PC debuut voor Annet de Haan

Morgen wordt in Weidum de 43ste Frouljus PC gekaatst met negen debutanten. Eén daarvan is onze eigen Annet de Haan.

We wensen haar met haar maten Amaris de Groot en Hendrieke van der Schoot heel veel succes toe. Geniet er van Annet. 

Iwan Hiddinga wint krans in Berlikum

Zondag 4 augustus won Iwan Hiddinga de krans bij de schooljongens in Berlikum.

Jelvin Kaper wist daar de 1e prijs in de herkansing te winnen. Sophie Kroondijk won de 2e prijs bij de Pup.Meisjes in Bolsward. Gefeliciteerd allemaal.

Welpen meisjes en jongens

Zondag 21 juli was de categorie Welpen te gast bij ons op Sportpark De Waaie in St.-Anne. Omdat er momenteel niet zoveel meisjes welpen zijn, kaatsten zij in één klasse. Voor alle meisjes die in deze leeftijdscategorie zitten zou ik zeggen, geef je ook een keer op. Ik heb vandaag gezien dat het heel leuk, sportief en gezellig is om met en tegen deze meiden te kaatsen. 

Bij de jongens kon er wel in twee klassen gekaatst worden. In de A klasse waren vier tweetallen en die kaatsten een poule. Na drie keer kaatsen hadden Joachim Schaaf uit Bitgummole en Allart van der Meer uit Dronryp 21 punten en dus de krans. Nummer twee waren Melle Talsma uit Achlum en Pieter Hoogland uit Blije. 

In de B klasse stonden negen tweetallen op de lijst. Zij kaatsen een volledige lijst met herkansing. In de herkansing was er één prijs te winnen en die ging naar Rinse Folkert Dijkstra uit Zweins en Pieter Douma uit Menaam. Bij de winnaars was de derde prijs voor Frank Kroon uit Dronryp en Jurre Duizenstra uit Raerd. De verliezend finalist waren Jelmer Pieter Allema uit Niawier en Pieter Veldema uit Blije. En de eerste prijswinnaars van vandaag waren Ale Reitsma uit Baerd en Roan Luimstra uit Bitgum. 

Zoals eerder genoemd kaatsten de meisjes in één klasse. Echter wel met een herkansing.En de winnaars van die herkansing waren Lieke Triemstra uit St.-Jabik en Froukje Westgeest uit Witmarsum.   In de winnaarsronde waren twee prijzen te winnen. De eerste prijs was voor Anna Lotte van Beem uit Dronryp en (haar klasgenootje)  Silke Hofstra uit Dronryp. De tweede prijs is gewonnen door Lotte-Ytsje Hoekstra uit Stiens en Idwer Vis ook uit Stiens. 

   

       

     

In Memoriam: Atte Keizer

Afgelopen donderdag is Atte Keizer na een slopende ziekte op 68 jarige leeftijd overleden. Het afgelopen jaar was voor hem en zijn familie zijn ziekte hoofdzaak.

In februari onderging Atte een zware operatie. De oude Atte zagen we daarna niet meer. In Atte Keizer verliezen we in St.-Annaparochie een kaatsliefhebber ‘pur-sang’.

Het was mooi om te zien dat hij St.-Annemet nog om het kaatsveld liep en ondanks het feit dat praten moeilijk ging kwam het vingertje regelmatig omhoog. “Dit had aans motten’ leek hij te willen zeggen als hij de kaatsverrichtingen op het veld zag.

Atte Keizer is 30 jaar lang hoofdkeurmeester geweest op de heren en dames hoofdklasse wedstrijden van onze club. Hij was iemand die het keurmeesterkorps bij de les hield en op de wedstrijddag het aanspreekpunt voor bestuur en scheidsrechter. Het plezier straalde van Atte af op deze wedstrijden.

Atte Keizer is daarnaast nog jarenlang begeleider geweest van de jongensparturen met diverse successen. Menig kaatser van K.F. St.-Anne / Drie Spul Is Út heeft anekdotes van de reizen naar de kaatsvelden in Fryslân. De auto kwam voor rijden en instappen maar. Op het veld kwamen vervolgens de tactische en technische aanwijzingen.

Dat Atte niet alleen actief was voor K.F. St-Anne / Drie Spul Is Út spreekt voor zich. Als KNKB scheidsrechter heeft hij menig wedstrijd tot een goed einde gebracht. Hij was jarenlang actief als keurmeester op de meest prestigieuze partij van het jaar de PC. Daarnaast was hij zeer regelmatig keurmeester op de Freule partij in Wommels.

Atte Keizer voor aanvang op de PC als keurmeester

Dat het kaatsbloed bij Atte sneller ging lopen zodra hij op de velden kwam was bekend en ook Radio Eenhoorn wist hier gebruik van te maken. Als verslaggever vertelde hij over de verrichtingen op het veld.

Atte was een kaats- en voetbal liefhebber. De Waaie was voor hem ‘thuis’ komen. Bovendien kwam het schilderwerk in en om De Waaie kwam uit zijn handen.

Met Atte Keizer verliezen we groot kaatsliefhebber die veel voor K.F. St.-Anne / Drie Spul Is Út en het kaatsen heeft betekend. Hij wordt aanstaande dinsdag gecremeerd in Marsum. K.F. St.-Anne / Drie Spul Is Út wenst familie veel sterkte toe met het verlies van ‘hun’ Atte.

 

Werkzaamheden De Waaie

Vanaf aanstaande maandag, 1 juli, zal er worden gestart met het opknappen van het voorterrein van Sportpark De Waaie. De gehele bestrating gaat er uit en zal opnieuw gelegd worden. Dat betekend dat er gedurende één tot twee weken geen fietsen gestald kunnen worden op de gebruikelijke plaatsen. Het hek tussen het parkeerterrein en het kaatsveld kan in die periode gebruikt worden om je fiets neer te zetten.