FIETST ALTERNATIEVE ELFSTEDENTOCHT

Op Pinkstermaandag wordt op sportpark “De Waaie” de alternatieve Elfstedentocht gefietst op spinningfietsen. Door enthousiaste instructeurs word je langs de Friese Elfsteden begeleid.

Geef je op voor een van onderstaande etappes via deze link.

Start 9:00-9:45 Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum
2e etappe 10:00-10:45 Dokkum, Leeuwarden, Bolsward, Sneek
3e etappe 11:00-11:45 Sneek, Ylst, Sloten, Stavoren
Finish 12:00 – 12:45 Stavoren, Hindelopen, Workum, Bolsward

 

 • Voorwaarden vv St.-Anna alternatieve fiets Elfstedentocht. 

  De alternatieve fiets Elfstedentocht wordt georganiseerd door VV St.-Anna. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

 • Deelname aan de alternatieve fiets Elfstedentocht is alleen voor leden, sponsoren en vrijwilligers van VV St.-Anna, Benefit, Impuls, KF St.-Anna, Vovesa, AZC, en de Jeu de Boules vereniging.
 • Je kunt je aanmelden voor deelname aan een etappe via: www.vvstanna.nl/alternatieveelfstedentocht  • Om deel te nemen dien je minimaal 14 jaar oud te zijn.
 • Per etappe kunnen er 25 deelnemers meedoen en er zijn in totaal 4 etappes. Je kunt een voorkeur opgeven, maar het is mogelijk dat je in een andere etappe ingedeeld wordt dan je voorkeur.

De kantine en kleedkamers blijven gesloten.

Regels tijdens de alternatieve fiets Elfstedentocht: 

 • Alle regels van de Overheid en het RIVM dienen nageleefd te worden
 • Blijf thuis (s.v.p. even afmelden) als jezelf of een van je familieleden verkouden is, koorts of griepverschijnselen heeft.
 • Houd ten allen tijde 1,5 meter afstand ook tijdens het fietsen en na afloop van de etappe. • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van je etappe op het sportpark en verlaat het sportpark direct na afloop van je etappe.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie en coronacoördinator op.
 • Er mogen geen supporters komen kijken.
 • Kom in je fietskleding naar het sportpark en neem je eigen bidon gevuld mee. De kleedkamers blijven op slot en kunnen dus niet gebruikt worden.
 • Er mag na afloop niet gedoucht worden.
 • Desinfecteer je handen voor en na de etappe. Er is desinfectiemateriaal aanwezig.
 • Kom bij voorkeur op de fiets naar De Waaie. Je fiets dien je te plaatsen op het parkeerterrein.
 • De gebruikte materialen worden tussen de verschillende etappes door de organisatie gereinigd

Weemoed naar 2019!


Denk jij ook het gehele weekend aan St.-Annemet, nou wij wel. Even terug kijken naar filmpje van 2019

 

Geen KNKB wedstrijden tot 1 september

De KNKB heeft besloten om alle regio- en KNKB wedstrijden tot 1 september 2020 te schrappen. De KNKB is van mening dat er geen sprake kan zijn van prestatiesport binnen een anderhalve meter context. De richtlijn ‘ruimte en verplaatsing’ (RIVM) speelt eveneens een grote rol in het besluit.

Het door NOC*NSF opgestelde protocol ‘verantwoord sporten’ biedt ruimte voor eigen alternatieve kaatsactiviteiten bij de plaatselijke kaatsverenigingen. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen. De KNKB adviseert haar aangesloten leden dat er ruimte is voor kaatstraining en competitiekaatsen.

De optie om dit uit te breiden naar ledenwedstrijden wordt op dit moment onderzocht, hierover is intensief contact met NOC*NSF. Ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Betreffende de komende periode hanteert de KNKB bovenstaande uitgangspunten met het zogenaamde ‘nee, tenzij principe’. Hiermee verwijzend naar mogelijke nieuwe en verruimende overheidsmaatregelen.

Of het kaatsseizoen wordt verlengd na 1 september is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus en hiermee samenhangend de overheidsbesluiten. Intern zullen we een alternatieve verkorte wedstrijdagenda onderzoeken. Draagvlak en mogelijkheden bij verenigingen en kaatsers zijn hierbij eveneens van belang.

In de eerste helft van juli wil de KNKB haar jaarvergadering proberen te organiseren.

Naar aanleiding de bestuursbesluiten zijn het kaatsprotocol en de FAQ bijgewerkt.

Wil jij gaan kaatsen?

De jeugdtrainingen 2020 zijn weer van start gegaan!

Lijkt het jou leuk om het kaatsen geheel vrijblijvend uit te proberen?

 

Het restant van het seizoen 2020 zijn de jeugdtrainingen GRATIS!

Locatie: Sportpark De Waaie

Wanneer: Zondagochtend 10.30 – 11.30.

Voor vragen neem contact op met de jeugdcommissie (Jan de Groot) via 06 – 248 23 496 of via mail fam.jandegroot@ziggo.nl

Uiteraard ben je ook gewoon welkom om zondagochtend aan te sluiten bij de training!