punten voor aanwezigheid op de door elkaar loten te verdienen zijn,
  4. de wedstrijdagenda van federatie en Knkb wordt van 2020 geïntegreerd,
  5. de ranking blijft als selectie voor de hoofd- 1e- en 2e klasse wedstrijden,
  6. de verdeling van hoofdklasse wedstrijden in vrije formatie en door elkaar loten wedstrijden wordt vanaf 2020: 20 v.f. en 10 d.e.l. wedstrijden. De klassiekers behouden hun eigen soort wedstrijd,

De samenvatting van KNKB voorzitter Wigle Sinnema

Geplaatst in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.