Federatie/regio kaatsen 2022!

Maar liefst 86 deelnemers stonden vrijdagmiddag op het veld in De Waaie tijdens de federatie/regio wedstrijd. En dit alles onder ideale kaatsomstandigheden. Het waren spannende, sportieve partijen met heel veel prijswinnaars. De laatste slag viel om 21:00 uur.

86 deelnemers, prachtig kaatsweer, spannende partijen, sportieve wedstrijd, laatste slag om 21.00 uur.

 

Welpen meisjes

1e prijs:

Eva van der Marel Jelsum

Amarins Krottje Dronrijp

 

2e prijs

Zainab Din St.-Annaparochie

Lotte van der Woud Berlikum

 

3e prijs

Veerle Peters Sexbierum

Marije Buurstra St.-Jacobiparochie

 

Welpen Jongens

1e prijs

Wybe Haye Bruining Wijnaldum

Vince Jorritsma Dronrijp

 

2e prijs

Herre Zijlstra Dronrijp

Roan Schaeffer Stiens

 

3e prijs

Jaysen Zijlstra Tzummarum

Sybren Jensma Oude Bildtzijl

 

3e prijs

Ivar van Oostrum Stiens

Niek Helfrich Harlingen

 

1e prijs herkansing

Lucas Vlieger Harlingen

Timo de Vries Oosterbierum

 

2e prijs herkansing

Gerloef Schuiling Oude Bildtzijl

Rens Postma St.-Annaparochie

 

Pupillen meisjes

1e prijs

Bente van der Woud Berlikum

Sabine van der Walt Sexbierum

 

2e prijs

Marit Visser Sexbierum

Sam van der Marel Jelsum

 

3e prijs

Maira van der Meer St.-Jacobiparochie

Aniek de Vries Oosterbierum

 

Pupillen Jongens

1e prijs

Geert Andringa Oosterbierum

Sietse Hoekstra Hallum

 

2e prijs

Mart Roersma Stiens

Wytse Hamstra St.-Annaparochie

 

3e prijs

Imro van der Meer St.-Jacobiparochie

Mike Vlieger Harlingen

 

Schooljongens/Schoolmeisjes

1e prijs

Roan Luimstra Bitgum

Fenna Hoekstra St.-Annaparochie

 

2e prijs

Sigert Bouma Huis

Indy van der Meer St.-Jacobiparochie

 

3e prijs

Jorrit Kroondijk St.-Annaparochie

Lotte Hoekstra Stiens

 

Geplaatst in Jeugd, Nieuws.