Wie kaatst kan St.-Anna verwachten (309)

Fenna, Sophie, Noëlle, Lisan en Jorrit

winnen prijzen in eigen dorp

Zondag waren de schoolmeisjes en pupillen jongens in St.Anna en was het een drukte van belang. Maar liefst 4 velden en vele vrijwilligers waren actief om dit mogelijk te maken. En dan is het mooi dat de eigen jeugd het ook nog goed doet en dat was het geval. Fenna Hoekstra won de krans bij de schoolmeisjes opstap en dat was een knappe prestatie. Het afdelingspartuur schoolmeisjes met Sophie Kroondijk, Noëlle Hiddinga en Lisan Kaper deed het ook super goed en behaalde een mooie 2e prijs. Jorrit Kroondijk kaatste bij de Pupillen B en bracht het tot de finale die hij nipt verloor op 5-5, maar toch goed gedaan Jorrit met een 2e prijs. Iwan Hiddinga en Jelvin Kaper waren bij elkaar geloot in Easterein en ze wonnen een mooie 3e prijs.

door Jan de Groot

 

Schoolmeisjes afd

Er waren 18 partuur afdeling en St.Anna had 2 parturen. Het partuur van Jildou Sterk en Fenna Hoekstra verloor de 1e omloop van Makkum dat net een maatje te groot was. Het partuur met Sophie, Noëlle en Lisan begon met een sterke partij tegen Reahûs/Turns. In de 2e omloop tegen Arum was het erg spannend en kwamen ze 4-3 achter. De zitbal op 4-3 6-6 van Sophie was een mooie en toen gingen ze door naar de winst. Via een staand nummer kwamen ze in de halve finale en daar troffen ze het sterke Dronrijp. St.Anna kaatste echter goed en maakte weinig fouten en dat is altijd een goede basis. Met Lisan voorbest, Sophie voorin en voorminst en Noëlle achterin bouwen ze na 2-2 een mooi voorsprong op en op 5-3 maakten ze de partij uit. In de finale troffen ze Lollum ook een sterk partuur. St.Anna kwam met 2-1 voor en verloor toen op 6-6 het eerst en na de 2-2 liep Lollum zomaar naar de 5-2 voor. Een opleving van St.Anna zorgde voor 5-4 maar op 5-4 6-4 besliste Lollum de partij. Toch heel goed gedaan meiden.

 

Pupillen Jongens

Jorrit Kroondijk was bij Jannart Sipma uit Ee en ze kaatsten goed. Uit een lijst van 21 parturen wonnen ze maar liefst 3 x en bleven 1x staan en dat betekende een finale plaats. In die finale zou het heel spannend worden en pas op 5-5 6-4 wist de tegenpartij met voorbijslaan van de kaats de partij uit te maken.

Schoolmeisjes opstap

Fenna was in de opstap bij Wieke Schaap uit Reahûs/Turns geloot en dat was een mooie maat voor Fenna. Wieke achterin en voorbest en Fenna voorin voorminst en zo kaatsten ze mooi door de omlopen heen. Het was mooi om te zien dat Fenna weer een stuk gegroeid is in haar uitslag. Ze maakte dikke kaatsen en tikte ook af en toe een balletje boven. Ze moesten er wel goed voor kaatsen want de tegenstand was behoorlijk, maar met hun degelijkheid en teamgeest kwamen ze de omlopen mooi door. In de finale kwamen ze eerst achter , maar via heel vaak 6-6 kwamen ze ook weer bij en toen ze ook nog op 3-3 6-6 en 4-3 6-6 het eerst pakten was de winst dichtbij en lieten ze die niet meer glippen. Goed gedaan Fenna

Jongens

Iwan en Jelvin waren Easterein en er waren 15 parturen. Samen met Stefan Greidanus begonnen ze erg goed met een 5-1 winst partij. In de 2e omloop was er wel spanning en strijd, maar op de cruciale standen waren ze alert en wonnen op 5-4. In de halve finale waren er nog wel kansen maar nu pakten ze de punten niet op de cruciale standen en dat betekende 5-2 verlies en een 3e prijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Jeugd, Nieuws, Wie kaatst kan St.-Anna verwachten.