Voorzitter Teun de Jong kondigt afscheid aan!

Voorzitter Teun de Jong kondigde gisteravond aan dat hij in maart 2021 afscheid neemt als voorzitter van K.F. St.-Anne / Drie Spul Is Út. Teun de Jong is vanaf maart 2003 voorzitter en ‘verstouwde’ veel werk. Onder zijn leiding werd de samenwerking met Stichting De Waaie en voetbalvereniging St.-Anna ‘genormaliseerd’ en ‘geoptimaliseerd’. Het succesvolle kermisweekend is daar al jaren een voorbeeld van. Teun de Jong liet de Bildtse stem tijdens KNKB vergaderingen regelmatig horen. Met winst op diverse bondspartijen was er ook sportief succes.

Murk de Jong is kandidaat voorzitter om in maart 2021 gekozen te worden. Teun de Jong blijft in 2021 enkele taken uitvoeren vanwege het feit dat Murk de Jong nog verplichtingen heeft als scheidsrechter van de KNKB.

Speciale jaarvergadering

Het voelde gisteravond vreemd en vertrouwd op de jaarvergadering van K.F. St.-Anne / Drie Spul is út. Door de Corona-crisis was het niet mogelijk om de jaarvergadering in de vertrouwde maand maart te organiseren.

Voorzitter Teun de Jong verwelkomde een kleine dertig leden waaronder de bestuursleden. De gebruikelijke agenda punten werden vlot behandeld. Penningmeester Alex Krol had een positief saldo voor het rekeningjaar 2019 in petto en gaf ook een financieel inkijkje in 2020. De crisis geeft ook financieel haar sporen. Richard Miedema presenteerde het plan voor de nieuwe verenigingstructuur. Het bestuur gaat bestaan uit drie functies, voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast worden commissies vertegenwoordigt op bestuursvergaderingen. De vergadering gaat akkoord voor verdere uitwerking van het structuurplan.

Elza Dijkstra en André Iedema namen afscheid als bestuurslid. Elza Dijkstra werd door de vergadering als lid van verdienste benoemd. Beiden kregen een welverdiend bos bloemen en een tegoedbon. Omdat statutair er minimaal drie bestuursleden moeten zijn is Richard Miedema tijdelijk benoemd als secretaris tot uiterlijk maart 2021. Het bestuur is in gesprek met kandidaat bestuursleden. Bij aanvaarding van functie van deze kandidaten treedt Richard Miedema terug. Teun de Jong kondigde aan dat zijn herverkiezing uiterlijk tot maart 2021 is. Murk de Jong is kandidaat voorzitter. In 2021 is de huidige voorzitter geen bestuurslid meer maar werkt de nieuwe in en behoudt in 2021 enkele taken.

Krisitaan Kaper wil de vergadering peilen over reglementswijziging aangaande ‘slaan op de bal’ bij buitenslagen. Kristiaan wil deze regel simpel: buiten of voor is buiten of voor. Al sla je op de bal. De vergadering is voor met inachtneming dat een aantal leden deze regel alleen voor jeugdcategorieën wil zien. Alfred Miedema zou graag zien dat de regel: ‘opslag starten binnen het veld’ wordt aangepast. Ook hier is een meerderheid voor. Kristiaan Kaper en Alfred Miedema gaan een voorstel maken die we kunnen indienen voor de KNKB ALV van maart 2021.

De vergadering was tegen het voorstel van afdelingen Huizum en Goutum om kaatsende inwonders van Techum zelf een vereniging te laten kiezen.

Voorst was de vergadering het met het hoofdbestuur eens dat het aangenomen voorstel voor toekenning rankingpunten op door elkaar loten wedstrijd niet wordt uitgevoerd.

Algemene vergadering woensdag 1 juli 20:00 uur

De Algemene Jaarvergadering is op woensdag 1 juli aanstaande. De aanvang is 20:00 uur en de locatie is zoals gebruikelijk in de kantine van De Waaie.

Door het feit dat de KNKB voornemens is om de algemene ledenvergadering van de KNKB op donderdag 2 juli te organiseren.

De vergaderpunten zullen onder andere zijn: vaststelling jaarverslag, vaststelling jaarrekening, uitleg vernieuwingscommissie, KNKB beschrijvingsbrief, bestuursverkiezingen.

Klik op de onderstaande links voor de agenda, notulen en het jaarverslag.

Klik hier voor het KNKB Vergaderboek

Clinic muurkaatsen met Tjisse Steenstra

Zondag 21 juni was er een clinic muurkaatsen o.l.v. Jasper Boomsma en Tjisse Steenstra en er deden 36 jeugdkaatsers aan mee.
Het was een prachtige kennismaking met het muurkaatsen waarbij de jeugd aan het eind allemaal een muurkaatsbal kregen om mee te oefenen. Jasper en Tjisse lieten in een demonstratie ook nog even zien hoe het moet. Jasper en Tjisse heel erg bedank

Wil jij ook trainen?

Zondag 1e Pinksterdag stonden er 35 (!) kinderen op Sportpark De Waaie te Sint Annaparochie. Ondanks dat er (nog) geen wedstrijden worden gespeeld, wordt er zichtbaar met veel plezier en enthousiasme getraind.

Onder deskundige leiding van Jan de Groot (pupillen), Gerda Okkinga&Trynke Meijer (beginners), Mariska Stienstra&Jan Dijkstra (Schooljeugd), Kristiaan Kaper, Rink Rutmer Sterk en Sikke Meijer (welpen) krijgen alle kinderen iedere zondagochtend een leuke en leerzame training.
Wil jij ook kennis maken met kaatsen? Wij trainen iedere zondagochtend van 10:30 – 11:30. En wil je wel, maar niet alleen, neem dan gerust een vriend/vriendin, broer of zus mee! Graag wel even aanmelden, dan kunnen wij rekening houden met je komst. Aanmelden kan via emailadres fam.jandegroot@ziggo.nl (06-24823496). En, goed om te weten, de jeugdtrainingen zijn dit seizoen gratis!
Vanwege de grote deelname van jeugdkaatsers zijn de trainers, van met name de beginners groep, op zoek naar meer kaatswanten. Een oproep aan iedereen: heb je een oude want liggen welke niet gebruikt wordt? Neem dan ook contact op met de Jeugdcommissie (Jan de Groot) .Liefst een kinderwant, maar we zijn blij met iedere want!