Start seizoen uitgesteld tot 20 juni!

Afgelopen vrijdag hebben wij bericht ontvangen van de KNKB over de start van het kaatsseizoen. Deze is uitgesteld tot en met 20 juni 2020.

Hierbij heeft de KNKB het advies gegeven aan alle verenigingen om alle activiteiten in ieder geval tot 1 juni op te schorten. Wij als Kaatsvereniging St.-Anne /Drie Spul Is Út  volgen hierin het advies van de KNKB.

Dit betekent dat er geen hoofdklasse heren wedstrijd is. Dit jaar dus geen St.-Annemet en dat is een grote aderlating van alle verenigingen in De Waaie met grote financiële consequenties.

Wij willen onze leden ook vragen geen gebruik te maken van onze faciliteiten om verspreiding van het virus te voorkomen.

Wij willen iedereen veel sterkte

toewensen in deze periode.

Tot slot: Denk aan elkaar en houd je aan de richtlijnen!

Seizoensstart uitgesteld

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten.

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn erop gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Dit is een belangrijke doelstelling die NOC*NSF de KNKB en KF St.-Anne /Drie Spul Is Út  van harte ondersteunt.

Op 12 maart jl. heeft de Nederlandse regering additionele maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. In navolging van deze maatregelen en adviezen heeft NOC*NSF voor heel Nederland met klem geadviseerd alle sportevenementen waaronder competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten. In ieder geval t/m 6 april (dit was t/m 31 maart).

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten.

De KNKB en dus ook KF St.-Anne / Drie Spul Is Út neemt dit advies over en annuleert al haar wedstrijden, bijeenkomsten en activiteiten tot 1 mei 2020.

Seizoenstart
De kans is groot dat de aanvang van het kaatsseizoen nog verder wordt uitgesteld. Als relatief kleine bond wil de KNKB niet te ver op de zaken vooruitlopen maar voor de start van dit seizoen inspelen op de overheidsmaatregelen, andere relevante ontwikkelingen en bovenal de zorg voor mensen in acht nemen. Voorafgaand aan de start van het kaatsseizoen willen wij wel de afgelaste Algemene Vergadering houden.

KF St.-Anne / Drie Spul Is Út zal met de KNKB de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten houden en jullie periodiek informeren over hoe  hier mee om te gaan.

ALV afgelast

In navolging van de KNKB heeft het bestuur van K.F. St.-Anne / Drie Spul is út besloten dat de algemene ledenvergadering van komende maandag niet doorgaat.

Reden zal duidelijk zijn: de situatie omtrent het Corona virus. Vooralsnog is de algemene ledenvergadering gepland op dinsdag 6 april. Mits er toestemming vanuit het RIVM/regering is.